Giáo án bài Cách mạng việt nam trước khi đảng cộng sản ra đời thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 2 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI  ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI. I. MỤC TIÊU: 1.  Kiến thức: –  Giúp HS nắm được bước phát triển …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

2 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI

 ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI.

I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức:

–  Giúp HS nắm được bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt  Nam.

– Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của Tân Việt Cách mạng đảng. Chủ trương và hoạt động của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng, sự khác nhau của tổ chức này với Hội Việt  Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở nước ngoài.

2. Năng lực: 

Biết hình dung, hồi tưởng lại sự kiện lịch sử và biết so sánh chủ trương hoạt động của các tổ chức cách mạng.

– Nhận biết và so sánh

3. Phẩm chất

Yêu nước, chăm chỉ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

       GV: Máy tính, Bản đồ Việt Nam. Những tài liệu về tiểu sử, họat động của các nhân vật lịch sử và các tài liệu đề cập đến Tân Việt  Cách mạng Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng

                HS : Học bài và xem trước bài ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp: 1’

2. Kiểm tra bài cũ: 5 ’

          a/ Trình bày  họat động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1925.

  b/ Người đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở VN như thế nào?

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV cho HS nhắc lại chủ trương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (chủ trương vô sản hóa). GV nhấn mạnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời và hoạt động đã có tác dụng to lớn đối với phong trào Cách mạng VN. Nó làm phong trào cách mạng nước ta phát triển, đặc biệt là phong trào công nhân và phong trào yêu nước có những bước phát tirển mới.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

II.T N VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7/ 1928).

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ hoàn cảnh ra đời, thành phần tham gia và địa bàn hoạt động cũng như quá trình hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng

b) Nội dung : Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

thời gian:  15 phút

c) Sản phẩm : trả lời được các câu hỏi của giáo viên  (Phần nội dung)

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:

? Tân Việt CM Đảng ra đời trong hòan cảnh nào?  Thành phần của Tân Việt CM Đảng gồm những ai? Địa  bàn hoạt động của tổ chức

   ? Em có nhận xét gì về địa bàn hoạt động ?

   ? Vì sao  trong quá trình hoạt động Tân Việt CM Đảng lại bị phân hóa?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt)

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

– HS đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích:

 + Khi mới thành lập là 1 tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp rõ rệt ⭢ nên nó có sự phân hóa .

 + Hoạt động của Hội VN CM Thanh niên  do NAQ sáng lập với lí luận và tư tưởng của CN Mac – Lênin ⭢ ảnh hưởng lớn tới Tân Việt Cách mạng Đảng, lôi kéo nhiều Đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo.

 + Ngòai công tác GD, huấn luyện  Đảng viên, TV còn tiến hành các họat động khác như lớp học ban dêm, phổ biến sách báo mác xít, đưa hội viên vào họat động thực tế….

 + Trong quá trình họat động, nội bộ TV phân hóa sâu sắc thành 2 khuynh hướng rõ rệt:  tư sản và  vô sản. Xu hướng CM theo quan điểm vô sản chiếm ưu thế. Một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác – Lênin ⭢ đó là Đông Dương Cộng sản  liên đòan.  (mà các em được học phần sau)

 ⬥  Em có nhận xét gì về tổ chức CM này ?

      HS so sánh, nhận xét, bổ sung.

     GV: So với hội VN CM thanh niên, Tân Việt  còn nhiều hạn chế , hàng ngũ Tân Việt ngày càng bị thu hẹp …

 ⬥   Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời có ý nghĩa gì?

HS: Chứng tỏ tinh thần yêu nước và nguyện vọng cứu nước của thanh niên trí thức tiểu tư sản Việt Nam. Tân Việt góp phần cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương sau này.

 

– Hòan cảnh: Ra đời ở trong nước do 1 số sinh viên trường CĐSP Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì thành lập (Tiền thân là Hội Phục Việt). Sau nhiều lần đổi tên, tháng 7/ 1928 lấy tên là Tân Việt CM Đảng.

     – Thành phần : Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

   – Hoạt động :

     + Khi mới thành lập là một tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp rõ rệt

     + Do ảnh hưởng của Hội VNCM Thanh niên, nội bộ Tân Việt phân hóa thành 2 khuynh hướng : Tư sản và vô sản .

III) Việt Nam quốc dân đảng (1927) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930).

 a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ  thời gian, lãnh đạo, thành phần và động của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân, thảo luận cặp đôi, nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

thời gian: 10 phút

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên (Phần nội dung)

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:

? Lãnh đạo của VNQDĐ là ai? nền tảng tư tưởng chính trị, tôn chỉ mục đích và thành phần tổ chức là gì.

? Nhận xét về thành phần của VNQDD?

? Việt Nam quốc dân đảng đã có những hoạt động chính nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt)

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

– HS đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

1)Việt Nam Quốc Dân Đảng (1927)

Sự thành lập.  25/12/1927

Lãnh đạo.  Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu…

Mục tiêu: đánh đuổi giặc pháp, thiết lập dân quyền theo xu hướng CMDCTS.

Thành phần. Đông đảo các tầng lớp tham gia chủ yếu là tầng lớp giàu có

Hoạt động.

– Thiên về bạo động, ám sát (9/2/1929)

2)            Khởi       nghĩa     Yên        Bái (1930).

– Hoàn cảnh.

TD Pháp đang vây lùng sau cuộc ám sát Ba- danh

– Diễn biến, kết quả.

– 9/2/1930?

– Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  10p

Mục tiêu:

Hệ thống hóa kiến thức, cũng cố và hoàn thiện kiến thức kỉ năng của bài Trình bày được sự ra đời và những hoạt động chủ yếu của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng và sơ sánh với tổ chức VNCMTN

Nhiệm vụ học sinh: hoàn thành các bài tập

Các bước thực hiện

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

? Các tổ chức cách mạng nào được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời? Hãy so sánh các tổ chức cách mạng đó theo tiêu chí: thời gian thành lập, thành phần tham gia, đường lối hoạt động, địa bàn hoạt động, ý nghĩa.

Dự kiến sản phẩm

Các tổ chức cách mạng được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là:

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Tân Việt cách mạng đảng

Việt Nam quốc dân đảng

So sánh:

Thời gian hoạt động

Thành phần tham gia

Đường lối hoạt động

Địa bàn hoạt động

Ý nghĩa

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

6/1925

Nòng cột là Cộng sản Đoàn

– Đào tạo, huấn luyện cán bộ cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin

– Tuyên truyền, phổ biến sách báo

– Thực hiện “vô sản hoá” góp phần thúc đẩy phong trào công nhân chuyển sang tự giác

Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì và hải ngoại

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ra đời đã hoàn thành xuất sắc việc tuyên truyền, tổ chức, chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chứng tỏ xu hướng vô sản đang thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam

Tân Việt cách mạng đảng

7/1928 đổi tên là Tân Việt cách mạng đảng

Trí thức trẻ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước

– Tuyên truyền, phổ biến sách báo yêu nước

– Lãnh đạo cuộc đấu tranh của học sinh, tiểu thương và công nhân.

Trung Kì

Tân Việt Cách ra đời giúp thúc đẩy sự phát triển các phong trào công nhân, các tầng lớp nhân dân trong phong trào dân tộc, dân chủ ở các địa phương có đảng họat động

Việt Nam quốc dân đảng

25/12/1927

Đông đảo các tầng lớp tham gia chủ yếu là tầng lớp giàu có

đánh đuổi giặc pháp, thiết lập dân quyền theo xu hướng CMDCTS

-D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập ở nhà

c) Sản phẩm: bài tập nhóm

d) Tổ chức thực hiện:

GV giao nhiệm vụ cho HS:

Hãy cho biết di tích lịch sử, đường phố hoặc trường học nào liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử xuất hiện trong bài học ở địa phương em hoặc em biết.

Viết bài giới thiệu ngắn gọn về một di tích hoặc nhân vật lịch sử liên quan đến giai đoạn này mà em thích nhất.

Tại sao một số tổ chức hoặc chính đảng được thành lập đều thành lập và ấn hành một tờ báo? Nêu tên một số tờ báo được xuất bản liên quan đến các tổ chức cách mạng được thành lập trong những năm 1925 – 1930 ở Việt Nam. Tờ báo nào vẫn được duy trì đến nay?

Gợi ý sản phẩm

Phần này, GV hướng dẫn HS liên hệ với thực tế ở địa phương và thực tế hiện nay để trả lời câu hỏi.

Lưu ý:

Hoạt động này không bắt buộc tất cả HS đều phải làm việc và làm việc như nhau, mà khuyến khích HS thực hiện và trao đổi, chia sẻ sản phẩm với nhau

HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phẩm cho bạn, trưng bày, triển lãm sản phẩm, gửi thư điện tử,…

GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi,…

E,HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

Tìm đọc một số cuốn sách sau:

Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Tư liệu Lịch sử 9, NXB Giáo dục Việt Nam, 2007.

Kể chuyện Bác Hồ, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, NXB Văn nghệ, H.1956.

Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 (về những nội dung liên quan đến tờ báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh

Leave a Comment