Giáo án bài Chính tả – tập viết môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chính tả – tập viết (2 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Nghe – viết chính xác trích đoạn bài …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chính tả – tập viết

(2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Nghe – viết chính xác trích đoạn bài thơ Sư tử xuất quân (6 dòng thơ đầu, 46 chữ). Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày một bài thơ lục bát.

–           Làm đúng bài tập lựa chọn: Tìm, viết tên các con vật (sống trong rừng) bắt đầu bằng ch, tr; có thanh hỏi, thanh ngã.

–           Biết viết chữ V viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng câu ứng dụng Vững như kiềng ba chân cỡ nhỏ, viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.

3. Phẩm chất

–           Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Nghe – viết chính xác trích đoạn bài thơ Sư tử xuất quân (6 dòng thơ đầu, 46 chữ); Làm đúng bài tập lựa chọn; Biết viết chữ V viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng câu ứng dụng Vững như kiềng ba chân cỡ nhỏ. Chúng ta cùng vào bài.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nghe – viết Sư tử xuất quân (6 dòng thơ đầu ) (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: HS đọc 6 dòng thơ đầu bài thơ Sư tử xuất quân, biết được nội dung của đoạn thơ; viết đoạn chính tả.

b. Cách tiến hành:

– GV nêu yêu cầu: HS nghe GV đọc, viết lại 6 dòng thơ đầu bài thơ Sư tử xuất quân.

– GV đọc 6 dòng thơ đầu – thể thơ lục bát.

– GV mời 1 HS đọc lại 6 dòng thơ đầu.

– GV yêu cầu HS trả lời: 6 dòng thơ đầu bài thơ Sư tử xuất quân nói về nội dung gì?

– GV hướng dẫn thêm HS: Về hình thức, bài viết chính tả có 6 dòng thơ lục bát (dòng trên 6 chữ, dòng dưới 8 chữ). Chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa. Dòng 6 lùi vào 2 ô tính từ lề vở. Dòng 8 lùi vào 1 ô.

– GV nhắc HS đọc thầm lại các dòng thơ, chú ý những từ ngữ mình dễ viết sai: xuất quân, trổ tài, khỏe yếu, muôn loài, tùy tài, mưu kế, luận bàn. Viết đúng các dấu câu (dấu hai chấm, dấu phẩy).

– GV yêu cầu HS gấp SGK, nghe GV đọc từng dòng thơ, viết vào vở Luyện viết 2.

– GV đọc lại bài một lần nữa cho HS soát lại.

– GV yêu cầu HS tự chữa lỗi, gạch chân từ ngữ viết sai, viết lại bằng bút chì từ ngữ đúng.

– GV đánh giá, chữa 5 -7 bài. Nhận xét bài về: nội dung, chữ viết, cách trình bày.

Hoạt động 2: Tìm và viết tên các con vật bắt đầu bằng ch, tr; có thanh hỏi, thanh ngã (Bài tập 2)

a. Mục tiêu: HS tìm tên và viết tên các con vật bắt đầu bằng chữ ch hoặc tr; có dâu hỏi hoặc dấu ngã.

b. Cách tiến hành:

– GV nêu yêu cầu Bài tập 1, chọn cho HS làm Bài tập 1a: Tìm và viết tên các con vật bắt đầu bằng chữ ch hoặc tr.

– GV yêu cầu HS quan sát tranh, nhận biết các con vật trong khu rừng và viết lại đúng chính tả tên các con vật đó.

– GV chỉ từng hình con vật, cả lớp đồng thanh đọc kết quả.

– GV yêu cầu HS sửa bài theo đáp án đúng.

Hoạt động 3: Viết chữ V hoa (Bài tập 3)

a. Mục tiêu: HS nhận biết quy trình viết chữ V hoa; viết chữ V hoa vào vở Luyện viết 2; viết câu ứng dụng Vững như kiềng ba chân.

b. Cách tiến hành:

* GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ viết hoa V:

– GV chỉ chữ mẫu, hỏi HS: Chữ V hoa cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

– GV chỉ chữ mẫu và miêu tả:

+ Nét 1: Là kết hợp của hai nét cơ bản: cong trái và thẳng ngang (giống ở đầu các chữ hoa H, I, K).

+ Nét 2: thẳng đứng (hơi lượn ở hai đầu).

+ Nét 3: Móc xuôi phải, lượn ở phía dưới.

– GV chỉ dẫn cho HS và viết chữ V hoa trên bảng lớp:

+ Nét 1: Đặt bút trên ĐK 5, viết  nét cong trái rồi lượn ngang; dừng bút trên ĐK 6.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút đi xuống để viết nét trên thẳng đứng lượn ở hai đầu; đến ĐK 1 thì dừng lại.

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút lượn lên để viết tiếp nét móc xuôi phải; dừng bút ở ĐK 5.

– GV yêu cầu HS viết chữ V hoa vào vở Luyện viết 2.

* GV hướng dẫn HS viết câu ứng dụng:

– GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng Vững như kiềng ba chân.

– GV giải thích cho HS nghĩa của câu ứng dụng: Con người đã có quyết tâm thì dù bị người khác ngăn trở cũng sẽ vẫn vững vàng, không thay đổi quyết định của mình.

– GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét câu ứng dụng:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ V hoa (cỡ nhỏ) và các chữ h, g, k, b cao 2.5 li. Những chữ còn lại (u, n, i, e, c, a, â) cao 1 li.

+ Cách đặt dấu thanh: dấu ngã trên chữ ư; dấu huyền đặt trên ê.

– GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở Luyện viết 2.

– GV đánh giá 5-7 bài.        

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS trả lời:  6 dòng thơ đầu bài thơ Sư tử xuất quân nói về việc sư tử biết nhìn người giao việc.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS viết bài.

– HS soát bài.

– HS chữa lỗi.

– HS lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS quan sát tranh.

– HS đọc kết quả: trâu rừng, trăn, chuột túi, chồn.

– HS trả lời: Chữ V hoa cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 3 nét.

– HS quan sát, lắng nghe.

– HS quan sát trên bảng lớp.

– HS viết bài.

– HS đọc câu ứng dụng.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện.

– HS viết câu ứng dụng

Leave a Comment