Giáo án bài câu chuyện của em môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 13 – tiết 3: sinh hoạt lớp – câu chuyện của em I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết quan …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 13 – tiết 3: sinh hoạt lớp

– câu chuyện của em

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết quan sát và tìm kiếm những tấm gương việc tốt trong cuộc sống xung quanh mình.

–           Có ý thức giúp đỡ và tinh thần tương thân tương ái với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Hiểu và chia sẻ được với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Câu chuyện của em.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS hiểu và chia sẻ được với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về những tấm gương việc tốt mà HS sưu tầm được trong cuộc sống xung quanh.

– Sau mỗi câu chuyện, GV tổchức cho HS rút ra bài học ý nghĩa và cho HS chia sẻ cảm xúc bản thân qua câu chuyện được nghe.

– GV và HS cùng lựa chọn một câu chuyện ý nghĩa nhất để tham gia kể chuyện trước toàn trường.

– GV kể thêm cho HS nghe những câu chuyện khác về tấm gương việc tốt trong cuộc sống hằng ngày, gần gũi với HS.

– HS chia sẻ trước lớp.

– HS rút ra bài học.

– HS lựa chọn câu chuyện ý nghĩa nhất.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

Leave a Comment