Giáo án bài các số 6, 7, 8, 9, 10 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 2: các số 6, 7, 8, 9, 10 I. Mục tiêu:  Sau tiết học, HS có khả năng: 1. Kiến thức : +Đếm, đọc, viết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 2: các số 6, 7, 8, 9, 10

I. Mục tiêu:  Sau tiết học, HS có khả năng:

1. Kiến thức :

+Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10.

+Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

2. Kỹ năng : Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.

3. Thái độ: HS yêu thích môn Toán.           

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+ SGK toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

TG       ND- Hoạt động của thầy     Hoạt động của học sinh      

1-Khởi động

-Trò chơi: Ai nhanh- ai đúng

-YCHS chọn số tương ứng với số cô yêu cầu

-Cho Hs đếm số từ 0- 10

-Giới thiệu bài tiết 2

2-Hoạt động luyện tập thực hành

Bài 1: Số

-Cho HS dự đoán yêu cầu bài 1

-Cho HS nêu cách làm ở hình 1

-Cho HS làm các phần còn lại vào sách BT

-Cho HS chữa bài.

– Nhận xét phần làm của học sinh

-cho HS nhận xét hình nào có số lượng nhiều nhất ( ít nhất)?

Chốt: viết số phù hợp với số lượng con vật, đồ vật

Bài 2: Số

-Cho HS nêu yêu cầu

-Cho HS nhận biết về các  số đầu tiên và các số đã cho được viết như thế nào?

-Cho HS làm – chữa bài

-Cho HS đếm dãy số vừa điền xong- nhận biết dãy số từ bé đến lớn- từ lớn bé

*Chốt: dãy số viết theo thứ tự từ lớn đến bé; bé đến lớn

*nghỉ giải lao

Bài 3: Có bao nhiêu con vật có 6 chân

-GV hướng dẫn học  sinh cách làm:

YCHS quan sát hình các con vật ở mỗi hình và đếm số chân của con vật đó. Và xem có bao nhiêu con vật có 6 chân

Cho học sinh thảo luận nhóm 2- trả lời

-nhận xét chung

-Chốt: -Cách đếm

Bài 4: Số

-yêu cầu HS quan sát bài 4 – nhận xét trong tranh có những con vật, sự vật nào?

-GV nêu yêu cầu của bài.

-Cho HS thảo luận nhóm 4

-Gọi 4 nhóm lên chữa bài

-Cho HS đếm có bao nhiêu con ghi số 2 – Nhận xét

Chốt:

          Cách đếm và ghi số tương ứng

4-Củng cố – dặn dò:

Trò chơi: Thi đếm

-Ôn lại dãy số từ 0- 5          

-Học sinh thực hiện

-Nhắc lại tên bài

-Điền số

-Có 3 con ngan- điền số 3

-Thực hiện

-HS TL cá nhân – nhận xét

-Điền số

-Từ 0, 1, 2,3, 4

-Thực hiện

-nghe

Hát

– Nghe

-thảo luận nhóm 2- trình bày kết quả – nhận xét

-Nghe

– nghe

– mặt trời, cây thông, chim, vịt, mây,….

-thực hiện

-chữa bài- giao lưu nhận xét

-có 7 đám mây;  8 cây thông; 9 con vịt; 1 ông mặt trời; 0 con chim

-Nghe

-các tổ thi đếm từ 0- 5

-nghe

Leave a Comment