Giáo án bài chính tả – tập viết môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài viết 1: chính tả – tập viết (2 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Nghe – viết đúng bài …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài viết 1: chính tả – tập viết

(2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Nghe – viết đúng bài thơ Mùa lúa chín (2 khổ thơ đầu). Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ tự dơ (dòng 3 chữ, dòng 2 chữ).

–           Làm đúng Bài tập 2. BT lựa chọn 3: Điền chữ c hay k, ng hoặc ngh/ Tìm tiếng bắt đầu bằng r, d, gi; có dấu hỏi, dấu ngã.

–           Biết viết chữ S hoa cờ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Sương long lanh đậu trên cành lá cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.

3. Phẩm chất

–           Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ Nghe – viết đúng bài thơ Mùa lúa chín (2 khổ thơ đầu; Làm đúng Bài tập 2, Bài tập lựa chọn 3; Biết viết chữ S hoa cờ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Sương long lanh đậu trên cành lá cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nghe – viết

a. Mục tiêu: HS nghe 2 khổ thơ đầu bài thơ Mùa lúa chín, chú ý những từ dễ viết sai; viết 2 khổ thơ đầu vào vở Luyện viết 2.

b. Cách tiến hành:

– GV nêu nhiệm vụ: HS nghe – viết lại 2 khổ thơ đầu bài thơ Mùa lúa chín.

– GV đọc 2 khổ thơ đầu.

– GV mời 1 HS đọc 2 khổ thơ đầu.

– GV chỉ bảng phụ (viết 2 khổ thơ), hướng dẫn HS nhận xét:

+ Về hình thức: Đây là thể thơ tự do, các dòng 3 chữ, có một dòng 2 chữ.

+ Tên bài viết lùi vào 5 ô tính từ lề vở.

+ Có thể chia vở làm 2 cột trái, phải: Cột trái sẽ viết 7 dòng. Cột phải 7 dòng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa, cách lẻ vở 1 ô li.

– GV yêu cầu HS đọc lại 2 khổ thơ, chú ý những từ các em dễ viết sai: thoang thoảng, rầm rì, rung rinh, xáo động, rặng cây, lung lay.

– GV cất bảng phụ, HS gấp SGK, nghe GV đọc từng dòng thơ, viết vào vở Luyện viết 2.

– GV đọc lại bài chính tả cho HS soát lỗi. 

– GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì).

– GV đánh giá, chữa 5-7 bài. Nêu nhận xét.

Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả

a. Mục tiêu: HS điền chữ c/k, ng/ngh để hoàn chỉnh mẩu chuyện; tìm tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã.

b. Cách tiến hành:

Bài tập 2:

– GV nêu yêu cầu bài tập 2: Tìm chữ phù hợp với ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây: chữ c hay k, chữ ng hay ngh:

– GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2. GV phát phiếu cho 1 HS làm bài.

– GV yêu cầu HS làm bài trên phiếu gắn bài lên bảng lớp, đọc từng câu đã điền chữ hoàn chỉnh.

– GV hướng dẫn cả lớp đọc mẩu chuyện Quả sồi đã hoàn chỉnh.

– GV giúp HS hiểu lời khuyên của câu chuyện: Muốn trở thành một cây sồi cao lớn, quả sồi phải tự mọc rễ.

Bài tập 3:

– GV chọn bài tập b và đọc yêu cầu câu hỏi: Tìm các tiếng có dấu hỏi, dấy ngã có nghĩa như sau:

+ Ngược với thật.

+ Ngược với lành (hiền).

+ Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường.

– GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2.

– GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả.

Hoạt động 3: Tập viết chữ hoa S

a. Mục tiêu: HS hiểu được quy trình viết chữ hoa S; viết chữ hoa S vào vở Luyện viết 2.

b. Cách tiến hành:

– GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ S hoa cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

– GV chỉ chữ mẫu, miêu tả: Nét viết chữ hoa S là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và móc ngược trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ (giống phần đầu chữ hoa L), cuối nét móc lượn vào trong.

– GV chỉ dẫn viết và viết trên bảng lớp: Đặt bút trên ĐK 6, viết nét cong dưới lượn lên ĐK 6. Chuyển hướng bút lượn sang trái viết tiếp nét móc ngược trái tạo vòng xoắn to, cuối nét móc lượn vào trong. Dừng bút trên ĐK 2.

– GV yêu cầu HS viết chữ S hoa vào vở Luyện viết 2.

– GV cho HS đọc câu ứng dụng: Sương long lanh đậu trên cành lá.

– GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ S hoa (cỡ nhỏ) và các chữ g, l, h cao 2.5 li. Chữ đ cao 2 li. Chữ t cao 1.5 li. Những chữ còn lại (ư, ơ, n, o, a, â, ê, u) cao1 li.

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu nặng đặt trên â (đậu). Dấu huyền đặt trên a (cành). Dấu sắc đặt trên a (lá).

– GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng trong vở Luyện viết 2.

– GV đánh giá nhanh 5 – 7 bài.      

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS quan sát, lắng nghe, tiếp thu.

– HS đọc lại khổ thơ, chú ý từ dễ viết sai.

– HS viết bài.

– HS soát lại bài của mình.

– HS chữa lỗi sai.

– HS đọc thầm yêu cầu câu hỏi.

– HS làm bài.

– HS trình bày: cao – ngắm – nghe – kể chuyện – cành cao – cây sồi.

– HS đọc mẩu chuyện hoàn chỉnh.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS đọc thầm yêu cầu câu hỏi.

– HS làm bài.

– HS trình bày:

+ Ngược lại với thật: giả.

+ Ngược lại với lành (hiền): dữ.

+ Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường: hẻm, ngõ.

– HS trả lời: Chữ S hoa cao 5 li – 6 ĐKN. Được viết bởi mấy 1 nét.

– HS quan sát, lắng nghe, tiếp thu.

– GV quan sát trên bảng lớp.

– HS viết bài.

– HS đọc câu ứng dụng.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS viết bài.

– HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình.

Leave a Comment