Giáo án bài bút và thước kẻ môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài bút và thước kẻ môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§10: bút và thước kẻ.

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, nhớ được nội dung câu chuyện.

2. HS có kĩ năng nghe và sử dụng được mẫu câu: Tớ xin lỗi cậu. Trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Có tính khiêm tốn và tôn trọng bạn.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

            * Chơi trò chơi con thỏ.

- GV cho HS chơi trò chơi: Con thỏ

+ Trò chơi nói về con gì?

- GV giới thiệu tên bài.       

- Thực hiện.

+ Nói về con thỏ.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

Hoạt động 2

HS nghe GV kể chuyện.

Hoạt động 3

HS học nội dung bài thơ

- GV kể chuyện lần một: chậm rãi, rõ ràng..

- GV kể chuyện  lần 2: vừa kể vừa chỉ vào tranh và làm động tác phụ họa.

- GV kể chuyện lần 3 và YC HS trả lời câu hỏi.

+ Bút và Thước Kẻ ở đâu?

+ Bút nói gì với Thước Kẻ?

+ Bútphải làm gì mới kẻ được một đường thẳng?

+ Biết mình sai Bút đã nói gì?

- Nhận xét – Tuyên dương - Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi.

+ Trong cặp của một học sinh.

+ Bạn học sinh chẳng dung đến cậu. Bạn ấy chỉ cần tớ thôi.

+ Kẻ một đường thẳng Bút phải dựa vào Thước Kẻ.

+ Bút đã xin lỗi Thước Kẻ.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: â

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ â.

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ c.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ â

- Cho HS quan sát chữ â

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

â

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ â

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

â

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- Quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:

GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, nhớ được nội dung câu chuyện.

2. HS có kĩ năng nghe và sử dụng được mẫu câu: Tớ xin lỗi cậu. Trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Có tính khiêm tốn và tôn trọng bạn.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

HS học nói từ và mẫu câu

Hoạt động 5

HS tập kể chuyện

            * Học nói từ

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: đường thẳng, dựa, kẻ, sai, xin lỗi, dung..

- YC HS thực hành cá nhân – Đồng thanh

- Nhận xét – sửa lỗi

* Ôn luyện nói câu:

- GV Hd hs nói câu:

+ Tớ xin lỗi cậu!

- YC HS thực hành cá nhân – Đồng thanh

- Nhận xét – sửa lỗi

* Thực hành:

- GV hướng dẫn HS tập kể chuyện từng đoạn theo tranh.

- YC HS tập kể chuyện theo tranh.

- YC HS thi kể chuyện theo tranh.

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Tranh vẽ cặp, bút, thước và vở.

- Nói theo GV

- Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh nói.

- Lắng nghe

 - Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh nói.

- Lắng nghe.

- Kể chuyện theo nhóm 4.

- Nối tiếp cá nhân

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều