Giáo án bài Chăm sóc sức khỏe của bản thân môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 5 –           Nhiệm vụ 1: Chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hàng ngày. –           Nhiệm cụ 2: Tìm hiểu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 5

–           Nhiệm vụ 1: Chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

–           Nhiệm cụ 2: Tìm hiểu tư thế đi, đúng, ngồi đúng

–           Nhiệm vụ 3: sắp xếp không gian học tập, sinh hoạt

Hoạt động 1: Chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ dinh dưõng hàng ngày.

a.         Mục tiêu: giúp HS nhận biết và hiêu được ý nghĩa của từng biện pháp chăm sóc sức khỏe của bản thân

b.         Nội dung:

–           Thực hiện chế độ dinh dưỡng hàng ngày

–           Khám phá những tay đổi của bản thân khi thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày.

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIẾN SẢN PHẤM

* Nhiệm vụ 1: Thực hiện chế độ dinh dưõug hàng ngày

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Quan sat hình trong SGK/ 16 và dựa trên nhiệm vụ 1 trong SGK, GV cho HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn về ý nghĩa của các biện pháp chăm sóc bản thân.

+ Chế độ dinh dưỡng

+ Nghỉ ngơi hợp lí

+ Tập thể dục, thể thao        I. Chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ dinh dưõng hàng ngày.

1. Thực hiện chế độ dinh dưõng hàng ngày

–           Ăn đủ bừa, không bỏ bữa sáng

–           Chế độ ăn uống cân bằng và hợp lí về dinh dướng (theo tháp dinh dưỡng)

–           Uống đủ nước mồi ngày

+ Vệ sinh cá nhân

+ Ngủ đủ giấc

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiểu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thục hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

–           Nhiệm vụ 2: Khám phá những thay đổi của bản thân khi thực biện chế độ sinh hoạt hằng ngày

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           Yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm: Việc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hàng ngày đã và sẽ mang lại cho bản thân điều gì?

–           GV yêu cầu mồi cá nhân hãy ghi chép lại những thay đổi tích cực vào một tờ giấy đểbỏ vào chiếc lọ nhắc nhở hoặc lọ thú vị của mình.

Ví dụ: 

ĩlnh     -.

2*        ií          ĩhoyđổl

m<?nh            vẻ        Jin       ~

hơn     khoã   hơn     hơn     25?      mac-

hơn     hơn

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiểu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo

luận •

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bố sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

Hoạt động 2: Tìm hiêu và thực hành tư thê đi, đúng và ngôi đúng.

a.         Mục tiêu: giúp HS thực hành đúng tư thế đi, đứng và ngồi để không bị ảnh hưởng đến sự phát triến của hệ cơ và xương.

b.         Nội dung:

–           Quan sát hình ảnh và tìm hiêu tư thế đi, đứng, ngồi đúng

–           Thực hành đi, đứng, ngồi đúng.

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHẦM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV cho HS quan sát hình ảnh các tư thế đi,      II. Tìm hiểu và thực hành tư •

thế đi, đúng và ngồi đúng. 

đứng, ngôi và yêu câu HS chi ra tư thê đúng và phân tích tư thế đó gọi là đúng hay không đúng?

–           GV đặt câu hỏi: Tư thế không đúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể mồi cá nhân?

–           GV yêu cầu cả lớp đứng dậy, đứng tư thế đúng. GV mời một vài HS cùng quan sát tư thế của HS trong lớp và chỉnh sửa.

– GV cho từng nhóm đi lại trong lóp theo tư thế đúng, chỉnh sửa tư thế chưa đúng.

-Sau khi HS ngồi vào chồ, GV yêu cầu cả lớp ngồi theo tư thế đúng, nhắc nhở những HS ngồi chưa đúng.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiểu biết kết họp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

+ GV đánh giá, nhận xét, chuấn kiến thức.

+ HS ghi bài.

Hoạt động 3: Săp xêp không gian học tập, sinh hoạt của em

a.         Mục tiêu: giúp HS rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng trong sinh hoạt.

b.         Nội dung: GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm dựa trên ảnh/ tranh vẽ của mồi cá nhân về góc học tập và nơi sinh hoạt của mình

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHẦM

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm dựa trên ảnh/ tranh vẽ của mồi cá nhân về góc học tập và nơi sinh hoạt của mình.

– GV có thể sử dụng các nội dung sau đe yêu cầu HS chia sẻ hoặc có thê bô sung thêm một số nội dung nếu thấy cần thiết.

+ Ke những việc mình làm đế góc học tập, nơi sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

+ Mức độ thường xuyên của việc làm đó (hằng ngày/ hằng tuần).

+ Cảm xúc của bản thân khi học tập, sinh hoạt trong không gian gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

– GV yêu cầu HS sắp xếp lại chồ ngồi học trên lớp của mình gọn gàng, ngăn nắp.   3. Sắp xếp không gian học tập, sinh hoạt của em

–           Hằng ngày, sắp xếp để góc học tập ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ như: sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập đúng nơi quy định; dọn rác sau khi học tập xong,…

–           Góc học tập gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ sẽ mang lại cảm giác vui vẻ, học tập hiệu quả hơn, tìm đồ dùng hoặc sách vở dề dàng hơn,… 

– GV mời một vài HS chia sẻ cảm xúc khi có thói quen ngăn nắp, gọn gàng.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và

thảo luận •

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

Leave a Comment