GIÁO ÁN BÀI BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC THEO 5 BƯỚC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Đọc thêm.                                         BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC                                                                                                       Ph. Ăng-ghen   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức, kĩ năng, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Đọc thêm.

                                        BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

                                                                                                      Ph. Ăng-ghen

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức, kĩ năng, thái độ   

a. Kiến thức

LỚP 11A2, 11A3, 11A4 :                                      

– Giúp học sinh hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen qua biện pháp so sánh tầng bậc cùng những đóng góp vĩ đại của Mác cho nhân loại.

LỚP 11A6 :

– Giúp học sinh hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen qua biện pháp so sánh tầng bậc cùng những đóng góp vĩ đại của Mác cho nhân loại.

b. Kĩ năng                                         

– Phân tích được tình cảm tiếc thương vô hạn của Ăng-ghen đối với Mác qua bài điếu văn.

– Hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen.

c. Tư duy, thái độ                                                                  

– Biết ơn và trân trọng những thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra.

2. Các năng lực cần hình thành cho học sinh

– Năng lực tự học. Năng lực thẩm mĩ. Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực hợp tác, giao tiếp.

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ. Năng lực tổng hợp, so sánh.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

1. Giáo viên: SGK, SGV, thiết kế dạy học, tài liệu tham khảo…

2. Học sinh:  Sách giáo khoa; Vở soạn; Vở ghi.

III.  CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi, thực hành. GV phối hợp các phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

Lớp   Ngày dạy     Sĩ số  HS vắng

11A2                   

11A3                   

11A4                   

11A6                   

2. Kiểm tra bài cũ:     

– Em hãy nêu giá trị và vai trò của tiếng nói trong sự nghiệp giải phóng dân tộc? Bài viết Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức có ý nghĩa thời sự như thế nào?

3. Bài mới

A. Hoạt động khởi động         

Trong lịch sử CM thế giới đã xuất hiện hai nhà tư tưởng vị đại đó là C.Mác và Ăng-ghen. Cống hiến của các bậc vĩ nhân ấy đối với lịch sử nhân loại là vô cùng to lớn và quan trọng. Trong tiết học này, chúng ta sẽ biết được ba cống hiến vĩ đại của C.Mác do Ăng-ghen viết để đọc trước mộ C.Mác. Bài điếu văn thể hiện sự tiết thương vô hạn trước tổn thất không thể bù đắp được của CM thế giới.

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 

             Hoạt động của GV và HS                              Nội dung cần đạt

GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm.

GV hướng dẫn hs đọc hiểu tiểu dẫn.

– Nêu những thông tin chính về tác giả Ăng – ghen?

 

– Nêu những thông tin chính về Các Mác?

Quan niệm về hạnh phúc của Mác :

– Hạnh phúc là đấu tranh

 

– Người nào đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất thì người đó là kẻ hạnh phúc nhất.

 

– Người đi đường không biết mệt mỏi.

– Giới thiệu vài nét về văn bản?

GV hướng dẫn hs đọc hiểu văn bản.

( RLKN phân tích, làm việc nhóm)

GV hướng dẫn HS đọc văn bản, tìm hiểu bố cục, thể loại

 

–        Hs đọc.

–        Cảm nhận chung về bố cục và thể loại của văn bản?

– Nhận xét phần mở đầu?

– Tâm trạng của tác giả trước lời đánh giá đó ?

Trao đổi thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trình bày. GV chuẩn xác kiến thức

 

Nhóm 1

  – Cống hiến vĩ đại thứ nhất của Các – Mác là gì? Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để làm nổi bật cống hiến đó? Nhận xét tác dụng của cống hiến đó với xã hội

 

Trong KHTN (sinh học) Cống hiến vĩ đại của Đác uyn: Tìm ra quy luật tiến hoá và phát triển của thế giới hữu cơ (muôn loài)      Trong KHXH (Sử và triết) Cống hiến vĩ đại của Các  Mác: Tìm ra quy luật phát triển của loài người.

 

Nhóm 2

– Cống hiến thứ hai của Mác là gì? Tác dụng của cống hiến hai?

Nhóm 3.

– Cống hiến vĩ đại thứ ba của Mác là gì ? Nhận xét con người Mác qua cống hiến này ?

 

Nhóm 4.

 Vì sao Mác có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc có kẻ thù riêng ? Những ai khóc thương ông n

– Khái quát về mô hình lập luận của văn bản?

– Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật lập luận?

– Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tăng tiến để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của C.Mác. Biện pháp ấy được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

 

          I. Tiểu dẫn

1. Ăng ghen (1820-1895)

– Nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào thế giới và Quốc tế cộng sản.

– Người viết tiếp và hoàn chỉnh tác phẩm nổi tiếng nhất của Mác : Bộ Tư bản, và cùng Mác soạn Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

2. Các Mác (1818-1885)

– Nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức

– Có đóng góp rất lớn cho cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản.

– Là người thầy, lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới (Lê Duẩn)

-> Tình bạn của Các Mác và Ăng – ghen là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất của hai nhà thiên tài, hai nhà cách mạng.

3. Văn bản : Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

– Nhan đề: Do nhà biên soạn sách đặt

– Là bài điếu văn – chính luận do Ăng ghen đọc trước mộ Các Mác tại nghĩa trang Hai – ghết (Luân Đôn – Anh )

-> Đánh giá cống hiến vĩ đại của Mác, biểu lộ lòng tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất to lớn này.

II. Đọc – hiểu văn bản.

1. Đọc – hiểu khái quát

– Đọc.

Yêu cầu: Giọng trầm hùng, nhưng trang nghiêm dứt khoát và tự hào.

– Giải thích từ khó – SGK

– Thể loại và bố cục

+ Thể loại: Văn tế

+ Bố cục: 3 phần

 Phần 1: Sự trống vắng và mất mát của giai cấp vô sản và nhân dân thế giới khi Mác qua đời.

Phần 2: Đánh giá ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

 Phần 3: Giải thích vì sao Mác bị nhiều người thù ghét và vu khống nhưng lại không có kẻ thù cá nhân. Đánh giá sự bất tử của Mác.

2. Đọc – hiểu chi tiết

a. Phần mở đầu

 – Ngắn gọn, giản dị, cùng lúc có những tác dụng:

+ Thông báo cụ thể, rõ ràng thời điểm ra đi mãi  mãi của Mác

+ Sự ra đi của Mác rất đời thường, giản dị như một sự việc trong cuộc sống hàng ngày.

+ Mối quan hệ giữa cái bình thường và vĩ đại, bình thường bỗng hoá thiêng liêng

– Đánh giá khái quát về Mác: Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại.

-> Bộc lộ niềm thương tiếc sâu sắc vì sự tổn thất, trống vắng mang tầm thế giới, nhân loại trước sự ra đi của Mác.

b. Ba cống hiến vĩ đại của Mác

* Cống hiến vĩ đại thứ nhất.

– Tìm ra qui luật phát triển của lịch sử xã hội loài người. ( mang tầm vĩ mô)

– Nội dung cụ thể của quy luật :

+ Đó là lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế xã hội

+ Đó là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và thượmg tầng kiến trúc…

+ Mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời đại tạo ra cơ sở để phát triển thượng tầng kiến trúc tương ứng.

-> Phát hiện mới mẻ, quan trọng đến mức vĩ đại. Nó làm đảo lộn và phá sản tất cả các cách giải thích về lịch sử xã hội trước đó và đương thời. Nó trở thành hạt nhân của chủ nghĩa duy vật lịch sử

-> Cách trình bày và đánh giá giản dị, dễ hiểu thông qua cách bình luận và so sánh tương đồng.

* Cống hiến vĩ đại thứ hai

Tìm ra giá trị thặng dư (m) và qui luật của giá trị thặng dư.

– Tác dụng của cống hiến: mang tầm vi mô, rất mới mẻ và tinh vi. Đó là qui luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đương thời và của xã hội tư sản do phương thức ấy đẻ ra.

-> Vĩ đại hơn cống hiến 1, với cống hiến này, lập tức một ánh sáng xuất hiện

-> Chỉ cần một trong hai cống hiến Mác đã đủ trở thành nhà tư tưởng vĩ đại.

* Cống hiến thứ ba.

 Mác đã kết hợp giữa lí luận với thực tiến, biến các lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động.

-> Mác không chỉ là một nhà bác học, nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là nhà cách mạng. Ông vừa là người thầy, người đồng chí, người bạn kính trọng tin tưởng và thân yêu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

c/ Đoạn kết.

– Đánh giá tổng hợp về con người của Mác trong các mối quan hệ…

– Mác có nhiều kẻ thù vì chúng bị vạch trần chân tướng, chúng căm ghét, run sợ vì đó là sự thật mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

– Mác không có kẻ thù riêng  vì mục tiêu phê phán, đấu tranh của Mác là xã hội tư sản và học thuyết phản động, duy tâm phản khoa học của chúng, chứ không phải một cá nhân cụ thể nào.

-> Hàng triệu người : Giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới thương tiếc ông, chính là bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ sức mạnh và sự bất tử của học thuyết Mác.

III. Tổng kết

– Mô hình chung lập luận toàn bài: Thông báo về cái chết – đánh giá sự nghiệp người quá cố – bày tỏ sự thương tiếc.

– Lập luận vừa trùng điệp vừa tăng tiến, và so sánh -> khẳng định Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng vĩ đại hiện đại.

 Biện pháp so sánh tăng tiến được Ăng-ghen sử dụng ở phần hai để làm nổi bật cống hiến của C.Mác và tầm sao của một tư tưởng vĩ đại đối với thời đại

So sánh:

Giống như:  – Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ.

– Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.

– Nét đặc biệt của bài văn tế: đề cao; ca ngợi; thương tiếc, không bi ai, khuôn sáo.

C. Hoạt động luyện tập

Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Ông có thể có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”?

Gợi ý:

– Kẻ đối địch: Bọn tư bản, những kẻ đi bóc lột những người lao động. Chúng đã bị Mác vách trần chân tướng nên căm ghét, run sợ vì đó là sự thạt mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

– Mác “Chưa chắc có một kẻ thù riêng nào cả”. Bởi vì, mục đích cả đời Các Mác, mọi tâm huyết và tài năng của ông là chống lại toàn bộ chế độ tư sản và bảo vệ giai cấp vô sản và nhân dân lao động chứ không chống lại một người nào cụ thể.

 

D. Hoạt động vận dụng, mở rộng

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO 11A6

Nêu cảm nghĩ của anh/chị về những đóng góp của Mác đối với nhân loại.

Gợi ý:

Các cống hiến của Các Mác là tài sản tinh thần chung vô giá của nhân loại. Nó không những chỉ có giá trị lí luận mà còn có giá trị hành động, góp phần mở đường cho nhân loại không ngừng tiến lên phía trước.

Trong suốt cuộc đời mình, Các Mác đã dũng cảm chống lại bất công, cường quyền và bạo quyền; bênh vực những người lao động, những người cùng khổ. Mác đem đến cho họ niềm tin vào hạnh phúc trong một thế giới mới, thế giới mà ở đó, người lao động thực sự là chủ nhân của xã hội. Hoạt động của Mác không phải để phục vụ cho quyền lợi cá nhân mà cho quyền lợi của toàn nhân loại. Các Mác là “Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”.

E. Hoạt động củng cố, dặn dò

1. Củng cố

– Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

– Đặc sắc nghệ thuật lập luận của tác phẩm.

2. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Soạn bài “Phong cách ngôn ngữ chính luận” .

Đọc thêm.

                                        BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

                                                                                                      Ph. Ăng-ghen

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức, kĩ năng, thái độ   

a. Kiến thức

LỚP 11A2, 11A3, 11A4 :                                       

– Giúp học sinh hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen qua biện pháp so sánh tầng bậc cùng những đóng góp vĩ đại của Mác cho nhân loại.

LỚP 11A6 :

– Giúp học sinh hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen qua biện pháp so sánh tầng bậc cùng những đóng góp vĩ đại của Mác cho nhân loại.

b. Kĩ năng                                         

– Phân tích được tình cảm tiếc thương vô hạn của Ăng-ghen đối với Mác qua bài điếu văn.

– Hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen.

c. Tư duy, thái độ                                                                  

– Biết ơn và trân trọng những thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra.

2. Các năng lực cần hình thành cho học sinh

– Năng lực tự học. Năng lực thẩm mĩ. Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực hợp tác, giao tiếp.

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ. Năng lực tổng hợp, so sánh.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

1. Giáo viên: SGK, SGV, thiết kế dạy học, tài liệu tham khảo…

2. Học sinh:  Sách giáo khoa; Vở soạn; Vở ghi.

III.  CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi, thực hành. GV phối hợp các phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

Lớp   Ngày dạy     Sĩ số  HS vắng

11A2                   

11A3                   

11A4                   

11A6                   

 

2. Kiểm tra bài cũ:     

– Em hãy nêu giá trị và vai trò của tiếng nói trong sự nghiệp giải phóng dân tộc? Bài viết Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức có ý nghĩa thời sự như thế nào?

3. Bài mới

A. Hoạt động khởi động         

Trong lịch sử CM thế giới đã xuất hiện hai nhà tư tưởng vị đại đó là C.Mác và Ăng-ghen. Cống hiến của các bậc vĩ nhân ấy đối với lịch sử nhân loại là vô cùng to lớn và quan trọng. Trong tiết học này, chúng ta sẽ biết được ba cống hiến vĩ đại của C.Mác do Ăng-ghen viết để đọc trước mộ C.Mác. Bài điếu văn thể hiện sự tiết thương vô hạn trước tổn thất không thể bù đắp được của CM thế giới.

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 

             Hoạt động của GV và HS                              Nội dung cần đạt

GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm.

GV hướng dẫn hs đọc hiểu tiểu dẫn.

– Nêu những thông tin chính về tác giả Ăng – ghen?

 

– Nêu những thông tin chính về Các Mác?

Quan niệm về hạnh phúc của Mác :

– Hạnh phúc là đấu tranh

– Người nào đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất thì người đó là kẻ hạnh phúc nhất.

 Người đi đường không biết mệt mỏi.

– Giới thiệu vài nét về văn bản?

GV hướng dẫn hs đọc hiểu văn bản.

( RLKN phân tích, làm việc nhóm)

GV hướng dẫn HS đọc văn bản, tìm hiểu bố cục, thể loại

–        Hs đọc.

–        Cảm nhận chung về bố cục và thể loại của văn bản?

– Nhận xét phần mở đầu

– Tâm trạng của tác giả trước lời đánh giá đó ?

 

Trao đổi thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trình bày. GV chuẩn xác kiến thức

Nhóm 1

  – Cống hiến vĩ đại thứ nhất của Các – Mác là gì? Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để làm nổi bật cống hiến đó? Nhận xét tác dụng của cống hiến đó với xã hội

 

Trong KHTN (sinh học) Cống hiến vĩ đại của Đác uyn: Tìm ra quy luật tiến hoá và phát triển của thế giới hữu cơ (muôn loài)      Trong KHXH (Sử và triết) Cống hiến vĩ đại của Các  Mác: Tìm ra quy luật phát triển của loài người.

Nhóm 2

– Cống hiến thứ hai của Mác là gì? Tác dụng của cống hiến hai?

Nhóm 3.

– Cống hiến vĩ đại thứ ba của Mác là gì ? Nhận xét con người Mác qua cống hiến này ?

Nhóm 4.

 Vì sao Mác có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc có kẻ thù riêng ? Những ai khóc thương ông nhiều nhất ? Vì sao ?

– Khái quát về mô hình lập luận của văn bản?

 

– Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật lập luận?

– Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tăng tiến để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của C.Mác. Biện pháp ấy được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

I. Tiểu dẫn

1. Ăng ghen (1820-1895)

– Nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào thế giới và Quốc tế cộng sản.

– Người viết tiếp và hoàn chỉnh tác phẩm nổi tiếng nhất của Mác : Bộ Tư bản, và cùng Mác soạn Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

2. Các Mác (1818-1885)

– Nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức

– Có đóng góp rất lớn cho cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản.

– Là người thầy, lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới (Lê Duẩn)

-> Tình bạn của Các Mác và Ăng – ghen là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất của hai nhà thiên tài, hai nhà cách mạng.

3. Văn bản : Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

– Nhan đề: Do nhà biên soạn sách đặt

– Là bài điếu văn – chính luận do Ăng ghen đọc trước mộ Các Mác tại nghĩa trang Hai – ghết (Luân Đôn – Anh )

-> Đánh giá cống hiến vĩ đại của Mác, biểu lộ lòng tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất to lớn này.

II. Đọc – hiểu văn bản.

1. Đọc – hiểu khái quát

– Đọc.

Yêu cầu: Giọng trầm hùng, nhưng trang nghiêm dứt khoát và tự hào.

– Giải thích từ khó – SGK

– Thể loại và bố cục

+ Thể loại: Văn tế

+ Bố cục: 3 phần

 Phần 1: Sự trống vắng và mất mát của giai cấp vô sản và nhân dân thế giới khi Mác qua đời.

Phần 2: Đánh giá ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

 Phần 3: Giải thích vì sao Mác bị nhiều người thù ghét và vu khống nhưng lại không có kẻ thù cá nhân. Đánh giá sự bất tử của Mác.

2. Đọc – hiểu chi tiết

a. Phần mở đầu

 – Ngắn gọn, giản dị, cùng lúc có những tác dụng:

+ Thông báo cụ thể, rõ ràng thời điểm ra đi mãi  mãi của Mác

+ Sự ra đi của Mác rất đời thường, giản dị như một sự việc trong cuộc sống hàng ngày.

+ Mối quan hệ giữa cái bình thường và vĩ đại, bình thường bỗng hoá thiêng liêng

– Đánh giá khái quát về Mác: Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại.

-> Bộc lộ niềm thương tiếc sâu sắc vì sự tổn thất, trống vắng mang tầm thế giới, nhân loại trước sự ra đi của Mác.

b. Ba cống hiến vĩ đại của Mác

* Cống hiến vĩ đại thứ nhất.

– Tìm ra qui luật phát triển của lịch sử xã hội loài người. ( mang tầm vĩ mô)

– Nội dung cụ thể của quy luật :

+ Đó là lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế xã hội

+ Đó là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và thượmg tầng kiến trúc…

+ Mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời đại tạo ra cơ sở để phát triển thượng tầng kiến trúc tương ứng.

-> Phát hiện mới mẻ, quan trọng đến mức vĩ đại. Nó làm đảo lộn và phá sản tất cả các cách giải thích về lịch sử xã hội trước đó và đương thời. Nó trở thành hạt nhân của chủ nghĩa duy vật lịch sử

-> Cách trình bày và đánh giá giản dị, dễ hiểu thông qua cách bình luận và so sánh tương đồng.

* Cống hiến vĩ đại thứ hai

Tìm ra giá trị thặng dư (m) và qui luật của giá trị thặng dư.

– Tác dụng của cống hiến: mang tầm vi mô, rất mới mẻ và tinh vi. Đó là qui luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đương thời và của xã hội tư sản do phương thức ấy đẻ ra.

-> Vĩ đại hơn cống hiến 1, với cống hiến này, lập tức một ánh sáng xuất hiện

-> Chỉ cần một trong hai cống hiến Mác đã đủ trở thành nhà tư tưởng vĩ đại.

* Cống hiến thứ ba.

 Mác đã kết hợp giữa lí luận với thực tiến, biến các lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động.

-> Mác không chỉ là một nhà bác học, nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là nhà cách mạng. Ông vừa là người thầy, người đồng chí, người bạn kính trọng tin tưởng và thân yêu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

c/ Đoạn kết.

– Đánh giá tổng hợp về con người của Mác trong các mối quan hệ…

– Mác có nhiều kẻ thù vì chúng bị vạch trần chân tướng, chúng căm ghét, run sợ vì đó là sự thật mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

– Mác không có kẻ thù riêng  vì mục tiêu phê phán, đấu tranh của Mác là xã hội tư sản và học thuyết phản động, duy tâm phản khoa học của chúng, chứ không phải một cá nhân cụ thể nào.

-> Hàng triệu người : Giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới thương tiếc ông, chính là bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ sức mạnh và sự bất tử của học thuyết Mác.

III. Tổng kết

– Mô hình chung lập luận toàn bài: Thông báo về cái chết – đánh giá sự nghiệp người quá cố – bày tỏ sự thương tiếc.

– Lập luận vừa trùng điệp vừa tăng tiến, và so sánh -> khẳng định Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng vĩ đại hiện đại.

 Biện pháp so sánh tăng tiến được Ăng-ghen sử dụng ở phần hai để làm nổi bật cống hiến của C.Mác và tầm sao của một tư tưởng vĩ đại đối với thời đại

So sánh:

Giống như:  – Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ.

– Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.

– Nét đặc biệt của bài văn tế: đề cao; ca ngợi; thương tiếc, không bi ai, khuôn sáo.

C. Hoạt động luyện tập

Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Ông có thể có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”?

Gợi ý:

– Kẻ đối địch: Bọn tư bản, những kẻ đi bóc lột những người lao động. Chúng đã bị Mác vách trần chân tướng nên căm ghét, run sợ vì đó là sự thạt mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

– Mác “Chưa chắc có một kẻ thù riêng nào cả”. Bởi vì, mục đích cả đời Các Mác, mọi tâm huyết và tài năng của ông là chống lại toàn bộ chế độ tư sản và bảo vệ giai cấp vô sản và nhân dân lao động chứ không chống lại một người nào cụ thể.

D. Hoạt động vận dụng, mở rộng

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO 11A6

Nêu cảm nghĩ của anh/chị về những đóng góp của Mác đối với nhân loại.

Gợi ý:

Các cống hiến của Các Mác là tài sản tinh thần chung vô giá của nhân loại. Nó không những chỉ có giá trị lí luận mà còn có giá trị hành động, góp phần mở đường cho nhân loại không ngừng tiến lên phía trước.

Trong suốt cuộc đời mình, Các Mác đã dũng cảm chống lại bất công, cường quyền và bạo quyền; bênh vực những người lao động, những người cùng khổ. Mác đem đến cho họ niềm tin vào hạnh phúc trong một thế giới mới, thế giới mà ở đó, người lao động thực sự là chủ nhân của xã hội. Hoạt động của Mác không phải để phục vụ cho quyền lợi cá nhân mà cho quyền lợi của toàn nhân loại. Các Mác là “Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”

E. Hoạt động củng cố, dặn dò

1. Củng cố

– Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

– Đặc sắc nghệ thuật lập luận của tác phẩm.

2. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Soạn bài “Phong cách ngôn ngữ chính luận” .

Đọc thêm.

                                        BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC-MÁC

                                                                                                      Ph. Ăng-ghen

 

A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:  Giúp học sinh hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen qua biện pháp so sánh tầng bậc cùng những đóng góp vĩ đại của Mác cho nhân loại.

2. Kĩ năng: Phân tích được tình cảm tiếc thương vô hạn của Ăng-ghen đối với Mác qua bài điếu văn.

3. Thái độ: Biết ơn và trân trọng những thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra.

B. Phương tiện

– GV: SGK, SGV, thiết kế dạy học, tài liệu tham khảo…

– HS: Vở soạn, sgk, vở ghi.

C. Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, thảo luận nhóm, thực hành, đọc diễn cảm… GV phối hợp các phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy.

D. Tiến trình  dạy học

1.Ổn định lớp

Lớp   Sĩ số  HS vắng

11A4         

11A5         

11A6         

 

2. Kiểm tra bài cũ: Kt sách vở của hs

– Em hãy nêu giá trị và vai trò của tiếng nói trong sự nghiệp giải phóng dân tộc? Bài viết Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức có ý nghĩa thời sự như thế nào?

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

Trong lịch sử CM thế giới đã xuất hiện hai nhà tư tưởng vị đại đó là C.Mác và Ăng-ghen. Cống hiến của các bậc vĩ nhân ấy đối với lịch sử nhân loại là vô cùng to lớn và quan trọng. Trong tiết học này, chúng ta sẽ biết được ba cống hiến vĩ đại của C.Mác do Ăng-ghen viết để đọc trước mộ C.Mác. Bài điếu văn thể hiện sự tiết thương vô hạn trước tổn thất không thể bù đắp được của CM thế giới.

             Hoạt động của GV                               Hoạt động của HS

Hoạt động 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

GV hướng dẫn hs đọc hiểu tiểu dẫn.

– Nêu những thông tin chính về tác giả Ăng – ghen?

– Nêu những thông tin chính về Các Mác?

Quan niệm về hạnh phúc của Mác :

– Hạnh phúc là đấu tranh

– Người nào đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất thì người đó là kẻ hạnh phúc nhất.

– Người đi đường không biết mệt mỏi.

– Giới thiệu vài nét về văn bản?

GV hướng dẫn hs đọc hiểu văn bản.

( RLKN phân tích, làm việc nhóm)

GV hướng dẫn HS đọc văn bản, tìm hiểu bố cục, thể loại

–        Hs đọc.

–        Cảm nhận chung về bố cục và thể loại của văn bản?

 

 

 

Nhóm 1

  – Cống hiến vĩ đại thứ nhất của Các – Mác là gì? Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để làm nổi bật cống hiến đó? Nhận xét tác dụng của cống hiến đó với xã hội

 

Trong KHTN (sinh học) Cống hiến vĩ đại của Đác uyn: Tìm ra quy luật tiến hoá và phát triển của thế giới hữu cơ (muôn loài)      Trong KHXH (Sử và triết) Cống hiến vĩ đại của Các  Mác: Tìm ra quy luật phát triển của loài người.

Nhóm 2

– Cống hiến thứ hai của Mác là gì? Tác dụng của cống hiến hai?

3.

– Cống hiến vĩ đại thứ ba của Mác là gì ? Nhận xét con người Mác qua cống hiến này ?

Nhóm 4.

 Vì sao Mác có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc có kẻ thù riêng ? Những ai khóc thương ông nhiều nhất ? Vì sao ?

– Khái quát về mô hình lập luận của văn bản?

 

– Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật lập luận?

– Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tăng tiến để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của C.Mác. Biện pháp ấy được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

I. Tiểu dẫn

1. Ăng ghen (1820-1895)

– Nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào thế giới và Quốc tế cộng sản.

– Người viết tiếp và hoàn chỉnh tác phẩm nổi tiếng nhất của Mác : Bộ Tư bản, và cùng Mác soạn Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

2. Các Mác (1818-1885)

– Nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức

– Có đóng góp rất lớn cho cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản.

– Là người thầy, lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới (Lê Duẩn)

-> Tình bạn của Các Mác và Ăng – ghen là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất của hai nhà thiên tài, hai nhà cách mạng.

3. Văn bản : Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

– Nhan đề: Do nhà biên soạn sách đặt

– Là bài điếu văn – chính luận do Ăng ghen đọc trước mộ Các Mác tại nghĩa trang Hai – ghết (Luân Đôn – Anh )

-> Đánh giá cống hiến vĩ đại của Mác, biểu lộ lòng tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất to lớn này.

II. Đọc – hiểu văn bản.

1. Đọc – hiểu khái quát

– Đọc.

Yêu cầu: Giọng trầm hùng, nhưng trang nghiêm dứt khoát và tự hào.

– Giải thích từ khó – SGK

– Thể loại và bố cục

+ Thể loại: Văn tế

+ Bố cục: 3 phần

 Phần 1: Sự trống vắng và mất mát của giai cấp vô sản và nhân dân thế giới khi Mác qua đời.

Phần 2: Đánh giá ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

 Phần 3: Giải thích vì sao Mác bị nhiều người thù ghét và vu khống nhưng lại không có kẻ thù cá nhân. Đánh giá sự bất tử của Mác.

2. Đọc – hiểu chi tiết

a. Phần mở đầu

 – Ngắn gọn, giản dị, cùng lúc có những tác dụng:

+ Thông báo cụ thể, rõ ràng thời điểm ra đi mãi  mãi của Mác

+ Sự ra đi của Mác rất đời thường, giản dị như một sự việc trong cuộc sống hàng ngày.

+ Mối quan hệ giữa cái bình thường và vĩ đại, bình thường bỗng hoá thiêng liêng

– Đánh giá khái quát về Mác: Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại.

-> Bộc lộ niềm thương tiếc sâu sắc vì sự tổn thất, trống vắng mang tầm thế giới, nhân loại trước sự ra đi của Mác.

b. Ba cống hiến vĩ đại của Mác

* Cống hiến vĩ đại thứ nhất.

– Tìm ra qui luật phát triển của lịch sử xã hội loài người. ( mang tầm vĩ mô)

– Nội dung cụ thể của quy luật :

+ Đó là lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế xã hội

+ Đó là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và thượmg tầng kiến trúc…

+ Mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời đại tạo ra cơ sở để phát triển thượng tầng kiến trúc tương ứng.

-> Phát hiện mới mẻ, quan trọng đến mức vĩ đại. Nó làm đảo lộn và phá sản tất cả các cách giải thích về lịch sử xã hội trước đó và đương thời. Nó trở thành hạt nhân của chủ nghĩa duy vật lịch sử

-> Cách trình bày và đánh giá giản dị, dễ hiểu thông qua cách bình luận và so sánh tương đồng.

* Cống hiến vĩ đại thứ hai

Tìm ra giá trị thặng dư (m) và qui luật của giá trị thặng dư.

– Tác dụng của cống hiến: mang tầm vi mô, rất mới mẻ và tinh vi. Đó là qui luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đương thời và của xã hội tư sản do phương thức ấy đẻ ra.

-> Vĩ đại hơn cống hiến 1, với cống hiến này, lập tức một ánh sáng xuất hiện

-> Chỉ cần một trong hai cống hiến Mác đã đủ trở thành nhà tư tưởng vĩ đại.

* Cống hiến thứ ba.

 Mác đã kết hợp giữa lí luận với thực tiến, biến các lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động.

-> Mác không chỉ là một nhà bác học, nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là nhà cách mạng. Ông vừa là người thầy, người đồng chí, người bạn kính trọng tin tưởng và thân yêu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

c/ Đoạn kết.

– Đánh giá tổng hợp về con người của Mác trong các mối quan hệ…

– Mác có nhiều kẻ thù vì chúng bị vạch trần chân tướng, chúng căm ghét, run sợ vì đó là sự thật mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

– Mác không có kẻ thù riêng  vì mục tiêu phê phán, đấu tranh của Mác là xã hội tư sản và học thuyết phản động, duy tâm phản khoa học của chúng, chứ không phải một cá nhân cụ thể nào.

-> Hàng triệu người : Giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới thương tiếc ông, chính là bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ sức mạnh và sự bất tử của học thuyết Mác.

III. Tổng kết

– Mô hình chung lập luận toàn bài: Thông báo về cái chết – đánh giá sự nghiệp người quá cố – bày tỏ sự thương tiếc.

– Lập luận vừa trùng điệp vừa tăng tiến, và so sánh -> khẳng định Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng vĩ đại hiện đại.

 Biện pháp so sánh tăng tiến được Ăng-ghen sử dụng ở phần hai để làm nổi bật cống hiến của C.Mác và tầm sao của một tư tưởng vĩ đại đối với thời đại

So sánh:

Giống như:  – Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ.

– Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.

– Nét đặc biệt của bài văn tế: đề cao+ca ngợi +thương tiếc, không bi ai, khuôn sáo.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4.Củng cố

– Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác?

– Đặc sắc nghệ thuật lập luận của tác phẩm?

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Soạn bài “Phong cách ngôn ngữ chính luận” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment