Giáo án bài bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Tuần 31            chủ đề 8: bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường

I.mục tiêu:

- Sau tiết hoạt động  học sinh:

+ Tự tin nói về điều bạn làm được, điều bạn cần tiến bộ hơn trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường và mỗi cá nhân vui vẻ tiếp nhận ý kiến của bạn dành cho mình..

+ Tự đánh giá về các kỹ năng liên quan đến  bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

+ Luôn chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường để trở thành ý thức tự giác.

- Chủ đề này góp phần hình thành và phát triển cho học sinh:

+ Năng lực giao tiếp thể hiện qua việc nói một điều bạn làm tốt nhất về  một điều bạn cần cố gắng hơn trong bảo vệ cảnh quan môi trường.

+ Phẩm chất:

* Nhân ái: thể hiện qua việc yêu quý, trân trọng những người biết bảo vệ cảnh quan môi trường.

* Chăm chỉ: thể hiện qua việc tự giác tham gia vào những hoạt động khác nhau để bảo vệ cảnh quan môi trường.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: - Một số tranh ảnh liên quan đến nội dung chủ đề.

                     - Các bậc ,AB,C

Học sinh: - SGK Hoạt động trải nghiệm 1, Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1

III. Các hoạt động dạy và học:       

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1.Khởi động:

- HS hát tập thể bài hát: Điều đó phụ thuộc hành động của bạn.

? Bài hát khuyên chúng ta điều gì?

GV giới thiệu vào tiết hoạt động.

2. Bài mới

Hoạt động 8: Thích gì, mong  gì ở bạn

-  GV yêu cầu HS trao đổi nhóm 4. Nhiệm vụ là: Mỗi bạn trong nhóm hãy nói một điều bạn làm tốt nhất và một điều càn cố gắng hơn trong bảo vệ cảnh quan môi trường.

Thời gian 4 phút

- Một số nhóm trình bày

- Nhận xét bạn trình bày

- GV nhận xét, góp ý, động viên , khích lệ học sinh.

- GV yêu cầu HS viết lại điều bạn đánh giá mình làm tốt và điều bạn mong muốn mình có thể điều chỉnh tốt hơn trong bảo vệ cảnh quan môi trường.

- GV nhận xét hoạt động

Hoạt động 9: Xác định vị trí

- GV đưa ra  quy định 3 vị trí A là bậc tốt hoặc luôn luôn thực hiện, B bậc khá hoặc thường xuyên thực hiện và C là bậc đạt hoặc thỉnh thoảng thực hiện.

- Các con hãy lắng nghe cô đọc từng hoạt động và tư suy nghĩ xem mình xứng đáng ở bậc nào thì đứng lên bậc đó.

+ Không vứt rác, không hái hoa, bẻ cành.

+ Tham gia quét dọn, giữ vệ sinh chung

+ Cách vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường hấp dẫn.

GV gọi khoảng 10- 15 HS một lần.

- GV chỉnh HS nếu HS đánh giá thấp so với thực tế. HS đánh giá cao hơn so với thực tế vẫn tôn trọng kết quả, nhưng nhắc nhở.

- GV ghi vào bảng xếp hạng vị trí HS lựa chọn

Họ và tên       Tích cực

LĐ       Không vứt rác, hái hoa        Tham gia giữ gìn vệ sinh chung     Tuyên truyền hấp dẫn         Tổng điểm

……    A         A         A         B         11

            B         A         A         C         9                                                         

Ghi chú: A: 3 điểm, B: 2 điểm, C: 1 điểm

- Nhận xét hoạt động

Hoạt động 10: Tự giác bảo vệ cảnh quan môi trường mọi lúc, mọi nơi

- HS thảo luận theo nhóm đôi cách mà nhóm cùng nhau thực hiện giữ gìn cảnh quan thiên nhiên mọi lúc, mọi nơi và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện

Thời gian 3 phút

- 1 HS điều hành chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét và căn dặn HS luôn có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường.

- HS hát.

-  HS nêu

- HS có thể nêu : Tớ rất vui khi bạn giúp đỡ tớ nhổ cỏ

Bạn đẫ tưới cây rất khéo

Ban không nên vứt giấy kẹo ra lớp,…

- HS nêu ý kiến

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS thực hiện

- Lắng nghe để thực hiện

- -  HS thực hiện

- HS trao đôi trong nhóm

- -  HS thực hiện6

3. Tổng kết hoạt động:

- Nhận xét các hoạt động

- Nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Dặn các em chuẩn bị tiết sau

Xem nhiều