Giáo án bài các số 6, 7, 8, 9, 10 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 2:  các sô  6, 7, 8, 9, 10 I. Mục tiêu : 1. Phát triển các kiến thức. – Đọc, đếm, viết được các số …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 2:  các sô  6, 7, 8, 9, 10

I. Mục tiêu :

1. Phát triển các kiến thức.

– Đọc, đếm, viết được các số trong phạm vi 10.

– Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

– Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.

II. CHUẨN BỊ:

– Bộ đồ dùng học toán 1.

– Xúc sắc, mô hình vật liệu……

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Khởi động

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :

2. Khám phá

– GV cho HS quan sát tranh SGK và hỏi:

? Trong bức tranh có những con vật hay đồ vật gì?

-GV cho HS bước làm quen với với số lượng và nhận mặt các số từ 6 đến 10.

-GV yêu cầu HS quan sát bức tranh đầu tiên. GV có thể chỉ vào từng con ong và đếm “một, hai, ba, bốn, năm, sáu”. Sau đó GV giới thiệu “Có sáu con ong”, đồng thời viết số 6 lên bảng.

-GV đọc  – Gọi HS đọc – HD cách viết…

* GV thực hiện việc đếm và giới thiệu số tương tự với các bức tranh còn lại.

– Sau khi nhận biết số lượng ở các bức tranh, cho HS đọc lại: 6, 7, 8, 9, 10.

3.Hoạt động

* Bài 1: (VBT) Tập viết số.

– GV nêu yêu cầu của bài – HS nhắc lại yêu cầu.

– GV chấm các chấm theo hình số lên bảng

– GV hướng dẫn HS viết các số theo chiều mũi tên được thể hiện trong SGK.

– GV cho HS tập viết số vào vở BT.

* Bài 2: (VBT) Viết số thích hợp vào ô trống:

– GV nêu yêu cầu của bài – HS nhắc lại yêu cầu của bài.

– GV có thể hỏi và giới thiệu cho HS các con vật, cây, … xuất hiện trong hình vẽ.

– GV yêu cầu HS quan sát,  đếm số lượng các vật xuất hiện trong hình vẽ, nêu và viết số thích hợp vào ô trống…

– HS nhận xét bạn.

– Gv nhận xét, kết luận…

KL: Nhận biết số lượng.

* Bài 3: (VBT) Khoanh vào số thích hợp (theo mẫu):

– GV nêu yêu cầu của bài – HS nhắc lại yêu cầu của bài.

– GV làm mẫu: Đếm số bóng trong hình đầu tiên, sau đó đối chiếu với kết quả đã khoanh tròn trong VBT.

– GV yêu cầu HS quan sát, đếm số lượng  các vật xuất hiện trong hình vẽ, nêu và khoanh vào số thích hợp…

– HS tự làm bài…

– HS nhận xét bạn.

– Gv nhận xét, kết luận…

KL: Nhận biết số lượng….

* Bài 4: (VBT) Tô màu bông hoa (theo mẫu):

– GV nêu yêu cầu của bài – HS nhắc lại yêu cầu của bài.

– GV giải thích mẫu ở dòng thứ nhất để HS hiểu yêu cầu của đề bài: Ở đầu dòng có số 9, ta tô màu 9 bông hoa.

– Tương tự, đầu dòng có số 8, 10, 7, 6 ta tô màu số bông hoa tương ứng.

– HS tự làm bài…

– HS nhận xét bạn….

– Gv nhận xét, kết luận…

KL: Nhận biết số lượng bông hoa.

3.Củng cố, dặn dò

– Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

– Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

– Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ có số các số vừa học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.

LUYỆN TẬP

1. Khởi động

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :

2. Luyện tập

Bài 1:

–           Nêu yêu cầu bài tập

–           GV giới thiệu tranh

–           Yêu cầu học sinh kiểm tra đáp số được đưa ra trong SGK

Nhận xét, kết luận

Bài 2:

–           Nêu yêu cầu bài tập

–           Gv hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số

H1:  thứ tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

H2: thứ tự 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

Gv nhận xét, kêt luận

Bài 3:

–           Nêu yêu cầu bài tập

–           Hướng dẫn HS đếm và ghi lại số chân  của từng con vật

–           HS đếm số lượng các con vật có 6 chân

–           HS trả lời kết quả

–           GV nhận xét bổ sung          

    – HS nêu

     -HS đếm và ghi

      -HS đếm

      -Hs trả lời : Có 3 con vật có 6 chân

     -HS nhận xét

Bài 4:

–           Nêu yêu cầu bài tập

–           Giới thiệu tranh

–           Yêu cầu HS đếm các con vật có trong tranh

–           GV yêu cầu Hs báo cáo kết quả

–           GV nhận xét bổ sung          

–           HS nhắc lại yêu cầu

–           Quan sát tranh

–           HS làm việc theo nhóm: Đếm các con vật có trong tranh rồi nêu kết quả

3/Củng cố, dặn dò

– Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

– Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

1. Khởi động

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :

            – Hát

– Lắng nghe

2. Luyện tập

Bài 1:

–           Nêu yêu cầu bài tập: Đếm số lượng các con vật trong mỗi bức tranh và chọn số tương ứng

–           GV giới thiệu tranh

–           ? Trong mỗi bức tranh vẽ con vật nào?

–           GV chọn một bức tranh hướng dẫn mẫu

–           HD HS đếm số lượng các con vật trong tranh sau đó chọn số tương ứng với mỗi bức tranh

–           Nhận xét, kết luận   

–           Hs quan sát

–           HS trả lời

–           HS nhận xét bạn

Bài 2:

–           Nêu yêu cầu bài tập

–           Hướng dẫn HS chơi trò chơi: Nhặt trứng

Người chơi lần lượt gieo xúc xắc, đếm số chấm ở mạt trên xúc xăc. Lấy một quả trứng trong ô được bao quanh bởi số đó. Lấy đến khi được 6 quả trứng thì kết thúc trò chơi chơi

–           HS chơi theo nhóm

–           Kết thúc  trò chơi GV tuyên dương nhóm nào lấy được trứng chính xác nhất.

–           GV nhận xét bổ sung          

–           HS nhắc lại yêu cầu

–           HS theo dõi

–           HS  chơi theo nhóm

3.Củng cố, dặn dò

– Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

– Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

– Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ có số các số vừa học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn   

                                                           

Leave a Comment