Giáo án bài âm c môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiết 17+18:                                             C  c  I. Mục tiêu: Giúp HS: 1.Năng lực: + Đọc: Nhận biết và đọc đúng âm c, đọc đúng tiếng từ ngữ, câu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiết 17+18:                                             C  c 

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

1.Năng lực:

+ Đọc: Nhận biết và đọc đúng âm c, đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm c, thanh sắc trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc

+Viết: Viết đúng chữ c, dấu sắc; viết đúng các tiếng từ chứa âm c và thanh sắc

+Nói và nghe: Phát triển vốn từ; phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi; kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật Nam, Hà trong mối quan hệ với bố, bà và suy đoán nội dung tranh minh họa.

2. Phẩm chất: Giúp học sinh cảm nhận tình cảm tốt đẹp gia đình, kính trọng những người trong gia đình.

II. Chuẩn bị:

1.Giáo viên

– Nắm vững đặc điểm phát âm của âm c

– Năm vững cấu tạo, cách viết chữ ghi âm c

– Hiểu về một số sự vật: ca, cà, cá

– Tranh trong SGK, chữ mẫu c.

2. Học sinh

– Các kiến thức kinh nghiệm thực tế của các em

– Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học

            Tiết 1

Hoạt động của giáo viên

1. Ôn và khởi động

– Cho HS đọc lại âm b và câu chứa âm b

– GV nhận xét tuyên dương

2. Nhận biết

– GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát và trả lời:

+ Bức tranh vẽ ai?

+ Bà cho bé đồ chơi gì?

+ Theo em nhận đượ quà bé có vui không?

– GV chốt và nói câu vè nội dung tranh theo SGK:

Nam và bố câu cá

– GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV nhấn vào các tiếng chứa âm c, dấu sắc để gây chú ý cho HS phát hiện âm.

– Vậy trong câu có tiếng câu, cá chứa âm gì?

– GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.

3. Đọc

* Đọc âm c

– GV viết chữ c lên bảng, đọc mẫu

– GV gọi HS.

– GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS

* Đọc tiếng

– GV cho HS ghép tiếng ca, cá trên thanh gài

– GV ghi bảng , gọi HS đánh  vần

– Gọi HS đọc trơn

– Yêu cầu HS ghép các tiếng chứa c

– Nhận xét

* Đọc từ ngữ

– GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: ca, cà, cá

– GV ghi bảng, gọi HS đánh  vần- đọc trơn

– Nhận xét

4. Viết bảng

– GV treo mẫu chữ, dấu sắc. Yêu cầu HS quan sát

+ Chữ c được viết bởi những nét nào?

– GV viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết chữ c, dấu sắc (cỡ vừa)

– Yêu cầu HS viết vào bảng con c, ca, cà, cá.

– Theo dõi, nhận xét.            Hoạt động của học sinh

– Thực hiện theo hướng dẫn

– HS quan sát tranh trả lời câu hỏi

– Tranh vẽ bé và bà

– Cả lớp đọc theo ĐT

– HS nêu: chứa âm c

– Đọc thầm theo

– HS đọc CN- N- ĐT

– HS thực hiện

– Đọc CN- N -ĐT

– CN- ĐT

– HS thực hiện, nêu cách ghép.

– Đọc CN- ĐT

-HS quan sát.

– Trả lời

– HS viết bảng con

Tiết 2

5. Viết vở

– GV hướng dẫn HS tô chữ c

– GV quan sát giúp đỡ học sinh

– Thu và nhận xét bài

6. Đọc câu

– GV đọc mẫu “A, cá”

– Yêu cầu HS tìm tiếng có âm c, dấu sắc và  đọc

– Cho HS quan sát tranh và hỏi:

+ Tranh 1: Bà và Hà đang ở đâu? Hà nhìn thấy gì dưới hồ?…

– GV kết luận.

7. Nói theo tranh

– GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS

– GV nêu câu hỏi lần lượt từng tranh

+ Tranh vẽ ai?

+ Nam đang ở đâu?Nam sẽ nói gì khi gặp bác bảo vệ?….

– GV chốt, thống nhất câu trả lời

VD: Tranh vẽ Nam và Bác bảo vệ

Nam chào bác bảo vệ: Cháu chào bác ạ….

Tranh 2: Thực hiện tương tự

– GV cho HS chia nhóm thực hiện đóng vai nội dung tranh 2

– GV nhận xét, tuyên dương

8. Củng cố

– Cho HS đọc lại toàn bài

– Nhận xét giờ học   

– HS viết vở (chữ viết thường, cỡ chữ vừa)

– Nộp bài

– Lắng nghe

– Tìm và đọc CN-N-ĐT

– Bà và Hà đang ở ngoài hồ; ….

– Thực hiện theo hương dẫn

– Nêu câu trả lời

– Lắng nghe và ghi nhớ

– HS chia nhóm và thực hiện

– Một số nhóm trình bày

– Nhận xét

-HS đọc lại toàn bài.

Leave a Comment