Giáo án bài chia sẻ tranh ảnh môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 17 – tiết 3: sinh hoạt lớp – chia sẻ tranh ảnh I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Giới thiệu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 17 – tiết 3: sinh hoạt lớp

– chia sẻ tranh ảnh

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Giới thiệu được một vài nghề nghiệp trong xã hội qua các bức tranh đã sưu tầm.

–           Có thêm hiểu biết về các nghề nghiệp trong xã hội.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Hiểu về ý nghĩa của một số nghề nghiệp.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Chia sẻ tranh ảnh.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Thể hiện được sự hiểu biết về một số nghề nghiệp trong xã hội.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS trưng bày tranh ảnh sưu tầm được về các nghề nghiệp trong xã hội theo nhóm tại vị trí được phân công.

– GV yêu cầu các nhóm giới thiệu tranh ảnh mà nhóm mình đã sưu tầm. Các nhóm khác nhận xét, bình luận về tranh ảnh của các bạn.

– GV yêu cầu HS trả lời:

+ Có bao nhiêu nghề trong các tranh ảnh mà nhóm em đã sưu tầm?

+ Các em yêu thích nghề nào? Vì sao?

+ Các em hãy kể tên bài hát, bài thơ, câu chuyện có liên quan đến nghề nghiệp.

– HS sưu tầm theo nhóm.

– HS trình bày trước lớp.

– HS trả lời câu hỏi.

Leave a Comment