Dàn ý chứng minh bài hịch tướng sĩ vừa có lập luận chặt chẽ sắc bén vừa giàu hình tượng cảm xúc lớp 8 hay nhất

Dàn ý chứng minh bài hịch tướng sĩ vừa có lập luận chặt chẽ sắc bén vừa giàu hình tượng cảm xúc lớp 8 hay nhất

Dàn ý số 1

I. Mở bài:

- Nêu được luận điểm: Lòng nồng nàn yêu nước của Trần Quốc Tuấn trong Hịch tướng sĩ.

II. Thân bài: Yêu cầu HS triển khai được các ý sau:

— Tầm nhìn sâu rộng của Trần Quốc Tuấn (phân tích, dẫn chứng). Nêu những gương trung thần nghĩa sĩ trong sử sách để khích lệ tinh thần, ý chí, lập công danh, xả thân vì nước của các tướng sĩ.

— Thổ lộ nỗi lòng của mình với tướng sĩ: lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù, bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc (phân tích, dẫn chứng).

+ Lòng căm thù giặc thể hiện ở việc lột tả tội ác và sự ngang ngược của kẻ thù. Kẻ thù tham lam tàn bạo đòi ngọc lụa, hạch sách bạc vàng, vét kiệt của kho có hạn, hung hãn như hố đói. Kẻ thù ngang ngược đi lại nghênh ngang ngoài đường, bắt nạt tể phụ. (HS phân tích những hĩnh ảnh ẩn dụ thân dê chó, lưỡi cú diều,… để thấy nỗi khinh bỉ và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn).

+ Ý chi quyết tâm chống giặc: thể hiện ở hành động (quên ăn, mất ngủ, đau đớn đến thắt tim, thắt ruột), thái độ uất ức khi chưa trả được thù, sẵn sàng hi sinh bản thân để giết giặc. HS chú ý phân tích lời bày tỏ lòng mình của Trần Quốc Tuấn: Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.

— Kêu gọi các tướng sĩ chăm chỉ luyện tập, không được lơ là mất cảnh giác, ham vui mà quên trách nhiệm đối với đất nước (phân tích, dẫn chứng).

— Nghệ thuật: Cách viết ước lệ, tượng trưng, diễn đạt bằng phép đối, so sánh, thậm xưng giàu biểu cảm; câu văn biền ngẫu, trường cú, giọng văn hùng hồn, đanh thép.

III. Kết luận: Khái quát luận điểm.

 

Dàn ý số 2

I. Mở bài:

- Bài Hịch tướng sĩ vừa có lập luận chặt chẽ, sắc bén vừa giàu hình tượng, cảm xúc, do đó có sức thuyết phục cao.

II. Thân bài:

- Lập luận chặt chẽ: Khẳng định việc làm sai trái dẫn đến hậu quả tai hại thông qua những lời phê phán mạnh mẽ đượ đưa ra mộ cách dồn dập :"“Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trông không thề đâm thùng áo giáp giặc, mẹo cờ hạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh ; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý ngàn vàng khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi ; tiền của tuy nhiều khôn mua được dầu giặc, chó săn tuy khỏe không đuổi được quân thù ; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, dau xót biết chừng nào "

- Lập luận giàu hình tượng, cảm xúc, có sức thuyết phục cao:

- Những hình tượng án dụ sinh động, gợi cảm :" uốn lưỡi cú diều, thân dê chó...";

- Hình tượng so sánh, cụ thể : “người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ"; “có thể bêu dầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rửa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai..."

- Những hình ảnh dễ hiểu : cựa gà trống, áo giáp, mẹo cờ bạc... 

III. Kết bài:

- Bài hịch tướng sĩ  được viết bằng cả tâm huyết của tác giả với cảm xúc tuôn trào, lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Chính vì thế bài Hịch trở thành một sức mạnh tinh thần góp phần khích lệ tinh thần chiến sĩ, đóng góp vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc

Xem nhiều