Giáo án bài bút chì màu dùng để vẽ môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài bút chì màu dùng để vẽ môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§7 : bút chì màu dung để vẽ.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  Bút chì, thước kẻ, bảng, phấn, vở, ...

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Đây là bút chì màu. Bút chì màu dung để vẽ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Đi học.

- GV cho HS hát bài: Đi học.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Bút chì, thước kẻ, bảng, phấn, vở, ...

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Chúng em chào cờ.

+ YC HS kể cho nhau nghe về đồ vật em biết.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Tôi dung gì để viết. Tôi là số mấy?

+ Khi gõ vào thì tôi phát ra âm thanh. Tôi là số mấy?

+ Tôi giúp bạn học sinh kẻ được đường thẳng. Tôi là số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về việc đi học.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Bảng, bút chì, sách..

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Tôi là số 3 và số 8.

+ Tôi là số 6,4,7 và số 10.

+ Tôi là số 1

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: ă

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ ă.

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ c.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ ă

- Cho HS quan sát chữ c

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

ă

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ ă

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

ă

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- Quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:

GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  Bút chì, thước kẻ, bảng, phấn, vở, ...

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Đây là bút chì màu. Bút chì màu dung để vẽ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Đây là gì?

+ Bút màu dùng để  làm gì?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Đây là bút màu.

+ Bút màu dùng để vẽ.

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Đây là gì?

B: Đây là bút màu.

A. Bút màu dùng để  làm gì?

B: Bút màu dùng để vẽ.

- Nói theo tranh: mũi tên, cô tiên, con khiếu, năng khiếu.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều