Giáo án bài chú bé chăn cừu môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file bài : chú bé chăn cừu i.mục tiêu: – Giúp HS nắm và viết đúng các tiếng, từ và câu trong đoạn văn. – Rèn kỹ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

bài : chú bé chăn cừu

i.mục tiêu:

– Giúp HS nắm và viết đúng các tiếng, từ và câu trong đoạn văn.

– Rèn kỹ năng viết đúng, đẹp, chính xác .

– Học sinh chăm chỉ, tích cự, tự giác khi luyện viết.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT DỘNG CỦA HỌC SINH

1.Hướng dẫn học sinh đọc các tiếng và từ khó trong đoạn văn:

GV theo dõi sửa sai cho một số em đọc chưa tốt.

* Giải  nghĩa một số từ cần thiết

thản nhiên: bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

2. Hướng dẫn cho hs viết bảng con

GV viết đọc cho Hs viết bảng con một số tiếng, từ mà các em hay viết sai

– Gv yêu cầu học sinh viết bảng con

GV theo dõi sửa sai cho hs.

GV nhận xét chung

3. Hướng dẫn cho hs viết vở ô li

Gv đọc cho học sinh viết vào vở

-GV theo dõi chỉnh sửa tư thế ngồi, tư thế cầm bút cho từng hs.

– Gv hướng dẫn hs cách viết hoa chữ đầu  câu, chữ đầu dòng…..

  GV chấm vở – nhận xét.

4.Nhận xét chung tiết học.

– Nhaän xeùt tieát hoïc

   – Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc trong tiết luyện viết.       

-Học sinh đọc:

 Chạy tới, hoảng hốt, thản nhiên…

– Học sinh đọc (cn- đt)

Hs theo dõi một số tiếng, từ :

Chạy tới, hoảng hốt, thản nhiên…

– Hs viết vào vở .

             CHÚ BÉ CHĂN CỪU

  Mấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật.Chú hoảng hốt gào xin cứu giúp.Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa ăn thịt hết cả đàn cừu.

                          ( TheoÊ-dốp)

Bài : CHÚ BÉ CHĂN CỪU

I.MỤC TIÊU:

– Giúp HS nắm và viết đúng các tiếng, từ và câu trong đoạn văn.

– Rèn kỹ năng viết đúng, đẹp, chính xác .

– Học sinh chăm chỉ, tích cự, tự giác khi luyện viết.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT DỘNG CỦA HỌC SINH

1.Hướng dẫn học sinh đọc các tiếng và từ khó trong đoạn văn:

GV theo dõi sửa sai cho một số em đọc chưa tốt.

* Giải  nghĩa một số từ cần thiết

thản nhiên: bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

2. Hướng dẫn cho hs viết bảng con

GV viết đọc cho Hs viết bảng con một số tiếng, từ mà các em hay viết sai

– Gv yêu cầu học sinh viết bảng con

GV theo dõi sửa sai cho hs.

GV nhận xét chung

3. Hướng dẫn cho hs viết vở ô li

Gv đọc cho học sinh viết vào vở

-GV theo dõi chỉnh sửa tư thế ngồi, tư thế cầm bút cho từng hs.

– Gv hướng dẫn hs cách viết hoa chữ đầu  câu, chữ đầu dòng…..

  GV chấm vở – nhận xét.

4.Nhận xét chung tiết học.

– Nhaän xeùt tieát hoïc

   – Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc trong tiết luyện viết.       

-Học sinh đọc:

 Chạy tới, hoảng hốt, thản nhiên…

– Học sinh đọc (cn- đt)

Hs theo dõi một số tiếng, từ :

Chạy tới, hoảng hốt, thản nhiên…

– Hs viết vào vở .

             CHÚ BÉ CHĂN CỪU

  Mấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật.Chú hoảng hốt gào xin cứu giúp.Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa ăn thịt hết cả đàn cừu.

                          ( TheoÊ-dốp)

 

Leave a Comment