Giáo án bài 19 Cuộc sống xung quanh lớp 1

Bài giảng Giáo án bài 19 Cuộc sống xung quanh môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 tuần 19

TUẦN 19 : Cuộc sống xung quanh

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:     HS quan sát và nói 1 số nét chính hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.

 2. Kỹ năng:      

 3. Thái độ:         Có ý thức gắn bó, yêu quý quê hương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV:  SGK, Tranh minh hoạ.

 - HS:                    

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. On định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: GV nêu câu hỏi:                                 

  - Phường em ở tên gì?                                    (Vĩnh Trường)

 - Hằng ngày, em đi học trên con đường tên gì?    (Võ Thị Sáu)      

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 

Giới thiệu bài: Cuộc sống xung quanh (TT)

HĐ1:1. Hoạt động nhóm:

Mục tiêu: HS nói được những nét nổi bật về các công việc sản xuất, buôn bán.

Cách tiến hành:

Bước 1: Hoạt động nhóm

 - HS nêu được: Dân ở đây hay bố mẹ các con làm nghề gì?

 - Bố mẹ nhà bạn hàng xóm làm nghề gì?

 - Có giống nghề của bố mẹ em không?

Bước 2: Thảo luận chung

 - GV nêu yêu cầu câu hỏi như bước 1 và yêu cầu HS trả lời

 - GV nhận xét tuyên dương rút ra kết luận.

Kết luận: Đặc trưng nghề nghiệp của bố mẹ các con là đi biển đánh cá và buôn bán cá cùng với 1 số hàng hoá khác.

HĐ2:

Hướng dẫn làm việc theo nhóm ở SGK

Mục tiêu: HS biết phân tích 2 bức tranh SGK để nhận ra bức tranh nào vẽ cuộc sống nông thôn, bức tranh nào vẽ cuộc sống thành phố.

Cách tiến hành:

Bước 1:

 - Các con quan sát xem bức tranh vẽ gì?

 

 

 

 

 

 

 - GV hỏi: Bức tranh trang 38/39 vẽ về cuộc sống ở đâu?

 - Bức tranh trang 40/41 vẽ cuộc sống ở đâu?

 - GV đưa 1 số tranh HS và GV đã sưu tầm cho HS quan sát.

GV rút ra kết luận (SHDGV)

HĐ3: HĐ nối tiếp

Củng cố: Vừa rồi các con học bài gì?

 - Yêu cuộc sống, yêu quê hương các con phải làm gì?

Dặn dò

Để quê hương ngày càng tươi đẹp các con cần phải giữ gìn đường phố , nhà cửa,  nơi công cộng …luôn xanh sạch đẹp .

 - Nhận xét tiết học

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động nhóm 4

 

 

 

- HS nói cho nhau nghe nghề của bố mẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 Làm việc theo nhóm

 

- HS đọc yêu cầu 2 em

- HS đọc yêu cầu câu hỏi SGK

- Nhà cửa mọc san sát

- Đường, xe, người, cây ở nông thôn

- Thành phố

 

- HS nhận biết tranh nông thôn hay thành phố

Xem nhiều