Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn năm 2020 tỉnh Đà Nẵng

Luyện Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn năm học 2020 tỉnh Đà Nẵng

PHẦN I. Đọc - hiểu (4,0 điểm)

Đọc đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi sau:

“Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Đó là lí do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác. Cha mẹ ta, phần đông, đều làm công việc rất đỗi bình thường. Và đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính? Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày."

(Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn năm 2012)

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định câu chủ đề của đoạn văn? 

Đáp án:

Câu chủ để: '"Mỗi một người đểu cỏ vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. ”

Câu 2 (0,5 điểm): Xét về cấu tạo ngữ pháp, các câu: “Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti.” thuộc loại câu nào? 

Đáp án:

Thuộc loại câu rút gọn.

Câu 3 (1,0 điểm): Sử dụng cấu trúc “Nếu …thì” trong những câu văn “Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính?” có tác dụng gì?

Đáp án:

Học sinh cỏ thể có những cách diễn đạt khác nhau nhưng phải hợp lý; giám khảo tham khảo những gợi ý sau để đánh giá câu trả lời:

Việc sử dụng cấu trúc nhằm nhấn mạnh các ý sau:

- Xà hội phân công nhiệm vụ rất rõ ràng người lao dộng trí óc người lao động chân tay;

- Bất cứ một còng việc nào. con người nào cùng đều có nhưng vai trò nhất định để góp phân giúp ích cho cuộc sống và xây dựng xã hội;

- Thái độ trân trọng nghề nghiệp, trân trọng con người.

Câu 4 (2,0 điểm): Theo em, tại sao“Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày”? Để vươn lên từng ngày em cần làm gì?

Đáp án:

Học sinh có nhiêu cách diễn đạt khác nhau nhưng cần hợp lý và có sức thuyết phục. Giám khảo tham khảo những gợi ý sau để đánh giá câu trá lời:

- Chúng ta cần vươn lên từng ngày vì:

+ Cuộc sống luôn vận động và phát triển đòi hỏi con người phải có ý thức sổng tích cực;

+ Vươn lên trong cuộc sống để khẳng định giá trị sống cùa bản thân, hoàn thành vai trò trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

- Để vươn lên từng ngày cần phải:

+ Có ý thức sống: Tôn trọng bản thân và xã hội;

+ Tích cực học tập, có tinh thân học hỏi, trau dồi các chuẩn mực đạo đức, kỹ năng sống;

+ Có nghị lực, bản lĩnh vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống;

+ Có ước mơ, mục tiêu sống tốt đẹp.

PHẦN II. Tạo lập văn bản (6,0 điểm)

Hãy kể một kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời học sinh của em. Từ kỷ niệm này, em rút ra bài học bổ ích gì cho bản thân?

Đáp án:

1. Yêu cầu chung

* Về kiến thức:

- Kỷ niệm được chọn kể phải sâu sắc và mang ý nghía tích cực, có tác dụng giáo dục đối với mọi người, nhất là đối với lứa tuổi học trò.

- Nội dung: Có thể kể về một số trường hợp theo gợi ý sau

+ Kỷ niệm về sự quan tâm. chi bảo của thầy cô;

+ Kỷ niệm về sự giúp đỡ của bạn bè;

+ Kỷ niệm về việc bản thân mắc những sai lầm lớn, ân hận cả cuộc dời;

+ Kỷ niệm kể về những cảm nhận, suy nghĩ về con người, cuộc sống của tuối mới lớn;

- Yêu cầu:

+ Chuyện kể cần tạo được tình huống và cốt truyện hấp dẫn, theo trình tự hợp lí (có nhân vật, tinh huống , sự kiện, cao trào...)

+ Qua ký niệm phải rút ra nhừng bài học nhận thức bổ ích cho bản thân. Việc rút ra bài học có thể làm lồng ghép hoặc tách biệt (kể xong mới rút ra bài học).

2. về kĩ năng:

- Bài viết đúng kiểu văn bản tự sự. Phương thức biểu đạt chính là tự sự, ngoài ra kết hợp sử dụng linh hoạt các yếu tố miêu tả, biểu cảm và nghị luận để làm tăng sức truyền cảm, hấp dẫn;

- Bố cục rõ ràng, đủ ba phần;

- Biết sử dụng thích hợp các hình thức đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm.

II) Yêu cầu chi tiết

1. Mờ bài: Dẫn dẳt, giới thiệu kỷ niệm.

2. Thân hài

- Kể kỷ niệm sâu sẳc nhất trong cuộc đời học sinh:

+ Kể hoàn cảnh (tình huống) dẫn đến kỷ niệm.

+ Kể diễn biến kỷ niệm sâu sấc (kết hợp sử dụng yếu tố miêu tà và biểu cảm để câu chuyện kể sinh động, giàu cảm xúc).

+ Kết thúc sự việc (kỷ niệm)

- Rút ra bài học bổ ích:

+ Bài học nhận thức.

+ Bài học hành động.

+ Lời nhắn nhủ đến các bạn.

3. Kết bài: Kết thúc câu chuyện, bộc lộ ấn tượng sâu đậm.

Xem nhiều