Giáo án bài chăm sóc cuộc sống cá nhân môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chủ đè 2: chăm sóc cuộc sống cá nhân 1.         Mục tiêu 2.         Kiến thức Sau chủ đề này, HS cần: –           Biết chăm sóc bản …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chủ đè 2: chăm sóc cuộc sống cá nhân

1.         Mục tiêu

2.         Kiến thức

Sau chủ đề này, HS cần:

–           Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh bản thân phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

–           Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.

3.         Năng lục:

–           Năng lực chung: Giao tiêp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyêt vân đê và sáng tạo.

–           Nàng lực riêng:

+ Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huông giao tiêp, ứng xử khác

nhau.

+ Tự chuân bị kiến thức và kĩ năng cần thiết đê đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.

4.         Pham chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.         Chuẩn bị của GV:

–           Một số trò chơi, bài hát phù hợp với chủ để cho phần khởi động lớp học.

–           Tranh ảnh, tình huống trình chiếu cho HS dề quan sát.

–           Không gian lóp học để HS dễ dàng hoạt động.

2.         Chuẩn bị của HS:

–           Đồ dùng học tập

–           Chuân bị các nhiệm vụ trong SGK (làm trong SBT; nếu có).

–           Thực hiện nhiệm vụ 8, trang 20 SGK ngay từ tuần đầu của chủ đề này: Sáng tạo bốn chiếc lọ thần kì hoặc bốn chiếc túi giấy thần kì.

–           Chụp ảnh hoặc vẽ tranh không gian sinh hoạt của mình tại gia đình.

111.    TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Leave a Comment