Giáo án bài chia sẻ tranh ảnh hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chia sẻ tranh ảnh I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Giới thiệu được một vài nghề nghiệp trong xã hội qua …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chia sẻ tranh ảnh

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Giới thiệu được một vài nghề nghiệp trong xã hội qua các bức tranh đã sưu tầm.

–              Có thêm hiểu biết về các nghề nghiệp trong xã hội.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu về ý nghĩa của một số nghề nghiệp.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Chia sẻ tranh ảnh.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Thể hiện được sự hiểu biết về một số nghề nghiệp trong xã hội.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS trưng bày tranh ảnh sưu tầm được về các nghề nghiệp trong xã hội theo nhóm tại vị trí được phân công.

– GV yêu cầu các nhóm giới thiệu tranh ảnh mà nhóm mình đã sưu tầm. Các nhóm khác nhận xét, bình luận về tranh ảnh của các bạn.

– GV yêu cầu HS trả lời:

+ Có bao nhiêu nghề trong các tranh ảnh mà nhóm em đã sưu tầm?

+ Các em yêu thích nghề nào? Vì sao?

+ Các em hãy kể tên bài hát, bài thơ, câu chuyện có liên quan đến nghề nghiệp.

s

Leave a Comment