Giáo án bài 23 Cây Hoa lớp 1

Bài giảng Giáo án bài 23 Cây Hoa môn Tự nhiên xã hội lớp 1 tuần 23

Cây Hoa

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:  Kể 1 số cây hoa và nơi sống của chúng

 2. Kỹ năng:  Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây hoa

 3. Thái độ:  Có ý thức chăm sóc các cây hoa ở nhàm, không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV:   Đem 1 số cây hoa

 - HS:                    

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. On định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:                                                 

- Cây rau gồm có bộ phận chính nào? (Rể, thân,lá)

- An rau có lợi gì? (Bổ, tránh táo bón)

- Trước khi ăn rau ta phải làm gì? (Rửa sạch)

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 Giới thiệu bài: Cây Hoa

HĐ1:Giới thiệu cây hoa

Mục tiêu:HS biết dược cấu tạo các bộ phận chính của cây hoa.

-Cách tiến hành

 - GV giới thiệu tên cây hoa của mình, nó được trồng ở ruộng rau.

 - Hướng dẫn HS quan sát cây hoa

Yêu cầu:

 - Hãy chỉ đâu là rể, thân, lá, hoa?

 - Các bông hoa thường có điểm gì mà ai thích ngắm?

 - Tìm ra các sự khác nhau về màu sắc, hương?

 - Một số em đứng lên trình bày

GV theo dõi HS trình bày

GV kết luận: Các cây hoa đều có rể, thân, lá, hoa. Mỗi loại hoa đều có màu sắc.

HĐ2: Làm việc với SGK

Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi dựa trên SGK

Cách tiến hành

 -Tranh vẽ

 - GV quan sát, HS thảo luận giúp đỡ 1 số cặp.

 

 - GV cho 1 số em lên trình bày

GV hỏi:

 - Kể tên các loại hoa có trong bài?

 - Kể tên các loại hoa có trong SGK

 - Hoa được dùng làm gì?

GV kết luận: Các loại hoa ở SGK là hoa dân bụt, hoa mua, hoa loa kèn. Người ta trồng hoa để làm cảnh, trang trí, làm nước hoa.

 - Ngoài các loại hoa trên, các con còn thấy những loại hoa nào khác.

HĐ3: Trò chơi

 Mục tiêu: HS nhận biết được một số loại hoa

 Cách tiến hành

GV yêu cầu HS cử mỗi tổ 1 em lên mang khăn bịt mắt. Cho HS đứng 1 hàng. GV đưa 1 em 1 cành hoa yêu cầu các em nhận biết loại hoa gì?
 - Lớp nhận xét tuyên dương

HĐ4: Hoạt động nối tiếp

Củng cố: Vừa rồi các con học bài gì?

 GV đưa ra một số loại hoa cho HS nhận biết

Nhận xét – dặn dò

 

 

 

 

- CN + ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trình bày cây hoa của mình

 

- Hoạt động nhóm 2

- HS tiến hành thảo luận

 

 

 

- Lớp bổ sung

 

- SGK

- HS thảo luận nhóm đôi

 

 

 

 

- Hoa dâm bụt, hoa mua

- Hoa loa kèn

- Để làm cảnh

 

 

 

 

 

- Trò chơi: Đố bạn hoa gì?

 

Xem nhiều