Giáo án bài Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 16 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp      (1950-1953) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: – Bước phát triển …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

16 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp      (1950-1953)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến từ năm 1950 đến năm 1953 : chiến dịch Biên giới thu − đông 1950 ; chủ động mở nhiều chiến dịch đánh địch 1951 – 1952 (chiến dịch Hoà Bình – Tây Bắc).

+ Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1953 ; ý nghĩa của những sự kiện đó.

+ Đặt quan hệ ngoại giao với các nước.

+ Đôi nét về Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 −1951).

2. Năng lực:

Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

– Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá.

– Rèn luyện kỹ năng biết sử dụng lược đồ, bản đồ,…

3. Phẩm chất :

– Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết,…

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

Chuẩn bị của giáo viên.

–  Hình ảnh SGK, hình ảnh Bác Hồ ra chiến dịch Biên Giới.

– Tranh, ảnh, tài liệu có liên quan,…

– Lược đồ “chiến dịch biên giới thu – đông 1950”, máy chiếu

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

V. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

A. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về chiến dịch Thu Đông 1950

b. Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV và sự chuẩn bị của mình ở nhà  để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

thời gian: 3 phút

c) Sản phẩm: (HS trả lời theo nhận định)

d) Tổ chức thực hiện:

GV đặt vấn đề

– Tại sao ta mở chiến dịch thu – đông 1950 ?

Dự kiến sản phẩm: (HS trả lời theo nhận định)

– Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.

– GV nhận xét vào bài mới: chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc, quân ta giành và giữ vúng quyền chủ động đánh địch trên chiến trường. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là Đại hội đẩy mạnh kháng chiến đi đến thắng lợi.

A.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. Chiến dịch biên giới Thu – Đông 1950

a) Mục tiêu: Trình bày được những nét chính của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

b) Nội dung: GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân hoặc nhóm để tìm hiểu về chiến dịch Biên giới năm 1950.

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ

GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

+ Giải thích vì sao ta chủ động mở chiến dịch Biên giới năm 1950.

+ Trình bày diễn biến cuộc tiến công của quân ta trong chiến dịch Biên giới trên lược đồ và ý nghĩa của chiến dịch.

Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ:.

-Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khó khăn.

– Sau chiến dịch Việt Bắc 1947, tình hình thế giới có thuận lợi như thế nào cho kháng chiến ?

– Tình hình trong nước như thế nào ?

– Trước tình hình đó Pháp + Mĩ có âm mưu gì ? Tại sao Mĩ lại can thiệp  ?

– Nhận viện trợ Mĩ, Pháp đã làm gì ?

– Trước tình hình đó ta đã có quyết định gì ?

– Chiến dịch biên giới đã diễn ra như thế nào ?

– Chiến dịch biên giới ta thu được kết  quả gì ?

– Chiến dịch biên giới thắng lợi có ý nghĩa gì ? 

– Giáo viên cho học sinh nhận thấy quân dân ta am hiểu tường tận địa hình bố trí lực lượng, chiến đáu anh dũng đã đánh thắng quân xâm lược.

Bước 3: HS báo cáo sản phẩm

HS giải thích

HS trình bày diễn biến trên lược đồ

Bước 4: Nhận xét đánh giá

– Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới vì: Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông  u công nhận và đặt ngoại giao với Việt Nam. Quân đội ta ngày càng trưởng thành; hậu phương ngày càng vững mạnh.

+ Bước vào năm 1950, tình hình thế giới có nhiều thay đổi có lợi cho cuộc kháng chiến của ta. Tại Đông Dương, Pháp thua liên tiếp, Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu trực tiếp” vào cuộc chiến tranh. Với sự viện trợ của Mĩ, Pháp thực hiện "Kế hoạch Rơve", mục tiêu cắt đứt các đường liên lạc của ta và chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần 2.

Trên cơ sở tình hình và phá âm mưu của địch, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; giải phóng một phần biên giới, mở đường liên lạc với Trung Quốc và thế giới dân chủ; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, đồng thời tạo những thuận lợi mới thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

Sau chiến dịch Biên giới, quân ta liên tiếp giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, đẩy địch ngày càng lún sâu vào thế bị động, đối phó

1. Hoàn cảnh lịch sử mới:

– Thế giới: Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (nối liền với hậu phương các nước XHCN).

– Trong nước: Pháp liên tiếp thất bại.

– Pháp lệ thuộc Mĩ: Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc

–  m mưu của Pháp: khoá cửa biên giới Việt Trung chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần thứ hai.

– Chủ trương của ta: 6.1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới, nhằm:

Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông đường biên giới, mở rộng và củng cố Việt Bắc.

– Diễn biến:

+ Ngày 16/9/1950 ta đánh Đông Khê.

+ Ngày 18/9/1950 ta tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê.

+ Địch cho quân từ Cao Bằng đánh xuống, từ Lạng Sơn đánh lên để ứng cứu cho Đông Khê.

+ Ta: mai phục, chặn đánh địch trên đường số 4.

+ 22/10/1950 địch rút khỏi đường số 4.

– Kết quả:

+ Khai thông 750 km đường biên giới.

+ Giải phóng 35 vạn dân.

+ Hàng lang Đông Tây bị chọc thủng.

+ Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.

– Ý nghĩa: Ta chuyển sang thế chủ động tiến công.

II.  m mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ – Pháp âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương.

b) Nội dung: Học sinh tự đọc và tìm hiểu

  c) Sản phẩm: HS đọc sgk

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

Đọc sgk và trả lời câu hỏi:

– Sau khi thất bại ở chiến dịch biên giới Pháp lâm vào thế bị động Pháp đẩy mạnh âm mưu gì ?

– Để thực hiện âm mưu đó Pháp, Mĩ đã làm gì ?

– Em có nhận xét gì về sự cấu kết giữa Pháp + Mĩ ?

–  Sự cấu kết đó có ảnh hưởng gì cho kháng chiến ?

– Pháp: muốn giành lại quyền chủ động:

+ Mĩ tăng viên trợ.

+ Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương (23/12/1950).

+ Tháng 12/1950 đề ra kế hoạch Đờ-Lát-Đờ-Tát-Xi-Nhi

III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ của Đảng (2/1951)

a) Mục tiêu: Trình bày được nội dung chính của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS khai thác thông tin thông qua làm việc cá nhân (hoặc cặp đôi) để tóm lược nội dung chính của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

GV tổ chức cho HS khai thác thông tin thông qua làm việc cá nhân (hoặc cặp đôi) để tóm lược nội dung chính của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

Mở rộng kiến thức: GV giải thích cho HS tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được đánh giá là Đại hội của kháng chiến thắng lợi.

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

– B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:

– Nhóm 1: Hoàn cảnh đưa đến Đai hội đai biểu toàn quốc lần 2.

–  Nhóm 2, 3: Nội dung Đai hội.

– Nhóm 4: Ý nghĩa Đai hội.

– B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

– B3: HS: báo cáo, thảo luận

– B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

– Cho học sinh thấy được vai trò to lớn của Bác, tinh thần không sợ huy sinh gian khổ tham gia trực tiếp chiến dịch và đã xây dựng được đường lối cách mạng Việt Nam trong Đại hội Đảng lần thứ II

– 1. Hoàn cảnh:

– Tháng 2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 2 họp tại Chiêm Hoá – Tuyên Quang.

2. Nội dung:

– Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam.

– Đại hội quyết định đưa Đảng ra công khai, đổi tên là Đảng lao động Việt Nam.

– Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng.

3. Ý nghĩa:

– Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Tổ chức thực hiện:

GV nêu câu hỏi gọi HS trả lời

Câu 1: Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đẩy mạnh cách mạng.

B. Để đánh bại kế hoạch Rơve.

C. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.

D. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.

Câu 2: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?

A. Pác Bó (Cao Bằng).     B. Chiêm Hoá (Tuyên Quang).

C. Ma Cao (Trung Quốc),               D. Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 3: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) có ý nghĩa như thế nào?

A. Đại hội kháng chiến thắng lợi.                B. Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

C. Đại hội kháng chiến toàn dân.                D. Đại hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 4: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?

A. Chợ Mới, Bắc Kạn.      B. Chợ Bến, Hòa Bình.

C. Chiêm Hóa, Tuyên Quang.      D. Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Câu 5: Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?

A. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản.

B. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.

C. Giải phóng vùng biên giới Việt Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân

D. Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình

Câu 6: Nội dung nào không phản ánh đúng mục tiêu mở chiến dịch Biên giới thu đông (1950) của Trung ương Đảng và Chính phủ VNDCCH?

A. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào.

B. Khai thông biên giới Việt-Trung.

C. Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

D. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

Câu 7: Điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) so với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân Việt Nam là

A. Địa hình tác chiến.      B. Đối tượng tác chiến.

C. Loại hình chiến dịch.  D. Lực lượng chủ yếu.

D.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập ở nhà

c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm

d) Cách thức tiến hành hoạt động

Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức (củng cố mở rộng, liên hệ):

– Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến tháng Biên giới thu – đông 1950 của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới?

Tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được đánh giá là Đại hội của kháng chiến thắng lợi.

GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau.

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi… 

– Bộ sưu tập về hình ảnh hoặc tư liệu liên quan đến tiết học sau.

– Qua việc chuẩn bị bài mới, HS có được một số kiến thức nhất định về bài mới.

Leave a Comment