Giáo án bài 30 Trời mưa trời nắng lớp 1

Bài giảng Giáo án bài 30 Trời mưa trời nắng môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 tuần 30

Trời mưa, trời nắng

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:  Giúp cho HS nhận biết dấu hiệu của trời nắng, trời mưa.

 2. Kỹ năng:  Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời và những đám mây khi trời nắng, trời mưa.

 3. Thái độ:  Có ý thức bảo vệ sức khoẻ khi đi dưới trời nắng trời mưa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV:  Tranh minh hoạ cho bài dạy.

 - HS:                    

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. On định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: Muỗi sống ở đâu? (Sống ở nơi ẩm thấp, bóng tối)

- Tác hại của Muỗi?  (Hút máu, truyền bệnh)

 - Em hãy nêu cách diệt trừ muỗi? (Diệt muỗi, phun thuốc)

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Giới thiệu bài mới: Trời nắng, trời mưa

HĐ1:  Quan sát tranh

 Mục tiêu: Nhận biết dấu hiệu trời nắng, trời mưa.

Cách tiến hành

Cho HS quan sát tranh về trời nắng, trời mưa.

 - GV cho HS lấy tranh ảnh mà HS mang theo để riêng tranh trời nắng, trời mưa.

 

 - GV cho quan sát theo dõi sửa sai.

 - Cho đại diện 1 số nhóm lên trình bày. Lớp cùng GV nhận xét tuyên dương.

GV kết luận:

  + Khi trời nắng, bầu trời trong xanh có mây trăng, mặt trời, sáng chói.

  + Khi trời mưa có nhiều giọt mưa rơi bầu trời phủ đầy mây xóm nên không nhìn thấy mặt trời, nước mưa làm ướt đường phố, cỏ cây và mọi vật ở ngoài trời.

 - Củng cố lại nội dung các tranh mà HS mang đến.

 - Lớp theo dõi, nhận xét.

HĐ2: Quan sát tranh

Mục tiêu: HS có ý thức bảo vệ sức khoẻ khi trời nắng, trời mưa.

Cách tiến hành

 - GV cho HS lật SGK, hỏi và trả lời SGK.

 - Tại sao khi đi dưới trời nắng bạn phải đội nón, mũ?

 - Để không bị ướt khi đi dưới trời mưa bạn phải làm gì?

 - GV quan sát, hướng dẫn những nhóm chưa biết.

 - Đại diện 1 số nhóm lên trình bày: 1 em hỏi, 1 em trả lời. Lớp theo dõi, tuyên dương.

Kết luận: Đi dưới trời nắng phải đội mũ, nón để không bị nhức đầu, sổ mũi. Đi dưới trời mưa nhớ đội ô dù để tránh bị ướt.

HĐ3: Chơi trò: Trời nắng – trời mưa

Mục tiêu : HS nắm được dấu hiệu trời nắng, trời mưa .

Cách tiến hành

 GV hướng dẫn chơi – 1 số tấm bìa vẽ dấu hiệu hay chữ (trời nắng, trời mưa cách chơi như SGK)

 HĐ4 : Hoạt động nối tiếp

Mục tiêu : HS nắm được nội dung bài học

Cách tiến hành

 GV nêu câu hỏi

- Vừa rồi các con học bài gì?

- Khi trời nắng bầu trời như thế nào?

-  Khi trời mưa bầu trời ra sao?

Dặn dò : Khi đi dưới trời nắng các con cần đội mũ , nón

- Khi đi dưới trời mưa các con cần phải mặc áo mưa hay che ô dù

 Nhận xét tiết học

 

- CN + ĐT

 

 

- Chia nhóm 4.

 

- Mỗi HS nêu lên 1 dấu hiệu, vừa nói vừa chỉ tranh.

- HS tiến hành thảo luận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thảo luận

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm đôi.

 

 

 

 

 

 

- HS  tiến hành chơi trời nắng, trời mưa.

 

 

 

 

HS trả lời

Xem nhiều