Giáo án bài các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 1: các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (tiết 2) I. Mục tiêu : 1. Phát triển các kiến thức. – Đọc, đếm, viết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 1: các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (tiết 2)

I. Mục tiêu :

1. Phát triển các kiến thức.

– Đọc, đếm, viết được các số từ 0 đến 5.

– Sắp xếp được các số từ 0 đến 5.

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

– Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

II. CHUẨN BỊ:

– Bộ đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :       – Hát

– Lắng nghe

* Bài 1: Số ?

– GV nêu yêu cầu của bài.

– GV  yêu cầu HS đếm số lượng các con vật trong mỗi hình và nêu kết quả

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét       

– HS nhắc lại y/c của bài

– HS quan sát  đếm

-HS nêu miệng

– HS nhận xét bạn

* Bài 2: Số ?

– GV nêu yêu cầu của bài.

– GV  yêu cầu HS tìm các số thích hợp điền vào chỗ trống

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét       

– HS nhắc lại y/c của bài

– HS quan sát  tìm số

-HS nêu miệng

– HS nhận xét bạn

* Bài 3:

– GV nêu yêu cầu của bài.

– GV  yêu cầu HS phân biệt các củ cà rốt đã tô màu và chưa tô màu rồi nêu kết quả

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét       

– HS nhắc lại y/c của bài

– HS quan sát  và đếm

-HS nêu miệng

– HS nhận xét bạn

* Bài 4:

– GV nêu yêu cầu của bài.

– GV  yêu cầu HS phân biệt các củ cà rốt đã tô màu và chưa tô màu rồi nêu kết quả

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét       

– HS nhắc lại y/c của bài

– HS quan sát  và đếm

-HS nêu miệng

– HS nhận xét bạn

Củng cố, dặn dò

– Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

           

Leave a Comment