Giáo án bài Bài tập lịch sử (Phần chương IV) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 10 Bài tập lịch sử (Phần chương IV)  I-MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Hệ thống lại các kiến thức đã học ơ chương IV. -Rèn luyện …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

10 Bài tập lịch sử (Phần chương IV)

 I-MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Hệ thống lại các kiến thức đã học ơ chương IV.

-Rèn luyện cho học sinh khả năng phân tích, so sánh

-Giáo dụccho học sinh lòng yêu thích môn học

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

 – Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra

3. Phẩm chất:

– Rèn luyện ý thức chăm chỉ, đoàn kết, hộ trợ lẫn nhau trong học tập

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Lược đồ nước Đại Việt Thời Lê sơ

– Các bảng mẫu thống kê

   – Phiếu bài tập

III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Gv giới thiệu bài mới .

GV ? : Em thấy thế kỷ XV dưới triều đại Lê sơ có gì nổi bật?

Cách thức tổ chức :GV kẻ bảng mẫu lên bảng chia nhóm học sinh hoàn chỉnh các nội dung : so sánh những điểm giống và khác nhau về kinh tế, chính trị, xã hội ,pháp luật,văn hoá,giáo dục thời Lý-Trần và thời Lê, chú ý mục đích so sánh nhằm làm nổi bật sự phát triển thịnh vượng của nhà Lê.

Sau khi HS thảo luận và trình bày (3’) GV cho nhận xét và bổ sung ,các nhóm tự đưa ra kết luận cho phần trình bày của nhóm mình. HS tự hoàn thành bảng biểu.

2. GIÁO VIÊN TỔ CHỨC CHO HS HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU:

1. Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về khởi nghĩa Lam Sơn(1418-1427)

Thời gian

Trận đánh tiêu biểu

Kết quả

2. Trình bày (vào vở) một số thành tựu đạt được dưới thời Lê sơ trên các lĩnh vực: Kinh tế, pháp luật, giáo dục văn học-nghệ thuật khoa học

3. Hoàn thành bảng sau vào vở:

Nội dung

Thời Lý- Trần

Thời Lê sơ

Bộ máy nhà nước ở Trung ương

 Các đơn vị hành chính địa phương

Cách đào tạo tuyển chọn bổ sung quan lại

Pháp luật

Dự kiến sản phẩm

1.

Thời gian

 Trận đánh  tiêu biểu

 Kết quả

Năm 1425

Tân Bình Thuận Hóa

Thắng lợi

Năm 1426

Tốt Động- Chúc Động

Thắng lợi

Năm 1427

Chi Lăng- Xương Giang

Thắng lợi

2 Trình bày (vào vở) một số thành tựu đạt được dưới thời Lê sơ trên các lĩnh vực: Kinh tế, pháp luật, giáo dục văn học-nghệ thuật khoa học

Kinh tế

Nông nghiệp:

Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.

Thực hiện phép quân điền.

Chú trọng việc khai hoang.

Cấm giết trâu, bò; điều động dân phu mùa cấy gặt.

Thủ công nghiệp: Quy mô sản xuất của ngành thủ công nghiệp mở rộng

Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng…

Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời: Bát Tràng làm gốm; Làng Vân Chàng rèn sắt…

Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý (Cục bách tác)

Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…

Thương nghiệp: Hàng hóa, tiền tệ dễ dàng lưu thông

Trong nước:

Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới.

Đúc tiền đồng…

Ngoài nước:

Duy trì việc buôn bán với nước ngoài

Một số của khẩu kiểm soát chặt chẽ.

Luật pháp :

Vua Lê Thánh Tông cho soạn bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật): bảo vệ vua, hòang tộc, quan lại, giai cấp thống trị ….bảo vệ chủ quyền quốc gia

Có điểm tiến bộ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và phát triển kinh tế.

Củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định trật tự xã hội.

Tình hình giáo dục và khoa cử:

Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học, mở khoa thi.

Nội dung học tập thi cử là sách của đạo nho.

Một năm tổ chức ba kì thi: Hương – Hội – Đình

=> Giáo dục ,thi cử chặt chẽ, thường xuyên hơn,tuyển chọn được nhiều nhân tài.

Văn học, khoa học, nghệ thuật:

Văn học:

Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

Nội dung: Yêu nước sâu sắc, niềm tự hào dân tộc,khí phách ,tinh thần bất khuất của dân tộc.

Khoa học:

Khoa học phát triển,  phong phú, đa dạng.

Sử học, địa lí, y học, toán học đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Nghệ thuật:

Nghệ thuật sân khấu được phục hồi và phát triển.

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:đặc sắc thể hiện ở các cung điện, lăng tẩm. Phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

3.

Nội dung

Thời Lý- Trần

Thời Lê sơ

Bộ máy nhà nước ở Trung ương

Lí: Vua đứng đầu nhà nước, giúp việc cho vua có các quan đại thần.

Trần: Có thêm chế độ thái thượng hoàng đăth tên một số chức quan

 Vua đứng đầu nhà nước. Giúp việc cho vua có 6 bộ và các cơ quan chuyên môn.

Các đơn vị hành chính địa phương

Chia thành các lộ.

 Chia thành 13 đạo, đứng đầu mỗi đạo có 3 ti.

Cách đào tạo tuyển chọn bổ sung quan lại

 Quan lại do vua đề cử.

Quan lại được tuyển chọn qua thi cử.

Pháp luật

 Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, bảo vệ sức kéo.

+ Xác nhận quyền sỡ hữu tài sản.

+ Quy định việc mua bán ruộng đất .v.v.

 Bảo vệ vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.

Bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khuyến khích phát triển kinh tế, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ, nghiêm cấm cách hành vi tự bán mình thành nô tì

 

3.Hoạt động vận dụng, mở rộng tìm tòi (1’)

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm tòi nghiên cứu tài liệu ở nhà hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm: bàì thuyết minh

         d) Tổ chức thực hiên:

 Em hãy đóng vai một thuyết minh viện bảo tàng Lịch sử, giới thiệu cho các bạn về một lĩnh vực thuộc triều đại Lê sơ mà em thích nhất

Ôn tập lại các kiến thức đã học

Chuẩn bị bài mới : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

Leave a Comment