Giáo án bài Axit bazo muối thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 10 Axit bazo muối I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức. – HS hiểu được muối là gì, cách phân loại và gọi tên các muối. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

10 Axit bazo muối

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức.

– HS hiểu được muối là gì, cách phân loại và gọi tên các muối.

2. Về năng lực

Năng lực chung Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học              – Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

– Năng lực thực hành hóa học

– Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

– Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên:

                – Một số công thức hoá học của hợp chất (muối).

– Ôn tập công thức hoá học, tên gọi: oxit, axit, bazơ.

2. Học sinh:

– Đọc bài mới trước.

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức lớp (1’)

2. Kiểm tra miệng (2’)

– Nêu cách phân loại, gọi tên axit, bazơ.

3.Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS      NỘI DUNG

Hoạt động 1 : Khởi động

a. Mục tiêu:

Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học tiết 2 của bài “Axit – Bazơ – Nước”.

b. Nội dung:  Giáo viên đưa ra tình huống có vấn đề tạo mâu thuẫn nhận thức.

c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.

Trong thực tế khi nấu ăn chúng ta thường dùng muối để làm gia vị nhưng trong hoá học có phải muôi nào cũng dùng để nấu ăn, chúng được phân loại ra sao chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.

Hoạt động 2: Nghiên cứu, hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1: Muối

a. Mục tiêu: HS nêu định nghĩa, cách phân loại, gọi tên muối.

b. Nội dung: Trực quan, cả lớp làm việc với sách giáo khoa, thảo luận rút ra kiến thức.

c. Sản phẩm: Định nghĩa, cách phân loại, gọi tên muối.

d. Tổ chức thực hiện: –  Vấn đáp –  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

? Yêu cầu HS viết lại công thức một số muối mà HS biết.

? Em có nhận xét gì về thành phần của các muối trên.

? Hãy so sánh với bazơ và axit → tìm đặc điểm giống và khác nhau giữa muối và các loại hợp chất trên.

    Yêu cầu HS rút ra định nghóa về muối.

? Gốc axit kí hiệu như thế nào.

? Bazơ: kim loại kí hiệu …

Þ Vậy công thức của muối được viết dưới dạng như thế nào.

? Các muố gọi tên như thế nào, hãy gọi muối natriclorua. (NaCl)

   Sửa chữa, đưa ra cách gọi tên chung:

Tên muối = Tên KL + tên gốc axit.

? Yêu cầu HS đọc các muối còn lại.

(chú ý: kim loại nhiều hoá trị phải đọc tên kèm theo hoá trị của kim loại ).

Hướng dẫn HS cách gọi tên muối axit và yêu cầu HS đọc tên 2 muối:

KHCO3 và K2CO3

? Vậy muối được chia thành mấy loại.

Bài tập: trong các muối sau muối nào là muối axit, muối nào là muối trung hoà:

NaH2PO4, BaCO3, Na2SO4, Na2HPO4, K2SO4, Fe(NO3)3i này sẽ được     HS : NaCl; ZnCl2; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3

Thành phần:

– Kim loại: Na, Zn, Al, Fe.

– Gốc axit: – Cl; = SO4; – NO3

Giống:

* axit êmuối

Có gốc axit

* bazơ ê muối

Có kim loại

Þ phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

– Kí hiệu:              -gốc axit: Ax

                -kim loại: My

Þ công thức chung của muối

MxAy .

Gọi tên.

-Kẽm clorua.

-Nhôm sunfat.

-Sắt (III) nitrat.

-Kalihiđrocacbonat.

-Natrihiđrosunfat.

-Muối KHCO3 có nguyên tử hidro còn K2CO3 không có.

-Có 2 loại.

(Muối trung hoà và muối axit).

HS 1:

M’axit: NaH2PO4, Na2HPO4 .

                III.MUỐI

1.Khái niệm: Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết một hay nhiều gốc axít.

2.Công thức hoá học của muối:

MxAy .Trong đó

-M: là nguyên tố kim loại.

-x:là chỉ số của M.

-A:Là gốc axít

-y:Là chỉ số của gốc axít.

3.Cách đọc tên muối:

Tên muối = tên kim loại ( kèm hoá trị kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axít.

4.Phân loại muối:

a.Muối trung hoà: Là muối mà trong gốc axít không có nguyên tử “ H” có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

VD:ZnSO4; Cu(NO3)2…

b.Muối axít: Là muối mà trong đó gốc axít

còn nguyên tử “H” chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.

VD: NaHCO3; Ca(HCO3)2…

Hoạt động 2.2: Luyện tập

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức làm các bài tập phân loại, gọi tên

b. Nội dung: Trực quan, cả lớp

c. Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức về muối

d. Tổ chức thực hiện: –  Vấn đáp –  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Bài tập 1: lập công thức hoá học của các chất sau:

Canxinitrat, Magieclorua, Nhôm nitrat, Barisunfat, Canxiphotphat, Sắt (III) sunfat.

Bài tập 2: Tính khối lượng muối sinh ra khi cho 20 g NaOH tác dụng hết với dung dịch HCl?

HS làm bài tập    Bài tập 1

Ca(NO3)2 , MgCl2 , Al(NO3)3 , BaSO4 , Ca3(PO4)2 , Fe2(SO4)3 .

Bài tập 2.

PT: NaOH  +  HCl →

NaCl  + H2O.

– Số mol NaOH tham gia phản ứng:

20/40 = 0.5 (mol)

Theo PTHH ta có

NNaOH = nNaCl = 0.5(mol)

– Khối lượng muối thu được

MNaCl  =0.5 x 58.5= 29.25( g).

Hoạt động 3. Luyện tập

a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.

b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học

d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, tính toán, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

– Bài tập.

Oxit bazơ             Bazơ tương ứng               Oxit axit               Axit tương ứng Muối (kl của bazơ và gốc axit)

K2O

CaO

Al2O3

BaO        KOH

Ca(OH)2

AL(OH)3

Ba(OH)2               N2O5

SO2

SO3

P2O5     HNO3

H2SO3

H2SO4

H3PO4  KNO3

CaSO3

AL2(SO4)3

BA3(PO4)2

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)

1. Tổng kết

         – HS tự tổng kết kiến thức

2. Hướng dẫn tự học ở nhà

– Học bài

– Làm bài tập 5,6/ SGK/ 130.

 

Leave a Comment

Xem thêm