Giáo án bài các ngày trong tuần môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file tiết 3: toán §91: các ngày trong tuần (t1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Nhận biết được các ngày trong một tuần lễ, một …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

tiết 3: toán

§91: các ngày trong tuần (t1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Nhận biết được các ngày trong một tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày.

– Bước đầu làm quen và hiểu các khái niệm “hôm qua”, “hôm nay”, “ngày mai”.

2. Phát triển năng lực:

-Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, đặc biệt là khả năng quan sát.

– Bước đầu biết chỉ ra chứng cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận.

– Xác định cách thức giải quyết vấn đề.

– Thực hiện và trình bày giải pháp cho vấn đề.

3. Nănglực chung:

-Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và tự chủ.

4.Phẩm chất trách nhiệm:

– Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Các bông hoa (BT3), chiếc đồng hồ (HĐ 4).

HS: Đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạtđộngcủa GV        Hoạtđộngcủa HS

1. Khởi động: Mở nhạc bài : Cả tuần đều ngoan.

– Các em vừa nghe xong bài hát gì?

– Trong bài hát có những ngày nào ?

– Và trong những ngày đó bé đi học như thế nào ?

– GVNX

– Giới thiệu bài

2. Khám phá:

Bài 1:

– Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để TLHC:

+Trong tuần em đi học vào những ngày nào ?

+ Em được nghỉ học những ngày nào?

– Nhóm khác nghe và nhận xét.

– GV giới thiệu cho HS về các ngày trong một tuần lễ.

– Vào các ngày cụ thể (thứ hai, thứ ba,….) em đã làm những gì? Các hoạt động của mình có giống hoạt động của các bạn trong tranh không?

– GV kết luận:

+ Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

+ Thứ hai là ngày đầu tuần, chủ nhật là ngày cuối tuần.

– GV giới thiệu về hôm nay, ngày mai và hôm qua.

+ Lấy ngày hôm nay làm mốc.

+ Ngày sau ngày hôm nay là ngày mai.

+ Ngày trước là ngày hôm nay là hôm qua.

– GV hỏi HS về buổi học ngày hôm nay, và gợi ý hướng dẫn HS xác định về ngày mai, hôm qua.

3. Thực hành – luyện tập

Bài 1:

– Gọi HS đọc yêu cầu BT.

– Quan sát tranh.

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để mô tả trạng thái của cây đậu thần qua từng ngày.

 

– Yêu cầu các nhóm khác nghe và nhận xét.

– Cây đậu thần của bạn Rô-bôt nảy mầm vào ngày nào trong tuần?

 

– Cây đậu thần của bạn Rô-bôt ra hoa vào ngày nào trong tuần?

– GV nhận xét và tuyên dương.

– GV giáo dục HS về việc trồng và chăm sóc cây.

Bài 2:

– Gọi HS đọc yêu cầu BT.

– Quan sát tranh và mô tả bức tranh để thấy được sự thay đổi của cây theo từng ngày.

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để tìm ngày còn thiếu.

– Gọi đại diện nhóm trả lời.

– Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, sửa sai (nếu có).

– GV nhận xét, chốt đáp án đúng: Thứ ba, thứ năm.

Bài 3:

– Gọi HS đọc yêu cầu BT.

– Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

 

– Trò chơi: Tiếp sức

– Cách chơi: GV chia  lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm có 4 HS. HS lần lượt nối tiếp nhau lên bảng viết đúng thứ vào những dấu hỏi chấm trên mỗi bông hoa. Trong thời gian 2 phút nhóm nào làm đúng và nhanh nhất sẽ thắng cuộc.

– Phần thưởng: Nhóm thắng sẽ được nhóm thua cuộc hát tặng một bài hát.

– Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên tham gia trò chơi.

– GV nhận xét, tuyên dương.

4.  Vận dụng

– Trò chơi: Chiếc đồng hồ kì diệu

– Cách chơi: Đọc các thứ trong tuần, GV cho HS quay chiếc đồng hồ cho đến khi chiếc đồng hồ dừng lại và kim chỉ vào thứ mấy HS sẽ đọc to thứ đó lên.

– GV tổ chức trò chơi.

– HSNX – GV kết luận.

– NX chung giờ học- dặn dò về nhà ôn lại bài.

– Xem bài giờ sau.       – HS nghe hát

– HS nghe và trả lời câu hỏi.

– HS quan sát.

– HS thảo luận nhóm đôi.

– Trong tuần em đi học vào những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

– Em được nghỉ học những ngày thứ bảy, chủ nhật.

– Đại diện nhóm trả lời.

– HS nhận xét.

– HS nghe.

– HS lắng nghe.

– HS nghe.

– HS nghe và trả lời

– HS đọc yêu cầu BT.

– Hs quan sát tranh.

– HS thảo luận nhóm 2 vàmô tả trạng thái của cây đậu thần qua từng ngày.

– Các nhóm khác nghe và NX.

– Cây đậu thần của bạn Rô-bôt nảy mầm vào ngày thứ hai trong tuần.

– Cây đậu thần của bạn Rô-bôt ra hoa vào ngày thứ sáu trong tuần.

– HS nghe.

– 2 HS đọc.

– HS quan sát và trả lời cá nhân

– HS thảo luận nhóm 2 để tìm ngày còn thiếu.

– Đại diện nhóm trả lời.

– Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– 2 HS đọc.

– Đọc tên các ngày còn thiếu trên mỗi bông hoa.

– HS nghe luật chơi.

– HS tham gia trò chơi.

– HS nghe.

– HS tham gia chơi.

 

Leave a Comment