Giáo án bài Các số từ 0 đến 10 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Toán – học kì 1 Chủ đề            tuần    tên bài            thời lượng  1.Các số từ 0 đến 10           1          Tiết học đầu tiên      1 tiết                         …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Toán – học kì 1

Chủ đề            tuần    tên bài            thời lượng

 1.Các số từ 0 đến 10           1          Tiết học đầu tiên      1 tiết

                        Các số 0, 1,2,3,4,5    2 tiết

            2          Các số 6,7,8,9           3 tiết

            3          Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau         2 tiết

                        So sánh số     1 tiết

            4          So sánh số     3 tiết

            5          Mấy và mấy  3 tiết

            6          Luyện tập chung       3 tiết

            7          Luyện tập chung       1 tiết

2. Làm quen với một số hình phẳng         

7          Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật    

2 tiết

            8          Thực hành lắp ghép xếp hình         2 tiết

                        Luyện tập chung       1 tiết

 3.Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10  9          Phép cộng trong phạm vi 10           3 tiết

            10        Phép cộng trong phạm vi 10           3 tiết

            11        Phép trừ trong phạm vi 10  3 tiết

            12        Phép trừ trong phạm vi 10  3 tiết  

13        Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10      3 tiết

            14        Luyện tập chung       3 tiết

4.Làm quen với một số hình khối 

15        Khối lập phương, khối hộp chữ nhật         2 tiết

                        Vị trí định hướng trong không gian           1 tiết  

16        Vị trí định hướng trong không gian           2 tiết

                        Luyện tập chung       1 tiết

5.Ôn tập học kì 1     

17        Ôn tập các số trong phạm vi 10     2 tiết

                        Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10     1 tiết

             

18        Ôn tập hình học        1 tiết

                        Ôn tập chung 1 tiết

                        Kiểm tra đánh giá     1 tiết

TOÁN – HỌC KÌ 2

CHỦ ĐỀ         TUẦN TÊN BÀI        THỜI LƯỢNG

6.Các số đến 100      19        Số có hai chữ số       3 tiết

            20        Số có hai chữ số       2tiết

            20        So sánh số có hai chữ số     1 tiết

            21        So sánh số có hai chữ số     2tiết

            21        Bảng các số từ 1 đến 100    1 tiết

            22        Luyện tập chung       2tiết

7. Độ dài và đo độ dài         22        Dài hơn, ngắn hơn    1 tiết

            23        Dài hơn, ngắn hơn    2tiết

                        Đơn vị đo dộ dài       1 tiết

            24        Thực hành ước lượng và đo dộ       2 tiết

                        Luyện tập chung       1 tiết

            25        Luyện tập chung       2 tiết

8.Phép cộng và phép trừ không nhớ (trong phạmvi 100)           25        Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số     1 tiết

            26        Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số           2 tiêt

            26        Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ sô ( tiết 1)

            1 tiết

            27        Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ sô  2 tiêt

            27        Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ sô

            1 tiết

            28        Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ sô

            2 tiết

                        Luyện tập chung       1 tiết

            29        Luyện tập chung       3 tiết

9.Thời gian. Giờ và lịch       30        Xem giờ đúng trên đồng hồ            2 tiết

                        Các ngày trong tuần 1 tiết

            31        Các ngày trong tuần 2 tiết

            31        Thực hành xem lịch và giờ

            1 tiết

            32        Luyện tập chung       2 tiết

 

10. Ôn tập cuối năm 32        Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10      1 tiết

 

            33        Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10      2 tiết

 

            33        Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100    1 tiết

 

            34        Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100    2 tiết

                        Ôn tập hình học và đo lường          1 tiết

 

            35        Ôn tập hình học và đo lường          2 tiết

 

Leave a Comment