Giáo án bài câu đố về đồ dùng học tập môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 11: học chăm, học giỏi Góc sáng tạo: câu đố về đồ dùng học tập (hơn 55 phút) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 11: học chăm, học giỏi

Góc sáng tạo: câu đố về đồ dùng học tập

(hơn 55 phút)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học. Làm được sản phẩm có tính sáng tạo về câu đố.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ: Đố vui các câu đố đã học.

+ Năng lực văn học: Dùng tư duy logic và vận dụng vẻ đẹp của ngôn ngữ để tạo ra các câu đố (có vần hoặc không vần) để đố người khác; biết tạo lập một văn bản đa phương thức hỗ trợ cho câu đố.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

– GV mời 3 HS nối tiếp nhau đọc nội dung của 3 BT.

– GV hướng dẫn HS nắm bắt nội dung:

+ BT 1: Thi đố vui cùng các bạn. GV tổ chức cho HS thi đố vui trong mỗi tổ, sau đó đố trước cả lớp. Câu đố có thể là những câu đố đã được học, câu đố do HS tự nghĩ ra có nội dung về đồ dùng học tập, các môn học.

+ BT 2: Dựa vào câu đố đã đố ở BT 1, vẽ đồ dùng học tập tương ứng cho câu đố. Viết câu đố mà em đã học (hoặc em tự nghĩ ra) vẻ đồ dùng đó.

+ BT 3: Sau khi HS vẽ xong, mỗi tổ sẽ tổ chức bình chọn sản phẩm đẹp nhất rồi giới thiệu trước cả lớp.

3. HĐ 2: Đố vui

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS đố nhau trong mỗi tổ.

– GV YC các tổ chọn ra những câu đố hay nhất, sau đó đố trước cả lớp.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

4. HĐ 3: Vẽ một đồ dùng học tập tương ứng. Viết câu đố đã học (hoặc tự nghĩ ra) về đồ dùng đó

Mục tiêu: Vẽ được đồ dùng học tập tương ứng, viết câu đố đã học về đồ dùng đó.

Cách tiến hành:

– GV YC các tổ vẽ đồ dùng học tập tương ứng, viết câu đố đã học về đồ dùng đó.

5. HĐ 4: Giới thiệu sản phẩm trước lớp

Mục tiêu: Giới thiệu được sản phẩm trước lớp.

Cách tiến hành:

– GV YC các tổ chọn sản phẩm đẹp nhất trong tổ.

– GV mời các tổ giới thiệu, trình bày trước lớp.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.        

– HS lắng nghe.

– 3 HS nối tieps nhau đọc nội dung của 3 BT.

– HS nghe GV hướng dẫn, nắm bắt nội dung.

– HS đố nhau trong mỗi tổ.

– Các tổ chọn ra những câu đố hay nhất, sau đó đố trước cả lớp.

– HS lắng nghe.

– Các tổ hoàn thành BT.

– Các tổ chọn sản phẩm đẹp nhất trong tổ.

– Các tổ giới thiệu, trình bày trước lớp. Cả lớp lắng nghe.

– HS lắng nghe.

Bài 8: em yêu thầy cô

Tự đánh giá

(15 phút)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.

– Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: Biết đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 10, Bài 11.

2. Phẩm chất

– Rút ra được những bài học cho bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giao nhiệm vụ cho học sinh

Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá.

2. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ¬– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

– GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.

Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

– GV dùng máy chiếu qua đầu (overhead) chiếu kết quả làm bài của 1, 2 HS; nhận xét, biểu dương HS.

4. Củng cố, dặn dò

Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài học sau.

Cách tiến hành:

– GV nhắc HS về nhà ôn tập lại kiến thức đã học.

– GV YC HS chuẩn bị bài mới: chuẩn bị tranh, ảnh ông bà (hoặc ảnh gia đình chụp chung với ông bà) đến lớp để giới thiệu với các bạn.        

– HS đọc bảng tự đánh giá.

– HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

– HS làm BT.

– HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

– HS quan sát, lắng nghe.

Leave a Comment