Giáo án bài Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 17 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp                          (1950-1953)   I. MỤC TIÊU:                                                                       1. Kiến thức: – Những kết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

17 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp                          (1950-1953)

 

I. MỤC TIÊU:                                                                      

1. Kiến thức:

– Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951-1953. Ý nghĩa của sự kiện đó.

– Chủ động mở nhiều chiến dịch đánh  địch 1951-1952 (chiến dịch Hòa Bình- Tây Bắc).

2. Năng lực:

– năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác

– Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá.

– Rèn luyện kỹ năng biết sử dụng lược đồ, bản đồ,…

3. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết, nhân ái

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

   1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh có liên quan.

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh…

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ:

(Linh hoạt kết hợp với giới thiệu bài mới thông qua trò chơi “Ngôi sao may mắn”) 

3. Bài mới:

A. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT:

a. Mục tiêu:

– Kiểm tra việc nắm kiến thức cũ của HS -> dẫn dắt vào bài mới.

b) Nội dung: GV mời  HS chơi trò chơi “Ngôi sao may mắn”. GV quy định rõ thể thức trò chơi. HS nắm thể thức trò chơi.

Mỗi tổ được chọn một ngôi sao may mắn. Có 5 ngôi sao, đằng sau mỗi ngôi sao là một câu hỏi tương ứng. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì được 10 điểm , nếu trả lời sai không được điểm và tổ khác được quyền trả lời. Thời gian suy nghĩ là 15 giây. 

c) Sản phẩm:

 d) Tổ chức thực hiện:

– GV chuẩn bị nội dung, thể thức trò chơi.

– HS được quyền chọn một ngôi sao bất kỳ, mỗi một ngôi sao là một kiến thức liên quan đến nội dung bài cũ và phải trả lời câu hỏi, nếu trả lời đúng thì ngôi sao lần lượt được mở, nếu trả lời sai sẽ nhường quyền chơi cho bạn khác. HS trả lời -> GV chốt ý, quyết định điểm của các em thông qua trò chơi và dẫn vào bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

a) Mục tiêu: Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951-1953. Ý nghĩa của sự kiện đó.

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

– B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm (mỗi tổ 2 nhóm) thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:

Nhóm 1 tìm hiểu về tình hình chính trị có những sự kiện gì

Nhóm 2 tìm hiểu tình hình kinh tế có những thành tựu gì?

Nhóm 3 Tìm hiểu tình hình giáo dục

Nhóm 4 tìm hiểu tình hình văn hóa

– B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

– B3: HS: báo cáo, thảo luận

Các nhóm khác bổ sung

– B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

1. Chính trị

– Ngày 3/3/1951 mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.

– Ngày 11/3/1951 Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào ra đời.

2. Kinh tế

– Năm 1952 đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Chấn chỉnh thuế khoá.

– Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.

– Tháng 12/1953 Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất.

– Tháng 4/1953 – 7/1954 thực hiện 5 đợt cải cách ruộng đất ở vùng tự do.

– Cuối năm 1953 cấp 18 vạn ha đất cho nông dân.

3 Giáo dục:

– Tháng 7/1950 tiếp tục cải cách giáo dục với 3 phương châm.

4 Văn hoá:

+ Phong trào thi đua yêu nước lan rộng khắp ngành.

+ Ngày 1/5/1952 Đại hội thi đua toàn quốc lần I tại Việt Bắc. Tuyên dương 7 anh hùng.

V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ những thắng lợi trên chiến trường.

b) Nội dung: Học sinh tự đọc và tìm hiểu

  c) Sản phẩm: HS đọc sgk ghi nhớ các sự kiện

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

– B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

– B3: HS: báo cáo, thảo luận

– B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

1) Chiến dịch ở trung du và đồng bằng.

– Chiến dịch Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám và Quang

Trung.

2)            Chiến    dịch        ở rừng núi.

–              11/10/1951->

23/2/1952            chiến dịch Hoà Bình.

Chiến    dịch        Tây Bắc.

1953: Chiến dịch Thượng Lào.

 C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức  Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951-1953. Ý nghĩa của sự kiện đó.

  b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Tổ chức thực hiện:

– GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu HS chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghệm khách quan

1. Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì ?

A. Chấn chỉnh chế độ thuế khoá.

B. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm.

C. Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.

D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.

2. Từ năm 1951 đến 1952, về chính trị có sự kiện gì quan trọng nhất ?

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951).

B. Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt (3/3/1951).

C. Hội nghị thành lập “liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào”.

D. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1/5/1952).

3. Trong kháng chiến chống Pháp (1951-1953) để xây dựng hậu phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lợi ích cho nông dân trực tiếp và cụ thể nhất ?

A. Thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951).

B. Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp (1951).

C. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới (1951).

D. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hiện tiết kiệm (1952).

4. Đảng và chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất vì nhiều lý do, lý do nào sau đây không đúng ?

A. Xoá bỏ sự bóc lột của địa chủ phong Kiến đối với nông dân.

B. Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

C. Nông dân phấn khởi, ủng hộ cuộc kháng chiến.

D. Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến.

+ Phần tự luận

–  Nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ?

  Dự kiến sản phẩm

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu

      1

       2

         3

       4

ĐA

      D

       A

         B

       D

  + Phần tự luận……………………………………..

D. HOẠT ĐỘNG  VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm

d) Tổ chức thực hiện câu hỏi

– Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược cảu quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến trước dông – xuân 1953 – 1954.

GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu của bài học sau.

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi… 

3. Dự kiến sản phẩm

GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu của bài học sau.

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi…

Leave a Comment