Giáo án bài Bài tập lịch sử thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 25 BÀI TẬP LỊCH SỬ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. HS củng cố lại vững chắc những kiến thức cơ bản một cách có hệ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

25 BÀI TẬP LỊCH SỬ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

HS củng cố lại vững chắc những kiến thức cơ bản một cách có hệ thống.

Giáo viên kiểm tra được mức độ nắm kiến thức của HS.

2. Năng lực

– Rèn luyện tốt hơn kỹ năng học tập bộ môn: nhận thức vấn đề lịch sử, nhân vật lịch sử, khả năng suy đoán tình huống , khả năng ứng xử, giao tiếp, khả năng thuyết trình

3. Phẩm chất

– Rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực cho HS

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN.

Kịch bản trò chơi tương tự trò chơi đường lên đỉnh Olimpia.

Bảng phụ ghi ô chữ vượt chướng ngại vật.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY..: Gv giới thiệu nội dung .

IV/.  Phương án  trò chơi lịch sử  thực hiện ở lớp 7.B. C

GV thông báo thể lệ cuộc thi : Cuộc thi sẽ chia làm 4 phần:

Phần 1: Khởi  động.(5’)

Phần 2: vượt chướng ngại vật (5’)

Phần3 :Tăng tốc (5’)

Phần 4: về đích (20’)

*GV Chia lớp thành 4 đội:  Mỗi đội chơi sẽ cử 2 đại diện để  tham gia chơi trực tiếp. Những người còn lại của đội sẽ viết đáp án vào phiếu tham gia cuối buổi chơi đội nào có nhiều câu trả lời đúng sẽ là đội thắng cuộc..

* Bầu Ban thứ kí và 4 người vào BGK ( là những HS có thành tích học tập tốt)

GV thông báo thể lệ phần thi thứ nhất

Phần khởi động .: có 20 câu hỏi cho cả 4 đội mỗi đội sẽ trả lời 5 câu  trong vòng 1 phút. Mỗi câu đúng sẽ được 10 điểm . nếu quá 1’ không trả lời  hết quyền trả lời sẽ thuộc về đội tiếp theo.Những câu mà đội chơi không trả lời  được đội khác trả lời sẽ chỉ dành được 5 điểm .

Phần thứ nhất : Khởi động (1’ cho mỗi đội )

Đội 1:

Câu 1:tên ông Vua được mệnh danh là Vua Quỷ?-Lê Uy Mục.

Câu 2:Ai là người lập nên nhà Mạc năm 1527?-Mạc Đăng Dung

Câu3: Chiến tranh giữa nhà Mạc và nhà Lê gọi là chiến tranh………….

TL: Nam –Bắc triều.

Câu 4 : chiến thắng đầu tiên của quân Tây Sơn trong việc chống lại chính quyền phong kiến Đàng trong?- Hạ thành Quy Nhơn.

Câu 5:chính sách ngoại giao của Quang Trung có gì đặc biệt?

TL: Vừa mềm dẻo để giữ hoà hảo vừa cứng rắn để bảo vệ độc lập chủ quyền.

Đội 2:

Câu 1: Vua nào được mệnh danh là Vua Lợn?-Lê Tương Dực.

Câu 2 : Ranh giới chia cắt nước ta trong chiến tranh Trịnh –Nguyễn?

TL: Sông Gianh.

Câu3: điền từ còn thiếu vào câu ca sau:

chiều chiều én liệng truông Mây.

Cảm thương chàng ……..bị vây trong thành.

Câu 4:Quân Tây Sơn đánh ra Bắc mấy lần  ? –    3 lần

Câu 5:Đông Định Vương là tước hiệu của ai?- Nguyễn Lữ.

Đội 3:

Câu 1:Ai được xem là quyền thần lộng hành ngang ngược ở xứ đàng trong?

TL: Trương Phúc Loan.

Câu 2:triều đại nào hệ thống giáo dục mở rộng xuống tận làng xã?-

TL:Triều Tây Sơn

Câu 3:Theo dự định Nguyễn Huệ sẽ lấy vùng đất nào làm kinh đô?-

Phượng Hoàng –Trung Đô ở Nghệ An.

Câu 4:Nhân vật giúp Nguyễn Huệ ra Bắc Hà  thành công lần thứ nhất?

TL: Nguyễn Hữu Chỉnh.

Câu5: Quân Xiêm sợ Tây Sơn như Sợ ……? –

TL :Cọp

Đội 4:

Câu 1: Quận He là tên gọi của nhân vật nào?-Nguyễn Hữu Cầu

Câu 2: Tên của Bộ truyên Nôm dài 8000 câu ?- Thiên Nam Ngữ Lục.

Câu 3:  Trạng Trình ,Trạng Sấm là tên gọi của ai?

TL:Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 4 :           Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến

Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh .” là nói về việc quân Tây Sơn đang tiến về đâu?-

Vào Thăng Long

Câu 5:Quân Thanh tiến vào nước ta theo mấy đạo? – 5 đạo.

II. Phần thi : Vượt chướng Ngại vật.

Có 8 câu hỏi hàng ngang dành cho 4 đội. thí  sinh lựa chọn từ hàng ngang bất kỳ . trả lời mỗi câu trong 30s. trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm.  Tìm ra từ chìa khoá  khi chưa giải xong sẽ được 40 điểm . nếu tìm được khi tất cả các ô đều mở sẽ được 20 điểm. Lí giải hay có ý nghĩa về từ chìa khoá được 10 điểm.

Câu1:            Từ hàng ngang thứ nhất: có 11 chữ cái:

Đây là một căn cứ của  anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa TL:Tây Sơn hạ đạo.

Câu 2           từ hàng ngang thứ 2: có 5 chữ cái:

Tên một dạng văn bản thường được nhà Vua sử dụng  trong các trường hợp ban bố rộng rãi các sắc lệnh của nhà nước?

TL : Chiếu

Câu 3      từ hàng ngang thứ 3: (8 chữ cái)

Tên của triều đại phong kiến phương bắc xâm lược nước ta năm 1788?

TL: Mãn Thanh.

* Câu 4:       từ hàng ngang thứ  4 :(6 chữ cái)

Tên ngọn núi nơi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế?               TL: Núi Bân

* Câu5     Từ hàng ngang thứ 5 ( có 12 chữ cái)

:Đây là  cách gọi thân thương và giàu hình ảnh chân thực  của nhân dân ta dành cho nghĩa quân tây sơn?                    TL: đạo quân áo vải

*Câu 6:      Từ hàng ngang thứ 6 (9 chữ cái )

Đây  là đạo quân đặc biệt nhất của nghĩa quân Tây sơn?             TL:  Tượng Binh

*Câu 7:      Từ hàng ngang thứ 7 :((14 chữ cái )

Đây là trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam?  TL :Rạch Gầm-Xoài Mút.

*Câu 8 :      Từ hàng ngang thứ 8 : ( có 8 chữ cái )

Ai được phong là Bắc cung hoàng hậu ?        Lê ngọc Hân.( Công chúa  )

Từ chìa khoá :  Quang Trung

Yêu cầu HS liên kết các dữ kiện ở ô hàng ngang  trình bày những hiểu biết của mình về triều đại Tây Sơn. Lí giải tại sao ô chữ lại lấy tên là Quang Trung?

1

T

Y

S

ơ

N

H

đ

o

2

C

H

I

U

3

M

ã

N

T

H

A

N

H

4

N

Ú

I

B

N

5

đ

O

Q

u

â

n

á

O

V

i

6

T

Ư

N

G

B

I

N

H

7

R

C

H

G

M

X

O

à

I

M

ú

t

8

L

Ê

N

G

C

H

N

Từ chìa khóa¸ :  Quang Trung

Gv cho hs liên kết các dữ kiện để giải nghĩa từ chìa khoá

III. Phần Thi Tăng Tốc :

Mỗi đội có 4 câu hỏi mỗi câu hỏi có 3 dữ kiện. Trả lời trong vòng 10giây  ở dữ kiện thứ nhất được 30 điểm . Dữ kiện thứ2 : 10 giây tiếp theo được 20 điểm. Dữ kiện thứ 3 10 giây cuối cùng được 10 điểm . Nếu sau thời gian quy định đội chơi không tìm ra được đáp án quyền trả lời thuộc về đội nào có tín hiệu đầu tiên.

Câu 1:(đội1)

Dữ kiện 1: Đây là giai cấp đặc biệt nhất trong xã hội Việt Nam?

Dữ kiện 2:Là lực lượng chính , lực lượng đông đảo nhất trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Dữ kiện3 :Giai cấp đông đảo nhất trong xã hội phong kiến?

đáp án : Nông dân.

HS có thể lý giải ngắn gọn tại sao đây là giai cấp đặc biệt? ( Dựa trên 3 câu hỏi dữ kiện để trả lời )

Câu 2:(đội 2)

Dữ kiện 1 :Đây là một ngày lễ có ý nghĩa bậc nhất của dân tộc Việt Nam.

Dữ kiện 2:Từ năm 2005 được xem là Quốc lễ của Việt Nam?

Dữ kiện 3: Ngày lề này diễn ra vào tháng 3 âm lịch?

Trả lời : Giỗ tổ Hùng Vương,

Câu 3:(đội 3)

Dữ kiện 1 :Đây là một chiến thắng quan trọng nhất của quân Tây Sơn:?.

Dữ kiện 2:Chiến thắng này đã kết thúc oanh liệt cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc?

Dữ kiện3 :  Chiến  thắng diễn ra vào ngày mồng 5 tết  năm Mậu Thân 1789?

Trả lời: Chiến thắng Ngọc Hồi -Đống Đa.

Câu 4:( đội 4)

Dữ kiện 1 :Đây là một  sự kiện văn hoá quan trọng bậc nhất của nước ta thế kỷ XVI:?.

Dữ kiện 2:Là phương tiện không thể thiếu được trong cuộc sống nhất là để phát triển dòng văn học viết?

Dữ kiện3 :  Công đầu tiên thuộc về một giáo sĩ phương Tây?

Trả lời : Chữ quốc ngữ.

Nếu học sinh trả lời được ở những sự kiện đầu tiên thì yêu cầu học sinh lí giải ngắn gọn về đáp án đó.

PHẦN III   VỀ ĐÍCH. HÙNG BIỆN VỀ MỘT ĐỀ TÀI LỊCH SỬ :

mỗi đội sẽ tiến hành bắt thăm tên chủ đề:có  4 chủ đề để học sinh lựa chọn

Chủ đề1:  Quang Trung với chiếu lập học.

Chủ đề 2:   Quang Trung  với  chiếu Khuyến nông

Chủ đề 3:  Chiến tranh phong kiến.

Chủ đề 4 :      :Văn hoá dân tộc thế kỷ XVI-XVIII

Các đội sẽ có 2 phút chuẩn bị nội dung trình bày. Đội sẽ cử đại diên hùng biện đề tài . Yêu cầu có phần giới thiệu.nội dung tình bày : nhìn nhận của bản thân về những vấn đề đó như thế nào?

GV gọi đại diện cho các đội lên trình bày trong 1’.

Ban giám khảo cùng Gv sẽ chấm  và cho điểm từng đội .Mỗi đề tài xuất sắc sẽ được 30 điểm. Trả lời các câu hỏi phụ của BGK xuất sắc sẽ được 10 điểm.

Phần IV. Kết thúc .

Ban Thư kí tổng hợp điểm Gv thông báo kết quả và trao giải.

Khen thửơng các đội chơi ,cá nhân xuất sắc. khuyến khích động viên các cá nhân đội chơi. Gv hướ ng dẫn HS ôn tập

Leave a Comment