Giáo án bài chăm sóc cây xanh hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chăm sóc cây xanh I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Biết chuẩn bị các dụng cụ để chăm sóc cây xanh. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chăm sóc cây xanh

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Biết chuẩn bị các dụng cụ để chăm sóc cây xanh.

–              Bước đầu biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động an toàn.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của việc trồng và chăm sóc cây xanh. 

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK.

b. Đối với HS:

–              SGK.

–              Một số dụng cụ lao động: bình tưới nước, bình xịt, kéo,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành:

– GV giới thiệu trực tiếp vào bài học: Hoạt động giáo dục theo chủ để: Chăm sóc cây xanh.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc cây xanh

a. Mục tiêu:HS chuẩn bị được các dụng cụ lao động cần thiết như đồ xới đất, bình tưới nước, bình xịt nước,… phù hợp với bản kế hoạch đã xây dựng để chăm sóc vườn cây xanh.

b. Cách tiến hành:

– GV chia lớp thành các nhóm.

– GV tổ chức cho HS chia sẻ việc  chuẩn bị dụng cụ cần thiết để chăm vườn cây xanh.

c. Kết luận: Để việc thực hiện kế hoạch chăm vườn cây xanh được tốt, các em cần nhớ rõ công việc được phân công, chuẩn bị đúng và đủ dụng cụ lao động cần thiết.

Hoạt động 4: Sử dụng dụng cụ lao động an toàn

a. Mục tiêu: Giúp HS bước đầu biết cách sử dụng một số công cụ lao động an toàn.

b. Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm từ 2-4 người.

– GV tổ chức cho các nhóm thảo luận về cách sử dụng một số dụng cụ lao động an toàn để chăm sóc cây xanh:

+ Cách sử dụng dụng cụ để chăm sóc cây xanh.

+ Những điều cần lưu ý để sử dụng dụng cụ an toàn.

+ Cách vệ sinh các dụng cụ sau khi sử dụng.

+ Nơi để dụng cụ sau khi sử dụng.

(2) Làm việc cả lớp:

– GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.

– GV và HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến.

c. Kết luận:Mỗi dụng cụ lao động có công dụng và cách sử dụng riêng, khác nhau. Trong quá trình sử dụng, các em cần lưu ý đảm bảo an toàn và có ý thức giữ gìn dụng cụ lao động. 

 

Leave a Comment