Giáo án bài 33 Trời nóng trời rét lớp 1

Bài giảng Giáo án bài 33 Trời nóng trời rét môn Tự nhiên và xã hội lớp 1

Trời nóng – Trời rét

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:     Giúp HS biết được: Trời nóng hay trời rét.

 2. Kỹ năng:       Biết sử dụng vốn từ của mình để mô tả trời nòng hay rét.

 3. Thái độ:         Có ý thực mặc phù hợp với thời tiết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV:  Tranh minh hoạ

 - HS:                    

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. On định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiết trước các con học bài gì?  (Gió)          

  - Hãy nêu các dấu hiệu của trời gió?                                        

  - GV nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Giới thiệu bài mới

HĐ1:

Làm việc với SGK.

Mục tiêu: Phân biệt được trời nóng, trời rét.

Cách tiến hành:

 - Yêu cầu HS phân loại được những hình ảnh về trời nóng, trời rét.

 - Biết sử dụng vốn từ để diễn tả trời nóng và trời rét.

 

 

 

Kết luận:

 - Hãy nêu cảm giác của em khi trời nóng?

 - Hãy nêu cảm giác của em khi trời lạnh?

 + Trời nóng quá thường thấy trong người bực bội.

 + Trời rét quá làm chân tay ta lạnh cóng, người rét run.

HĐ2:

Trò chơi: Trời nóng, trời rét.

Mục tiêu: Hình thành thói quen mặc phù hợp với thời tiết.

Cách tiến hành:

 - 1 số tấm bìa viết tên 1 số đồ dùng: Quần, áo, mũ nón và các đồ dùng cho mùa hè, mùa đông.

 - GV quan sát, sửa sai.

 

- Tuyên dương những bạn nhanh và đúng.

Kết luận: An mặc hợp thời tiết sẽ giúp chúng ta phòng tránh nhiều bệnh.

HĐ3: Hoạt động nối tiếp

Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài học

Cách tiến hành

GV nêu câu hỏi củng cố

- Tại sao ta cần ăn, mặc hợp thời tiết

- Mặc hợp  thời tiết có lợi gì?

+ Liên hệ thực tế trong lớp những bạn nào đã mặc hợp  thời tiết.

Dặn dò:

 - Các con cần phải ăn, mặc hợp thời tiết.

Nhận xét tiết học

 

 

 

 

 

- Chia theo nhóm 4.

- Tiến hành thực hiện.

 

- Đại diện 1 số em trả lời:

+ Trời nóng nực quá, oi bức quá.

+ Trời rét quá, rét run.

+ Trời lành lạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 bạn hô trời nóng, trời rét, HS lấy bìa phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời

Xem nhiều