Giáo án bài chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20-10 môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 7 – tiết 1: sinh hoạt dưới cờ – chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20-10 I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 7 – tiết 1: sinh hoạt dưới cờ

– chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20-10

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 hoặc cổ vũ các tiết mục văn nghệ.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn.

b. Đối với HS:

–           Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

–           Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với các hoạt động chào cờ.

b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS tham gia chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

b. Cách tiến hành:

– GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

– HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới.

– Nhà trường triển khai các hoạt động hướng đến chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10:

+ Biểu diễn một số tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

+ Nghe chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam.

+ Thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về ngày Phụ nữ Việt Nam.

– HS chào cờ.

– HS lắng nghe.

– HS nhiệt tình tham gia các hoạt động.

Leave a Comment