Giáo án bài bài thực hành môn tiếng việt sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file bài thực hành I. Mục tiêu:    1. Năng lực: – Năng lực chung: + Năng lực tự học và tự chủ: Hát, nói, viết theo …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

bài thực hành

I. Mục tiêu:

   1. Năng lực:

– Năng lực chung:

+ Năng lực tự học và tự chủ: Hát, nói, viết theo chủ đề.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Qua hoạt động thực hành.

+ Năng lực ngôn ngữ: Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.

– Năng lực đặc thù:

      –  Đọc trơn văn bản hướng dẫn về cách đội mũ bảo hiểm.

      – Nói về trình tự các bước đội 1 chiếc mũ bảo hiểm tương ứng với hình minh họa.

– Mở rộng vốn từ về từ ngữ chỉ trình tự và thay từ ngữ đó cho các số tương ứng với các bước đội mũ bảo hiểm.

– Phát triển lời nói dựa trên các gợi ý.

– Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói.

–  Phát triển năng lực quan sát vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các BT.

2. Phẩm chất:

  – Bồi dưỡng phẩm chất có trách nhiệm – biết cách bảo vệ sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông trên đường thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.

II. Phương tiện dạy học:

– SGV, VBT.

– Bảng phụ ghi các từ ngữ (nếu có).

III. Các hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     ĐIỀU MONG ĐỢI Ở HS

1. HĐ 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ ( 7 phút)

* Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi. Hát và hiểu nội dung bài hát.

* Cách tiến hành:

– Cho HS hát bài “Em đội mũ bảo hiểm” – Tác giả Nguyễn bằng.

–  Hỏi: * Trong bài hát ai nhắc em đội mũ bảo hiểm?

           * Đội mũ bảo hiểm để làm gì?

– GV dẫn dắt vào bài.

2. HĐ 2: Luyện đọc và mở rộng vốn từ (23 phút)

* Mục tiêu: Hát được bài hát. Đọc được văn bản và nói đúng trình tự đội mũ bảo hiểm.

* Cách tiến hành:

– Yêu cầu đọc trơn bài đọc.

– Cho quan sát tranh minh họa các bước đội mũ bảo hiểm và thảo luận với bạn về các bước đội mũ bảo hiểm tương ứng với tranh vẽ.

– Hướng dẫn tìm hiểu về các từ ngữ chỉ trình tự đầu tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng và thay các từ ngữ chỉ trình tự nêu trên cho các số tương ứng với các bước đội mũ bảo hiểm.

– Tại sao cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường?

– Cho thực hành đội mũ bảo hiểm.

* Giáo dục thêm.

3. HĐ 3: Củng cố, dặn dò (5 phút)

– Yêu cầu nhắc lại nội dung học.

– Gợi ý nêu công việc cần chuẩn bị cho tiết học sau.

– Giao việc.          * Dự kiến sản phẩm: Hát- Trả lời.

* Tiêu chí đánh giá: Hát- Trả lời đúng.

– Trình bày, nhận xét.

– Thực hiện theo yêu cầu.

– Cá nhân trả lời.

– Nhận xét.

– Vài học sinh thực hiện; nhận xét.

– Thi đội mũ bảo hiểm: 1 nam 1 nữ thi đua.

– Quan sát, nhận xét, tuyên dương.

* Dự kiến sản phẩm: Các nội dung đã học.

* Tiêu chí đánh giá: Nêu được các nội dung đã học.

– Nhắc lại nội dung học.

– Nêu việc cần chuẩn bị.

– Lắng nghe.

Leave a Comment