Giáo án bài Báo cáo thực hiện chủ đề Kể chuyện lịch sử bằng tranh thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 10 Báo cáo thực hiện chủ đề Kể chuyển lịch sử bằng tranh   NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TRONG THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

10 Báo cáo thực hiện chủ đề Kể chuyển lịch sử bằng tranh

 

NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TRONG THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Sách TNST, Lớp 6)

 

A. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG       

1. Kiến thức:

Học sinh nạp sản phẩm hoàn chỉnh đã thực hiện ở tiết 31

Kể chuyện lịch sử bằng tranh:

NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TRONG THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Sách TNST, Lớp 6)

và trình bày báo cáo trước lớp. 

2. Năng lực:

+ Năng lực làm chủ và phát triển bản thân: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo

+ Năng lực xã hội: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

+ Năng lực công cụ: năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực diễn đạt…

3. Phẩm chất:

– Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

– Thể hiện sự mạnh dạn trước đám đông, thuyết trình ngắn gọn, khoa học, súc tích.

B. CHUẨN BỊ

    – Giáo viên: yêu cầu, hướng dẫn các nhóm báo cáo, nhận xét chung, cho điểm.

    – Học sinh : Sử dụng sản phẩm để trình bày báo cáo, nạp sản phẩm, nhận xét, đánh giá nhận xét lẫn nhau.

C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 1. Ổn định tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ:

             Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

 1. Bài mới:

Hoạt động 1:

Khởi động

– Giáo viên giới thiệu lại mục tiêu, yêu cầu của tiết học 31 và kiểm tra sản phẩm, kết quả thực hiện của học sinh.

Hoạt động 2:

Báo cáo sản phẩm

 1. Học sinh ghép lời thuyết minh cho các bức tranh thành câu chuyện hoàn chỉnh.

– Trình bày kết hợp tranh vẽ và lời kể theo trật tự nội dung cốt truyện.

 1. Giáo viên đưa ra một biểu mẫu chấm điểm:

Thang điểm 20

+ Hình thức 5 điểm: Bố cục sắp xếp khoa học hợp lí.

+ Tựa đề giới thiệu kết hợp trình bày 5 điểm: giới thiệu và làm nổi bật được nội dung sản phẩm về đề tài .

+ Nội dung 10 điểm: đầy đủ các nội dung như 

 1.  Tên nhân vật
 2.  Tiểu sử của nhân vật.
 3.  Hoạt động của nhân vật.
 4.  Các hoạt động của nhân dân ta để ghi nhớ công lao của nhân vật.
 1. Lần lượt các nhóm lên trình bày báo cáo sản phẩm trước lớp và nạp sản phẩm.
 2. Các nhóm bám vào biểu mẫu để đánh giá, nhận xét, so sánh lẫn nhau.
 3. Giáo viên kết luận, nhận xét chung và cho điểm.

Lưu ý: giáo viên phát cho học sinh biểu điểm chấm để đảm bảo sự công bằng: 

Cá nhân tự đánh giá/ đánh giá đóng góp của các thành viên trong các nhóm theo mức độ 0, 1, 2, 3, 4

 

Họ và tên thành viên

       

Mức độ đóng góp

       
 

Cả nhóm thống nhất tự đánh giá các nội dung bằng cách khoanh tròn vào các mức độ A, B, C, D.

Nội dung

Tinh thần làm việc nhóm

Hiệu quả làm việc nhóm

Trao đổi, thảo luận trong nhóm

Mức độ

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

             

 

 

 

Leave a Comment