Dàn ý chứng minh nước đại việt ta được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 lớp 8 hay nhất


Dàn ý chứng minh nước đại việt ta được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 lớp 8 hay nhất

Dàn ý số 1

I. Mở bài:

- Giới thiệu tác giả tác phẩm: Nước Đại việt ta là hán văn chính luận nổi tiếng của Nguyễn Trãi

- Nêu vấn đề: Đoạn trích “Nước Đạt Việt ta là một bản tuyên ngôn độc lập bất hủ”

II. Thân bài:

Luận điểm 1: Tư tưởng nhân nghĩa mới mẻ của Nguyễn Trãi

- Nhân nghĩa trong tư tưởng Nho giáo xưa vốn là khái niệm nói về đạo lí, cách đối nhân xử thế và tình thương giữa con người với con người ⇒ Phạm vi hẹp, thuộc phạm trù cá nhân trong xã hội.

- Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi được mở rộng ra, nhân nghĩa là phải “yên dân”, “trừ bạo” ⇒ Tư tưởng lấy dân làm gốc, “dân vi bản”.

    + Đối với một triều đại, nhân nghĩa là phải làm cho cuộc sống của nhân dân được yên ổn, ấm no, hạnh phúc, hòa bình; muốn “yên dân” thì phải “trừ bạo”, tức là “điếu dân phạt tội” (thương dân, đánh giặc) ⇒ tư tưởng của một nhà Nho yêu nước, thương dân, tiến bộ.

Luận điểm 2: Quan niệm về quốc gia, độc lập, chủ quyền lãnh thổ

- Trước Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt cũng đã đưa ra quan niệm về quốc gia, dân tộc ở hai phạm trù cơ bản: Chủ quyền lãnh thổ và độc lập. (“Nam quốc sơn hà”)

- Nguyễn Trãi mở rộng quan niệm khi đưa ra thêm 3 phạm trù quan trọng nữa:

    + Nền văn hiến lâu đời: đối với bất cứ một quốc gia, vùng lãnh thổ nào, nền văn hiến chính là “tín hiệu” để đánh giá được sự tồn vong, thịnh suy và là “bằng chứng” cho sự tồn tại của một dân tộc.

    + Phạm vi lãnh thổ: “bờ cõi đã chia”

    + Phong tục tập quán: “Phong tục Bắc Nam cũng khác”

    + Triều đại: Nguyễn Trãi liệt kê một loạt các triều đại của Đại Việt “bao đời gây nền độc lập”, đặt ngang hàng với các triều đaị của Trung Quốc ⇒ khẳng định vị thế, khí thế của nước ta.

    + Anh hùng thời đại: thể hiện sức mạnh, nguồn linh khí, Long mạch của đất nước sinh ra nhân tài mọi thời.

- Lịch sử chống giặc ngoại xâm: Nguyễn Trãi đưa ra một loạt các sự kiện, chiến thắng lẫy lừng của ông cha ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.

⇒ Tất cả đã khẳng định: Nước ta là đất nước có nền văn hiến nghìn năm, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền và có truyền thống lịch sử; kẻ nào cố ý xâm lược nhất định sẽ chuốc lấy thất bại.

Luận điểm 3: Nước Đại Việt ta là một bản tuyên ngôn độc lập bất hủ

- “Nước Đại Việt ta” xứng đáng là một bản tuyên ngôn độc lập bởi nó đã:

    + khẳng định được chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ dân tộc

    + thể hiện khí thế hào hùng, sức mạnh dân tộc

    + lời đe dọa hùng hồn đến những kẻ đang có ý định xâm phạm

- Là một bản tuyên ngôn độc lập bất hủ bởi: Đoạn trích mang nhiều tư tưởng, quan niệm đúng đắn, mới mẻ, tiến bộ, là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc từ Lý Thương Kiệt trong bài “Nam quốc sơn hà”, vừa trở thành tư tưởng căn nguyên để về sau, Hồ Chí Minh cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Luận điểm 4: Nghệ thuật

- cách lập luận chặt chẽ

- chứng cứ hùng hồn, lời lẽ đanh thép

III. Kết bài:

- Khẳng định lại vấn đề: “Nước Đại Việt ta” là một bản tuyên ngôn độc lập bất hủ.

- Liên hệ và đánh giá tác phẩm: Nguyễn Trãi xứng đáng là vị anh hùng dân tộc, dnah nhân văn hóa thế giới.

 

Dàn ý số 2

I. Mở Bài
- Giới thiệu đôi nét về tác giả Nguyễn Trãi và phong cách thơ của tác giả.
- Giới thiệu sơ qua tác phẩm về nội dung là một bản tuyên ngôn bất hủ thông qua những hình thức nghệ thuật đặc sắc.

II. Thân Bài
- Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với yêu nước.
- Tư tưởng nhân nghĩa " yên dân" , "trừ bạo".
- Tư tưởng của Nguyễn Trãi rất tiến bộ ông lấy dân làm gốc phù hợp với hoàn cảnh.
+ Quan niệm quốc gia dân tộc.
+ Ông lấy dẫn chứng về văn hiến.
+ Phong tục.
+ Địa lý.
+ Lịch sử.
→ Đây là những dẫn chứng không thể chối cãi được.
- Lịch sử kháng chiến của dân tộc.
- Ông liệt kê các cuộc chiến lớn và cũng là thất bại lớn của quân phương Bắc.
- Đánh giá nghệ thuật.
+ Thể cáo trang trọng có tính truyền đạt và tuyên bố cao.
+ Giọng điệu linh hoạt hào hùng có sức truyền đạt cao.
+ Sử dụng câu văn biền ngẫu, sử dụng biện pháp so sánh nhịp điệu và thuyết phục.

III. Kết Bài
Khẳng định giá trị nội dung cũng như nghệ thuật. Đây được coi là bản tuyên ngôn độc lập dân tộc vững chắc của Việt Nam.

 

Dàn ý số 3

I. Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về tác phẩm "Đại cáo Bình Ngô" và tác giả Nguyễn Trãi.

- Khẳng định "Đại cáo Bình Ngô" là một bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc.

II. Thân bài:

a. Giải thích Tuyên ngôn độc lập:

- Là văn bản được viết trong hoặc sau cuộc chiến.

- Nội dung: Khẳng định độc lập, chủ quyền, tuyên bố thắng lợi, tuyên bố hòa bình.

b. Chứng minh Đại cáo bình Ngô là bản tuyên ngôn độc lập:

* Hoàn cảnh ra đời:

- Bài cáo được viết sau chiến thắng giặc Minh

* Tuyên bố và khẳng định độc lập, chủ quyền:

- Phân tích tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi.

- Phân tích những dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục mà Nguyễn Trãi nêu ra: Nền văn hiến văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ riêng biệt, phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộc.

- Phân tích sự so sánh lịch sử lâu đời của các triều đại dân tộc với các triều đại Trung Quốc.

- Phân tích nghệ thuật lập luận qua thủ pháp liệt kê và một loạt lý lẽ khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc của Đại Việt.

→ Khẳng định nền độc lập không thể chối cãi.

c. Tuyên bố về thắng lợi của cuộc kháng chiến:

- Bài cáo phơi bày tội ác của giặc Minh cùng những đau thương chúng gieo rắc cho dân tộc.

=> Nguyễn Trãi đưa ra bằng chứng khẳng định tính chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa, từ đó tăng sự đồng cảm và thuyết phục cho bài cáo.

- Phân tích ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ khởi đầu khó khăn đến sức mạnh đoàn kiến giành chiến thắng.

- Khẳng định sự thất bại của giặc Minh là kết quả cho những kẻ bạo ngược.

d. Tuyên bố về nền hòa bình dân tộc:

- Phân tích phần cuối bài cáo và làm rõ tuyên bố của tác giả lời tuyên bố hòa bình.

- Đạo lí uống nước nhớ nguồn lồng ghép và những giá trị nhân văn sâu sắc.

e. Đánh giá nghệ thuật của bài cáo và phong cách Nguyễn Trãi.

III. Kết bài:

- Khẳng định lại "Đại cáo bình Ngô là một bản tuyên ngôn độc lập".

- Khẳng định vị thế của tác phẩm và liên hệ.

Xem nhiều