Giáo án bài các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (trang 8, 9) I. Mục tiêu Giúp HS: * Kiến thức : – Đếm, đọc, viết được các …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (trang 8, 9)

I. Mục tiêu

Giúp HS:

* Kiến thức :

– Đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5.

– Sắp xếp các số theo thứ tự từ 0 đến 5.

* Phát triển năng lực:

Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

II. CHUẨN BỊ

– GV: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán.

– HS: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Kiểm tra: 5’

– HS nêu cách cất, mở và bảo quản đồ dùng học tập ?

– GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 32’

a. Giới thiệu bài: 1’

b. Tìm hiểu bài: 31’

* Khám phá :

GV cho HS quan sát tranh  trong  SGK trang 8:

– Bức tranh 1:

+ GV chỉ, giới thiệu :  «Trong bể có một con cá »

+ GV chỉ, giới thiệu : «Có một khối vuông »

+ GV viết số 1 lên bảng. GV đưa số 1in để HS nhận diện.

– Bức tranh 2 :

+ GV chỉ vào con cá thứ nhất và đếm « một », rồi chỉ vào con cá thứ hai và đếm « hai », sau đó giới thiệu: «Trong bể có hai con cá »

+ GV chỉ vào khối vuông thứ nhất và đếm « một », rồi chỉ vào khối vuông thứ hai và đếm « hai », sau đó giới thiệu: «Có hai khối vuông »

+ GV viết số 2 lên bảng. GV đưa số 1in để HS nhận diện.

Bức tranh 3,4,5,6 : Tiến hành tương tự bức tranh 2.

* Hoạt động :

Bài 1:

– GV nêu yêu cầu.

– GV đưa mẫu số 0, chỉ và giới thiệu: số 0 gồm có 1 nét cong kín. Số 0 cao 2 li, rộng 1 li.

– Viết số 0 :

+ GV viết mẫu số 0 (vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết). GV lưu ý HS điểm đặt bút và điểm kết thúc.

+ HS viết bảng

– Viết số 1, 2, 3, 4, 5 : Thực hiện tương tự như viết số 0

– GV chốt kiến thức.

Bài 2 :

– GV nêu yêu cầu.

– Phần a) :

+ Bức tranh 1vẽ con gì ? Đếm và nêu kết quả.

+ Bức tranh 2, 3, 4, 5, 6 : Tiến hành tương tự bức tranh 1. GV cho HS thảo luận nhóm đôi.

– Phần b) :

+ Nêu điểm giống nhau và khác nhau của 3 bức tranh ?

+ Đếm số cá trong mỗi bể ?

– GV chốt kiến thức.

Bài 3 :

– GV nêu yêu cầu.

– GV hướng dẫn : Đếm số lượng chấm tròn xuất hiện trên mặt xúc xắc rồi nêu số tương ứng

– GV chốt kiến thức.

3. Củng cố, dặn dò: 3’

– Hôm nay các em học những số nào ?

– HS lên bảng viết các số hôm nay các em học ?

– GV chốt bài học.

– GV nhận xét giờ học.

– Dặn dò HS chuẩn bị bài Luyện tập (tr 10,11)  

– 2 HS nêu

– HS nhận xét.

– HS chỉ, đếm, giới thiệu.

– HS chỉ, đếm, giới thiệu.

– HS đọc.

– HS chỉ, đếm, giới thiệu.

– HS chỉ, đếm, giới thiệu.

– HS đọc.

– HS chỉ, đếm, giới thiệu, đọc.

– HS nhắc lại.

– HS quan sát, nêu lại.

– HS theo dõi.

– HS viết bảng.

– HS nhắc lại.

– HS nêu.

– Một số nhóm báo cáo.

– HS nêu.

– HS nêu.

– HS nhắc lại.

– HS làm.

– HS chữa bài.

– HS nêu.

– HS lên bảng viết.

Leave a Comment