Giáo án bài các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ môn thể dục sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file chủ đề 1: Bài      Tên bài           Nội dung        Thời lượng 1          Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ           – Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

chủ đề 1:

Bài      Tên bài           Nội dung        Thời lượng

1          Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ           – Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  3 tiết

2          Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số.        – Cách tập hợp đội hình hàng dọc, cách dóng hàng và cách điểm số.

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

3          Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng    – Cách tập hợp đội hình hàng ngang, cách dóng hàng, cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

4          Động tác quay các hướng    – Động tác quay trái, quay phải, quay sau

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  3 tiết

Chủ đề 2: Bài tập thể dục

Bài      Tên bài           Nội dung        Thời lượng

1          Động tác vươn thở, động tác tay    – Động tác vươn thở và tay

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  2 tiết

2          Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng          – Động tác chân, vặn mình, bụng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  3 tiết

3          Động tác phối hợp, động tác điều hòa      – Động tác phối hợp và điều hòa

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  2 tiết

Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

Bài      Tên bài           Nội dung        Thời lượng

1          Vận động của đầu, cổ          – Động tác cơ bản có liên quan đến đầu, cổ

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  3 tiết

2          Vận động của tay     – Động tác cơ bản của tay

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

3          Vận động của chân  – Động tác cơ bản của chân

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  5 tiết

4          Vận động phối hợp của cơ thể       – Bài tập 1

– Bài tập 2

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  6 tiết

5          Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)            – Bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động của cơ thể

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  6 tiết

Thể thao tự chọn

Chủ đề 1: Môn bóng rổ

Bài      Tên bài           Nội dung        Thời lượng

1          Làm quen với bóng  – Các động tác làm quen với bóng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

2          Động tác di chuyển không bóng    – Chạy theo đường thẳng

– Chạy đổi hướng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

3          Động tác dẫn bóng   – Dẫn bóng tại chỗ

– Dẫn bóng di chuyển lên trước

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  5 tiết

4          Động tác ném rổ 2 tay trước mặt    – Động tác tại chỗ ném rổ 2 tay trước ngực

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  5 tiết

Chủ đề 2: Môn bơi

Bài      Tên bài           Nội dung        Thời lượng

1          Đi trong nước            – Cách di chuyển trong nước, di chuyển lên trước, di chuyển sang ngang

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  3 tiết

2          Chạy, nhảy trong nước        – Cách chạy, nhảy trong nước

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  3 tiết

3          Lặn, nhịp thở trong nước     – Cách lặn, nhịn thở trong nước có điểm tì

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

4          Tập thở có điểm tì    – Cách úp mặt, lặn tập thở trong nước có điểm tì

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

5          Tập thở không có điểm tì    – Cách thở không có điểm tì

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực  4 tiết

 

Leave a Comment