Giáo án bài bác hồ rất yêu trẻ em môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài bác hồ rất yêu trẻ em môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§6: bác hồ rất yêu trẻ em

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  Bác Hồ, ảnh Bác Hồ, trẻ em, ...

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Bác Hồ rất yêu trẻ em! Trẻ em rất yêu Bác Hồ!

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh.

- GV cho HS hát bài Ai yêu BHCM.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Bác Hồ, ảnh Bác Hồ, trẻ em, ôm, hôn, bế.

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Chúng em chào cờ.

+ YC HS kể cho nhau nghe về Bác Hồ

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Bác Hồ trò chuyên với trẻ em? Đó là bức tranh số mấy?

+ Bác Hồ tươi cười với thiếu nhi. Đó là bức tranh số mấy?

+ Tôi được Bác Hồ thắt khăn quàng đỏ. Tôi là số mấy?

+ Bác Hồ cho em bé ăn. Đó là bức tranh số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về hai bàn tay  em

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Bác Hồ và các bạn.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Đó là bức tranh số 1..

+ Đó là bức tranh số 3.

+ Tôi là số 2

+ + Đó là bức tranh số 4.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ số: 1,2,3.

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét chữ số.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ số

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ số 1, 2, 3.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ số

- Cho HS quan sát chữ số

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ số

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ số

- HDHS viết bảng con

1, 2, 3

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ số

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

1, 2, 3,

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- HS quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố: - HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị: GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

                        HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  Bác Hồ, ảnh Bác Hồ, trẻ em, ...

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Bác Hồ rất yêu trẻ em! Trẻ em rất yêu Bác Hồ!

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Bác Hồ có yêu trẻ em không?

+ Trẻ em có yêu Bác Hồ không?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Bác Hồ rất yêu trẻ em.

+ Trẻ em rất yêu Bác Hồ.

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Bác Hồ có yêu trẻ em không?

B: Bác Hồ rất yêu trẻ em

A.Trẻ em có yêu Bác Hồ không?

B: Trẻ em rất yêu Bác Hồ.

- Nói theo tranh: mũi tên, cô tiên, con khiếu, năng khiếu.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều