Giáo án bài các số có ba chữ số (tiếp theo) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Các số trong phạm vi 1000. Bài 75: các số có ba chữ số (tiếp theo) I. Mục tiêu: 1.         Kiến thức, kĩ năng: –           Thực …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Các số trong phạm vi 1000.

Bài 75: các số có ba chữ số (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

1.         Kiến thức, kĩ năng:

–           Thực hiện được việc phân tích số có ba chữ số thành các trăm, chục, đơn vị (345 gồm 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị)

–           Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế

2.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a.         Năng lực: Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

b.         Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: các tấm 1 trăm khối lập phương, thanh chục và khối lập phương rời

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

4ph     1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới           – GV kết hợp với Ban học tập tổ chức trò chơi TBHT điều hành trò chơi Đố bạn

+ Nội dung chơi: TBHT yêu cầu các bạn lấy bảng con. Sau đó, TBHT đọc một số và các bạn viết số đó vào bảng con.

– Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

– GV kết nối với nội dung bài mới

– Cho HS quan sát tranh và thảo luận theo câu hỏi:

?. Bức tranh vẽ gì?

?. Hai bạn trong tranh đang làm gì? Vẽ gì?

– GV nhận xét và dẫn dắt vào bài, ghi tên bài.     – Học sinh chủ động tham gia chơi.

– Lắng nghe.

– HS quan sát và thảo luận theo nhóm đôi

– HS chia sẻ câu trả lời

– HS nhận xét

– Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở.

10ph   2. Hình thành kiến thức

            1. Hình thành các số có ba chữ số

Mục tiêu: nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng; nhận biết số có ba chữ số gồm trăm, chục, đơn vị        * GV hướng dẫn HS thao tác chuẩn bị

– Chuẩn bị khối lập phương (GV gắn trên bảng)

?. Có bao nhiêu khối lập phương?

– GV yêu cầu HS đọc và viết số    

– Lấy 345 khối lập phương đặt trước mặt

– Có 345 khối lập phương

– HS nêu:

Đọc: Ba trăm bốn mươi lắm

Viết: 345

                        *GV đặt câu hỏi để HS trả lời:

?. Có mấy tấm 1 trăm khối lập phương?

?. Có mấy thanh lập phương chục?

?. Có mấy khối lập phương rời?

– GV nhận xét: Như vậy, trong số 345, số 3 cho ta biết có 3 trăm khối lập phương, số 4 cho ta biết có 4 chục khối lập phương và số 5 cho ta biết có 5 khối lập phương rời. Ta có thể viết vào bảng trăm, chục, đơn vị tương ứng như sau:

Trăm   Chục   Đơn vị

3          4          5

?. Số 345 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?          

– 1 tấm 1 trăm

– 4 thanh chục

– 5 khối lập phương rời

– HS lắng nghe

– Số 345 gồm 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.

20ph   3. Thực hành, luyện tập

            Bài 1: Số?

Mục tiêu: nhận biết các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng; nhận biết số có ba chữ số gồm trăm, chục, đơn vị    – GV giao nhiệm vụ

– YC: HS tự thực hành bài tập

– TBHT điều hành chia sẻ

– Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả

– Tổ chức cho HS nhận xét bài làm

– GV nhận xét chung            – HS nhận nhiệm vụ

– HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài

– HS làm bài

            Trăm   Chục   Đơn vị

263     2          6          3

620     6          2          0

– HS chia sẻ

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

            Bài 2: Thực hiện theo mẫu

Mục tiêu: nhận biết các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng; nhận biết số có ba chữ số gồm trăm, chục, đơn vị    ?. Bài tập yêu cầu gì?

– Đưa ra hình biểu diễn để học sinh quan sát. Sau đó yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm.

– Yêu cầu chia sẻ kết quả

*Trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng

– GV treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2, tổ chức cho 2 đội học sinh thi đua lên thực hiện hoàn thành bảng. Đội nào đúng và xong trước sẽ thắng cuộc.

– Yêu cầu HS nhận xét

– Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.        ?. Thực hiện theo mẫu

– HS quan sát và thực hiện theo yêu cầu.

– HS làm bài theo nhóm đôi

– HS chia sẻ kết quả: đại diện 2 nhóm lên bảng thực hiện.

– HS tham gia chơi, dưới lớp cổ vũ, cùng GV làm ban giám khảo

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

            Bài 3: Nói (theo mẫu)

Mục tiêu: phân tích số có ba chữ số thành trăm, chục, đơn vị   – GV giao nhiệm vụ

– YC: HS tự thực hành bài tập

– TBHT điều hành chia sẻ

– Yêu cầu một vài nhóm lên bảng chia sẻ kết quả

– Tổ chức cho HS nhận xét bài làm

– GV nhận xét chung            – HS nhận nhiệm vụ

– HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài

– HS làm bài

– HS chia sẻ

?. Số 127 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

(127 gồm 1 trăm, 2 chục, 7 đơn vị)

?. Số 360 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

(360 gồm 3 trăm, 6 chục, 0 đơn vị)

?. Số 802 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

(802 gồm 8 trăm, 0 chục, 2 đơn vị)

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

5ph     4. Vận dụng: Chọn chữ từ đáp án đúng

Mục tiêu: nhận biết số có ba chữ số từ trăm, chục, đơn vị         – Gọi HS đọc đề toán

– Cho HS xem tranh (như sách giáo khoa)

– Yêu cầu HS suy nghĩ bài làm

– Cho HS thảo luận cặp đôi

– Chia sẻ trước lớp: cách làm và câu trả lời

– GV đánh giá phần chia sẻ của HS            – HS đọc đề suy nghĩ bài làm

– Thảo luận cặp đôi theo dự kiến nội dung câu hỏi

?. Bài toán cho biết gì?

?. Bài toán hỏi gì?

?. Vậy muốn biết hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng ta làm thế nào?

– Trao đổi, đưa câu trả lời: 3 trăm, 9 chục, 8 đơn vị. Vậy có 398 con. Chọn đáp án B.

– Báo cáo kết quả trước lớp

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

1ph     5. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài ?. Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

?. Từ ngữ toán học nào em cần nhớ.

– GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

– GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     – HS nêu ý kiến

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe

Leave a Comment