Giáo án bài bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 12: bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) I. Mục tiêu Sau bài học, HS có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 12: bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

I. Mục tiêu

Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Tìm được kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 và thành lập Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.

– Vận dụng Bảng cộng (tra cứu Bảng cộng) trong thực hành tính nhẩm (chưa yêu cầu HS ngay lập tức phải học thuộc lòng Bảng cộng).

– Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế

cuộc sống hằng ngày trong gia đình, cộng đồng.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực:

– Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách tìm kết quả từng phép cộng và thành lập Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

–  Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, …

– Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính

– Bảng nhóm

– Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TG       ND các hoạt động dạy học  Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’

A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi           * Ôn tập và khởi động:

– GV cho HS chơi trò chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong bảng cộng đã học tiết trước.

– Gv kết hợp giới thiệu bài 

– HS chơi trò chơi

–           HS lắng nghe

20’      B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 2 (tr.25)

Mục tiêu: HS xem bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 để điền các phép tính còn thiếu, từ đó ghi  nhớ dần kết quả của các phép tính trong bảng cộng đã học tiết trước.

Bài 3: (tr.25)

Mục tiêu: Vận dụng bảng cộng mới thành lập để giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép cộng có nhớ trong phạm vi 20

– Yêu cầu hs nêu đề toán

– GV hướng dẫn HS làm bài: Quan sát số ghi trên mỗi mái nhà chính là kết quả phép tính tương ứng. HS cần quan sát Bảng cộng tìm phép tính còn thiếu.

– GV yêu cầu HS chữa bài theo từng cặp

– Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp và nhận xét bài làm của hs

Đáp án: Các phép tính còn thiếu là

5+6=11         2 + 9 =11

4+8=12       7+5=12       5+7=12

4+9=13; 7+6 =13;  8+5 =13;5+8=13

5+9 =14;8 +6 =14;6+8=14;7+7=14

8+7 =15     9 +6 =15       6 +9 =15

8+8=16        7+9 =16        9+7=16

– Mời HS đọc to đề bài.

– GV hỏi HS:

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì?

– Yêu cầu HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ

– GV chữa bài

– GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.   

– 1HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân theo hướng dẫn của GV

– HS chữa bài theo bàn, mỗi bạn chỉ vào phép tính còn thiếu đố bạn nêu phép tính thích hợp và giải thích cách làm.

-HS chia sẻ và lắng nghe.

– 1 HS đọc

– HS trả lời:

+ Vườn nhà Tùng có 7 cây na và 9 cây xoài

+ Hỏi vườn nhà Tùng có tất cả bao nhiêu cây na và cây xoài?

– HS làm bài cá nhân.

– Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.

– HS gắn bảng phụ lên bảng:

+ Phép tính: 7 + 9 = 16

+ Trả lời: Vườn nhà Tùng có tất cả 16 cây na và cây xoài.

7’        C. Hoạt động vận dụng.

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức kĩ năng đã học trong bài tự nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.     – Gv yêu cầu HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.

– GV khuyến khích HS nêu một vài tình huống tương tự.          – HS tự nghĩ

-VD: Em có 8 viên bi, bạn cho em thêm 5 viên bi nữa. Vậy em có tất cả là 13 viên bi

3’        D.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           – GV hỏi HS: Hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

– Liên hệ về nhà, em hây tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, hôm sau chia sẻ với các bạn.       -HS trả lời

-HS lắng nghe

Leave a Comment