Giáo án bài bài hát tới trường môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 10: vui đến trường Chia sẻ về chủ điểm & bài đọc 1: bài hát tới trường (2 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 10: vui đến trường

Chia sẻ về chủ điểm & bài đọc 1: bài hát tới trường

(2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Nhận biết nội dung chủ điểm.

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

         Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1.

         Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các CH liên quan đến VB. Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ khích lệ các bạn nhỏ đến trường, chăm ngoan, sạch đẹp, yêu thương bạn bè.

         Nhận biết các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm.

+ Năng lực văn học:

         Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

         Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, đối xử với các bạn hàng ngày.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng sự ham học, chăm ngoan, yêu thương bè bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM

Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được nội dung của toàn bộ chủ điểm, tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS quan sát tranh phần Chia sẻ, nêu nội dung các bức tranh, cho biết các bạn nhỏ đang làm gì, vẻ mặt của các bạn như thế nào.

– GV chốt: Các bạn nhỏ trong tranh cùng nhau đi học, đọc sách, ngồi trong lớp học bài và vẻ mặt của các bạn rất vui vẻ.

– GV dẫn vào chủ điểm Vui đến trường.

BÀI ĐỌC 1: BÀI HÁT TỚI TRƯỜNG

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu bài đọc: Bài học Bài hát tới trường hôm nay chúng ta học sẽ cho cổ vũ tinh thần học tập và yêu thương bạn bè của các em.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

– GV đọc mẫu bài Bài hát tới trường.

– GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 5 HS đọc nối tiếp nhau 5 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ: Bài thơ khích lệ các bạn nhỏ đến trường, chăm ngoan, sạch đẹp, yêu thương bạn bè.

Cách tiến hành:

– GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi.

– GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

– GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.

4. HĐ 3: Luyện tập

Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Nhận biết các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm.

Cách tiến hành:

BT 1:

– GV nêu nhanh YC của BT 1, gọi HS trả lời, chốt đáp án, YC HS viết vào vở:

a) Áo quần sạch sẽ.

 Từ in đậm sạch sẽ miêu tả đặc điểm của áo quần.

b) Bầu trời trong xanh.

 Từ in đậm trong xanh miêu tả đặc điểm của bầu trời.

BT 2:

– GV đọc CH của BT 2, mời một số HS trả lời.

– GV hướng dẫn HS: Câu hỏi Là gì? sẽ cho câu trả lời là sự vật, hiện tượng, con người, định nghĩa, v… Câu hỏi Làm gì? sẽ cho câu trả lời là hành động. Chỉ có câu hỏi Thế nào? mới cho câu trả lời về tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng, cho câu trả lời là các từ miêu tả.

– GV chốt đáp án: Các từ miêu tả đặc điểm ở BT 1 trả lời cho câu hỏi Thế nào?.

BT 3:

– GV mời 2 HS lên bảng, 1 em xếp các từ ngữ vào nhóm từ chỉ sự vật, 1 em xếp các từ ngữ vào nhóm từ chỉ đặc điểm.

– GV yêu cầu các HS còn lại làm BT vào vở.

– GV mời một số HS nhận xét bài làm trên bảng của 2 bạn, nêu đáp án của mình.

– GV nhận xét, chữa bài:

+ Từ ngữ chỉ sự vật: áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bài thơ, bạn bè.

+ Từ ngữ chỉ đặc điểm: hay, đông đủ, vội, đẹp, trong xanh, sạch sẽ.  

– HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS đọc thầm theo.

– HS luyện đọc:

+ 5 HS đọc nối tiếp nhau 5 đoạn của bài.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.

– Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi.

– Một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn:

+ Câu 1:

         HS 1: Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu?

         HS 2: Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi học.

+ Câu 2:

         HS 2: Các bạn hỏi nhau những gì trên đường?

         HS 1: Các bạn hỏi nhau trên đường: Thước kẻ bạn đâu? Cây bút bạn đâu? Lọ đầy mực viết chưa? Có đem không? Bài thơ hay để ở đâu?.

+ Câu 3:

         HS 1: Em hiểu hai câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ” như thế nào? Chọn ý đúng:

a) Bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ.

b) Bạn nhỏ chép bài thơ, để dưới mũ.

c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

         HS 2: c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

– HS lắng nghe, nhận xét.

– HS nghe, trả lời CH, viết vào vở đáp án đúng.

– Một số HS trả lời CH.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

– 2 HS lên bảng hoàn thành BT.

– Các HS còn lại làm BT vào vở.

– Một số HS nhận xét bài làm trên bảng của 2 bạn, nêu đáp án của mình.

– HS nghe và sửa bài theo GV.

Leave a Comment