Giáo án bài bức chân dung đáng yêu của em môn đạo đức sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   TUẦN 3: bức chân dung đáng yêu của em A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ I. Mục tiêu: 1. Năng lực: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

TUẦN 3: bức chân dung đáng yêu của em

A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ

B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ

I. Mục tiêu:

1. Năng lực:

– Nhận ra và nêu được một số điểm khác biệt của mình và bạn bè.

– Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

– Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân.

– Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.

2. Phẩm chất:

– Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

– Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.

– Nâng cao trách nhiệm qua việc thu dọn.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

– Hình ảnh, máy chiếu.

– Bức chân dung mẫu

– Một số vật liệu dùng để trang trí: lá cây, que tre, giấy bìa, giấy báo,…

2. Học sinh:

– Sách giáo khoa

– Bút chì

– Bộ thẻ cảm xúc.

III. Hoạt động dạy học:

Thời gian              Bước     Hoạt động của GV            Hoạt động của HS

3p           1. Khởi động       – GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi.

– GV yêu cầu các nhóm lấy hình chân dung đã chuẩn bị trước: Quan sát chân dung và chỉ ra điểm khác nhau của hai bạn (mái tóc, hình dáng bên ngoài,…)

– GV dẫn dắt vào bài học mới.     – HS thực hành theo hướng dẫn của GV.

6p           2. Khám phá       – GV giới thiệu cho HS 2-3 bức chân dung tự làm và nêu yêu cầu: Quan sát các bức chân dung và cho biết để thực hiện được 1 bức chân dung, con cần chuẩn bị những gì?

– GV giới thiệu một số vật liệu đã chuẩn bị trước (lá cây, que tre, giấy bìa, giấy báo,…) và gợi ý cho HS trang trí.     – HS lắng nghe yêu cầu và trả lời.

–              HS quan sát

14p         3. Luyện tập       – GV phát cho HS vật liệu và khuyến khích các em thực hành: Làm bức chân dung của mình.

– GV hỗ trợ HS thực hành – lưu ý các em cẩn thận khi thực hành và giữ vệ sinh.

               

– HS thực hành

8p           4. Mở rộng          – GV treo sản phẩm của HS và tổ chức triễn lãm.

– Hướng dẫn HS quan sát và đặt câu hỏi:

   + Em ấn tượng nhất với bức chân dung nào?

   + Em học được điều gì với bạn?              – HS tham gia triễn lãm và quan sát.

– HS trả lời câu hỏi.

 

3p           5. Đánh giá          GV hướng dẫn từng nội dung của phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá.          –                HS sử dụng bộ thẻ cảm xúc để tự đánh giá.

1p           * Kết nối:             – GV yêu cầu HS tập giới thiệu về mình.  – HS lắng nghe nhiệm vụ

Leave a Comment