Giáo án bài bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Tuần 30             chủ đề 8: bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường

I.mục tiêu:

- Sau tiết hoạt động  học sinh:

+ Tự tin giới thiệu với bạn bè, người thân  về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên trên con đường đến trường.

+ Biết vận động mọi người cùng bảo vệ cảnh quan môi trường.

+ Tự đánh giá mức độ tham gia thực hiện hoạt động bảo vệ cảnh quan môi  trường để có ý thức hơn đối với hoạt động này.

- Chủ đề này góp phần hình thành và phát triển cho học sinh:

+ Năng lực giao tiếp trong chia sẻ trước lớp, thuyết minh thể hiện qua giới thiệu cảnh quan mình vẽ, vận động mọi người cùng bảo vệ cảnh quan.

+ Phẩm chất:

* Nhân ái: thể hiện qua việc yêu quý, trân trọng những người biết bảo vệ cảnh quan môi trường.

* Chăm chỉ: thể hiện qua việc chủ động tham gia vào những hoạt động khác nhau để bảo vệ cảnh quan môi trường.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Một số tranh ảnh liên quan đến nội dung chủ đề.

Học sinh: - SGK Hoạt động trải nghiệm 1, Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1

                - Các thẻ màu

III. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

- HS hát tập thể bài hát: Quê hương tươi đẹp.

? Nội dung bài hát nói lên về điều gì?

GV giới thiệu vào tiết hoạt động.

2. Bài mới

Hoạt động 5: Giới thiệu về cảnh quan trên con đường đến trường;

-  Yêu cầu HS mang bài vẽ về một  cảnh yêu thích nhất trên con đường đến trường của mình.

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm 4. Mỗi bạn trong nhóm giới thiệu bài vẽ của mình và cho biết mình đã làm được gì cho con đường ấy.Các bạn trong nhóm chú ý lắng nghe và cho biết mình thích gì trong bức tranh bạn vẽ.

- GV lưu ý HS:  Khi giới thiệu cần nói có ngữ điệu và cảm xúc ( VD Con đường từ nhà tôi đến trường thật là đẹp - GV nói mẫu).

- Thời gian 5 phút

- GV nhận xét chung về hoạt động nhóm của HS qua việc quan sát.

- GV cho HS chia sẻ trước lớp- 1HS điều hành.

- GV nhận xét phần chia sẻ của HS, động viên, khích lệ HS.

- GV tổng kết hoạt động.

Hoạt động 6: Vận động bảo vệ cảnh quan môi trường:

- Yêu cầu HS mở SGK trang 80 đọc thầm nhiệm vụ 5

- GV mời 2 HS đọc lại

- GV hỏi; Nhiệm vụ 5 yêu cầu chúng ta phải làm gì?

- GV gợi ý:

+ Chào khan giả và giới thiệu tên mình.

+ Nói về cảnh vật mà mình muốn bảo vệ, vì sao phải bảo vệ.

+ Chúng ta nên làm gì để bảo vệ các cảnh quan đó?

- GV làm mẫu

- Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 2( nhóm bàn) thời gian 2 phút.

- Đại diện các nhóm trình bày- các bạn khác lắng nghe nhận xét, bình chọn bạn tốt nhất.

- GV nhận xét hoạt động.

Hoạt động 7: Nhìn lại tôi:

- GV đọc HS nêu nội dung nhiệm vụ 6 trong sách giáo khoa trang 82

- Cho HS nhắc lại yêu cầu

- Yêu cầu HS quan sát tranh và mô tả nội dung bức tranh.

- Gọi HS trình bày

- Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 6 trong Vở bài tập Hoạt động trắc nghiệm 1( Trang 59).

- GV đánh giá kết quả bài tập liên hệ bằng hình thức giơ thẻ. Nếu HS luôn thực hiện thì giơ thẻ xanh, thỉnh thoảng thực hiện thì giơ thẻ vàng, hiếm khi thực hiện thì giơ thẻ đỏ. GV hỏi: Em nào đã tham gia quét dọn vệ sinh nơi công cộng giống bạn ở tranh 1?

? Em nào thường tham gia chăm sóc hoa, cây trồng ở nơi công cộng giống như bạn ở tranh 2.

? Em nào luôn nhặt rác khi thấy rác ở nơi công cộng giống như bạn ở tranh 3?

 - GV nhận xét , khích lệ động viên HS

- Có thể tổ chức cho HS thực hiện tưới hoa

( Nếu còn thời gian)

- HS hát

- HS nêu

- HS mang các bài vẽ

- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS lắng nghe

- 2 nhóm trình bày chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- 2,3 HS nêu

- HS lăng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS làm việc nhóm

- HS thực hiện

- HS lăng nghe.

- 2HS thực hiện

- 1,2 HS nêu

- HS thực hiện

- 3 HS

- HS thực hiện

- HS giơ thẻ

- HS giơ thẻ

- HS giơ thẻ

3. Tổng kết hoạt động:

- Nhận xét các hoạt động

- Nhắc nhở HS khi giới thiệu về cảnh quan trên đường đến trường.

- Dặn các em chuẩn bị tiết sau

Xem nhiều