Giáo án bài buổi sáng, em đi học môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài buổi sáng, em đi học môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§16: buổi sáng, em đi học.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói được tên một vài hoạt động trong ngày của bản thân.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Buổi sáng, em đi học. Buổi tối, em học bài và đi ngủ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Luyện nghe và phát âm chính xác các tiếng có âm cuối: ng/c, p/t.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Đi học.

- GV cho HS hát bài đi học.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Đi học, xách cặp, đeo cặp..

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Buổi sáng, em đi học.

+ Buổi tối, em học bài và đi ngủ.

+ YC HS kể cho nhau nghe về các đồ dùng và các đồ chơi của các em.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Chúng tôi đang chơi bóng. Chúng tôi là số mấy?

+ Bố đang hái cà phê, mẹ đang phơi cà phê. Đó là bức tranh số mấy?

+ Tôi đang ngủ. Tôi  là số mấy?

….

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về đi học.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Các bạn đi học.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Chúng tôi là số 1.

+ Đó là bức tranh số 3.

+ Tôi là số 4

….

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ số: 7, 8, 9, 10.

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét chữ số.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ số

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ số 7, 8, 9, 10.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ số

- Cho HS quan sát chữ số

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ số

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ số

- HDHS viết bảng con

7, 8, 9, 10.

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ số

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

7, 8, 9, 10.

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- HS quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố: - HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị: GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

                        HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói được tên một vài hoạt động trong ngày của bản thân.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Buổi sáng, em đi học. Buổi tối, em học bài và đi ngủ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Luyện nghe và phát âm chính xác các tiếng có âm cuối: ng/c, p/t.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Buổi sáng, em làm gì?

+ Buổi tối, em làm gì?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Buổi sáng, em đi học.

+ Buổi tối, em học bài và ngủ…

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Buổi sáng, bạn làm gì?

B: Buổi sáng, tớ đi học.

A. Buổi tối, tối làm gì?

B: Buổi tối, em học bài và ngủ.

- Nói theo tranh: chiếc lá, cái ná, núi lở, gà nở.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều