Giáo án bài 25 Con Cá lớp 1

Bài giảng Giáo án bài 25 Con Cá môn Tự nhiên xã hội lớp 1 tuần 25

Con Cá

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:     Kể tên 1 số loài cá và cuộc sống của chúng.

 2. Kỹ năng:       Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính bên ngoài của cá.

 3. Thái độ:         Cẩn thận khi ăn cá khỏi bị mắc xương. Thích ăn cá.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: SGK, mỗi nhóm mỗi con cá để trong lọ.

 - HS:                    

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. On định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiết trước các con học bài gì?                  

- Cây gỗ có mấy bộ phận? (Rể, thân ,lá ,hoa)

- Cây gỗ trồng để làm gì? (Để lấy gỗ, toả bóng mát)

- GV nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Giới thiệu bài mới: Con Cá.

HĐ1: Quan sát con cá

Mục tiêu : HS biết được các bộ phận bên ngoài của con cá và biết được cá sống ở đâu.

Cách tiến hành

 - GV giới thiệu con Cá: Con Cá này tên là cá chép, nó sống ở ao, hồ, sông.

 - Các con mang đến loại cá gì?

 - Hướng dẫn HS quan sát con cá.

Mục tiêu: HS nhận ra các bộ phận của con cá, mô tả được cá bơi và thở như thế nào?

 - GV nêu câu hỏi gợi ý.

 - Chỉ và nói tên bộ phận bên ngoài con cá

 - Cá bơi bằng gì?

 - Cá thở bằng gì?

Bước 2: Cho HS thảo luận theo nội dung sau:

 - Nêu các bộ phận của Cá

 - Tại sao con cá lại mở miệng?

 - GV theo dõi, HS thảo luận.

 - GV cho 1 số em lên trình bày: Mỗi nhóm chỉ trả lời 1 câu hỏi, các nhóm khác bổ sung.

GV kết luận: GV giảng: Con Cá có đầu, mình, đuôi, các vây. Cá bơi bằng mang, cá há miệng ra để cho nước chảy vào. Khi cá ngậm miệng nước chảy qua các lá mang oxy tan trong nước được đưa vào máu cá.

HĐ2: SGK

Mục tiêu :

Biết được cách bắt cá và ăn cá có lợi cho sức khoẻ.

Cách tiến hành

 GV cho HS thảo luận nhóm

 GV theo dõi, HS thảo luận.

 - GV cử 1 số em lên hỏi và trả lời: GV nhận xét.

GV kết luận : An cá rất có lợi cho sức khoẻ, khi ăn chúng ta cần phải cẩn thận tránh mắc xương.

HĐ3: Hoạt động nối tiếp

Củng cố: Vừa rồi các con học bài gì?

 - Cá có mấy bộ phận chính?

  Dặn dò: An cá rất có lợi cho sức khỏe. Các con cần ăn cẩn thận khỏi bị mắc xương. Về nhà quan sát lại các tranh SGK.

 - Nhận xét tiết học.

 

- CN + ĐT

 

 

 

 

- HS quan sát

 

- HS lấy ra và giới thiệu.

- Hoạt động nhóm.

 

 

 

- Có đầu, mình, đuôi.

- Bằng vây, đuôi

 

- Thảo luận nhóm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SGK

- Cho thảo luận nhóm 2

 

 

 

 

 

Xem nhiều