Giáo án bài bảng chia 5 ( tiết 1) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 56: bảng chia 5 ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1.         Kiến thức, kĩ năng: –           Tìm được kết quả các phép tính trong Bảng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 56: bảng chia 5 ( tiết 1)

I. Mục tiêu:

1.         Kiến thức, kĩ năng:

–           Tìm được kết quả các phép tính trong Bảng nhân 5 và thành lập Bảng nhân 5

–           Vận dụng Bảng nhân 5 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

2.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a.         Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học: NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa toán học, NL sử dụng phương tiện, công cụ học toán, NL giải quyết vấn đề khoa học, NL giao tiếp toán học.

b.         Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: thẻ giấy ghi số: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45; 10 thẻ 5 chấm tròn; một số tình huống đơn giản dẫn tới phép nhân trong Bảng nhân 5

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập, bộ đồ dùng học Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Tiết 1: Hình thành bảng nhân 5

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

6ph     1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và ôn lại Bảng nhân 2; kết nối bài mới – Giáo viên kết hợp với bạn học tập tổ chức chơi trò chơi Truyền bóng

 – Nội dung chơi: học sinh thi đọc thuộc một số phép tính và kết quả của bảng nhân 2.

– Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.       – HS tham gia chơi

– HS lắng nghe

            *Giới thiệu bài mới  – Yêu cầu quan sát tranh trong SGK: nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh

– Yêu cầu chia sẻ

– GV đặt câu hỏi để HS nêu phép nhân

– GV nhận xét

– GV kết nối với nội dung bài mới và ghi tên bài lên bảng        – HS quan sát và trao đổi nhóm đôi: mỗi hàng có 5 bạn đang tập thể dục, 3 hàng có 15 bạn

– HS chia sẻ

– HS trả lời: 5 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân

5 x 3 = 15

– HS lắng nghe

– HS mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở.

19ph   2. Hình thành kiến thức

            Thành lập bảng nhân 5

*Mục tiêu: lập bảng nhân 5            *GV cho HS trải nghiệm trên vật thật

– Cho học sinh lấy 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bàn.

– Gắn 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và hỏi:

?. Có mấy chấm tròn?

?. Năm chấm tròn được lấy mấy lần?

– 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 5 x 1 = 5 (ghi lên bảng phép nhân này).

– Hướng dẫn học sinh lập các phép  tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần học sinh lập được phép tính mới giáo viên ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 5.

– Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 5. các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 5, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3,…, 10.

– Học sinh đọc bảng nhân 5 vừa lập được            *HS trải nghiệm trên vật thật

– Quan sát hoạt động của giáo viên

– Học sinh trả lời:

?. Có 5 chấm tròn

?. Năm chấm tròn được lấy 1 lần.

– Học sinh đọc phép nhân: 5 nhân 1 bằng 5.

– Lập các phép tính 5 nhân với 3, 4, 5, 6,…, 10 theo hướng dẫn của giáo viên.

– Nghe giảng.

– Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần

            Nhớ bảng nhân 5 + Thi đọc Bảng nhân 5 – Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

– Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng.

– Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 5.           – Tự học thuộc lòng bảng nhân 5.

– Đọc bảng nhân.

– Thi đọc thuộc bảng nhân 5

5ph     3. Thực hành, luyện tập

            Bài 1: Tính nhẩm

*Mục tiêu: nhớ được bảng nhân 5 – Yêu cầu HS xác định yêu cầu bài tập

– TBHT điều hành hoạt động chia sẻ

– Mời các đại diện nhóm nối tiếp báo cáo kết quả.

– Nhận xét bài làm học sinh.           – HS thực hiện nghiêm túc YC

– HS chia sẻ, tương tác cùng bạn. Kiểm tra chéo trong cặp.

– Học sinh nối tiếp nêu kết quả.

– HS lắng nghe

4ph     4. Vận dụng

            Trò chơi: Xì điện

*Mục tiêu: học thuộc bảng nhân 5            – GV tổ chức hướng dẫn cho HS tham gia trò chơi.         – HS tham gia chơi

1ph     5. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           ?. Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

– GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     – HS nêu ý kiến

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe

Bài 56: bảng chia 5 ( tiết 2)

I. Mục tiêu:

1.         Kiến thức, kĩ năng:

–           Tìm được kết quả các phép tính trong Bảng nhân 5 và thành lập Bảng nhân 5

–           Vận dụng Bảng nhân 5 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

2.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a.         Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học: NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa toán học, NL sử dụng phương tiện, công cụ học toán, NL giải quyết vấn đề khoa học, NL giao tiếp toán học.

b.         Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: thẻ giấy ghi số: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45; 10 thẻ 5 chấm tròn; một số tình huống đơn giản dẫn tới phép nhân trong Bảng nhân 5

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập, bộ đồ dùng học Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Tiết 2: Bài tập

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

3ph     1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới          – Giáo viên kết hợp với bạn học tập tổ chức chơi trò chơi Bắn tên

 – Nội dung chơi: học sinh thi đọc thuộc một số phép tính và kết quả của bảng nhân 5.

– Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.       – HS tham gia chơi

– HS lắng nghe

21ph   2. Luyện tập, thực hành

            Bài 2: Tính

Mục tiêu: biết vận dụng bảng nhân 5 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số         – Yêu cầu HS đọc yêu cầu

?. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

?. Khi thực hiện phép tính có đơn vị đo cần lưu ý gì?

– Yêu cầu HS cả lớp tự làm bài

– Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả

– Gọi HS khác nhận xét

– GV nhận xét chung            – HS đọc yêu cầu

?. tính

?. Ghi kết quả kèm đơn vị đo

– HS làm bài cá nhân – kiểm tra chéo trong cặp

– HS chia sẻ

5kg x 2 = 10kg

5kg x 4 = 20kg

5cm x 8 = 40cm

5dm x 9 = 45dm

5l x 7 = 35l

5l x 5 = 25l

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

            Bài 3a: Nêu phép nhân thích hợp vào mỗi tranh vẽ

Mục tiêu: biết vận dụng Bảng nhân 2 để giải quyết một số tình huống           – Yêu cầu HS tìm hiểu yêu cầu

– Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi nêu tình huống và phép nhân phù hợp với từng bức tranh

– Chia sẻ kết quả

Trò chơi: Ai nhanh hơn

– Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3, tổ chức cho 2 đội học sinh thi đua viết phép nhân thích hợp. Đội nào đúng mà xong trước sẽ thắng cuộc.

– Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng.    – Điền phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ

– HS làm theo cặp đôi nói cho nhau nghe tình huống phù hợp với từng bức tranh

*Mỗi bể cá có 5 con cá, có 3 bình cá. Vậy 5 được lấy 5 lần.

Ta có phép nhân: 5 x 3 = 15. Vậy có tất cả 15 con cá

*Mỗi thuyền có 5 người, có 4 thuyền. Vậy 5 được lấy 4 lần.

Ta có phép nhân: 5 x 4 = 20. Vậy có tất cả 20 người.

– HS chia sẻ kết quả

– Học sinh tham gia chơi, dưới lớp cổ vũ, cùng giáo viên làm ban giám khảo.

– Học sinh lắng nghe.

            Bài 3b: Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 

5 x 3 trong thực tế

Mục tiêu: biết vận dụng Bảng nhân 2 để giải quyết một số tình huống           – Gọi HS đọc yêu cầu

– Yêu cầu HS suy nghĩ bài làm

– Cho HS thảo luận cặp đôi

– Chia sẻ trước lớp câu trả lời

– GV đánh giá phần chia sẻ của HS           – HS đọc đề suy nghĩ bài làm

– Thảo luận cặp đôi

– Báo cáo kết quả trước lớp

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

10ph   3. Vận dụng

            Bài 4a: Hãy đếm thêm 5

*Mục tiêu:biết đếm thêm 5 ?. Bài toán yêu cầu làm gì?

?. Số đầu tiên trong dãy số này là số mấy?

?. Trong dãy số này, mỗi số đứng sau hơn số trước nó mấy đơn vị?

– Cho HS nối tiếp báo cáo kết quả.

– Nhận xét bài làm của HS  ?. Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống

?. Số đầu tiên trong dãy số này là số 5

?. Mỗi số đứng sau hơn mỗi số đứng ngay trước nó 5 đơn vị.

– HS chia sẻ kết quả

– HS lắng nghe

            Bài 4b: Xếp các chấm tròn thích hợp với phép nhân 5 x5; 5 x 7

Mục tiêu: Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế         – Gọi HS đọc yêu cầu

– Yêu cầu HS suy nghĩ bài làm

– Cho HS thảo luận nhóm 4

– Chia sẻ trước lớp câu trả lời

– GV đánh giá phần chia sẻ của HS

Trò chơi: Đố bạn

– GV tổ chức cho HS tham gia chơi: nêu phép nhân và đố bạn xếp chấm tròn thích hợp

– GV nhận xét, tuyên dương           – HS đọc đề suy nghĩ bài làm

– Thảo luận nhóm 4

– Báo cáo kết quả trước lớp

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

– HS tham gia trò chơi

– HS lắng nghe

1ph     5. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           ?. Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

– GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     – HS nêu ý kiến

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe

Leave a Comment