Giáo án bài chữ c môn tiếng việt sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file BÀI:C c, /  I. Mục tiêu *Kiến thức: Đọc và viết được: C, ca cà, cá. Đọc được các từ và đoạn ứng dụng. Phát triển …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

BÀI:C c, / 

I. Mục tiêu

*Kiến thức: Đọc và viết được: C, ca cà, cá. Đọc được các từ và đoạn ứng dụng. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:  ca

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. Đồ dùng dạy họ

* Tivi

* Tranh minh hoạ

Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động học tập của học sinh Hỗ trợ của giáo viên

1. Ôn bài học tiết trước.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Nhận biết (5’)

MT: nhận diện đúng âm c, dấu thanh

PH: Thảo luận, hỏi đáp

HS quan sát bức tranh trên màn hình, thảo luận, trao đổi với bạn bên cạnh về bức tranh.

– HS nêu nội dung bức tranh theo ý hiểu…

– HS quan sát và lắng nghe

 GV quan sát theo dõi, nhận xét, tuyên dương, khen ngợi hs.

 Yêu cầu hs quan sát và thảo luận Quan sát, nhắc nhở giúp đỡ hs (Con thấy gì trong bức tranh?)

– GV kết luận…

 

– Gv đọc mẫu câu trên

– GV giới thiệu : công, cò, cá cây, dế, bé, nón, đứng….có âm, dấu  mới mà hôm nay các con sẽ học

– Giáo viên giới thiệu bài

Hoạt động 2: Đọc (10’)

MT: đọc được c, /,, ca, cà, cá

PP: thực hành

* Đọc âm

– Quan sát âm c trên màn hình so sánh với âm a giống và khác nhau ở điểm nào?

– HS trả lời…

– HS quan sát và lắng nghe

– HS đọc  cá nhân, dãy, cả lớp

– Hs sử dụng đồ dùng ghép âm a

phân tích ca

– Hs đọc lại ca

– HS trả lời:…

* Đọc tiếng

– HS đánh vần tiếng ca, cà cá

– HS đánh vần, đọc trơn

– HS đánh vần các tiếng (Cá nhân, cả lớp)

– HS đọc trơn các tiến (Cá nhân, cả lớp)

 

– HS quan sát bức tranh trên màn hình

– HS đọc đánh vần, đọc trơn, phân tích

– HS đọc lại toàn bài trên màn hình.

Hoạt động 3: Viết ( 8’)

MT: viết được c, ca, cà, cá

*Viết bảng

– HS viết bảng con

– HS tập viết

 

*Viết vở

– HS đọc to nội dung bài viết

– HS viết bài

Hoạt động 4: Đọc đoạn ( 10’)

MT: tìm và đọc đúng các tiếng , từ có chứa âm c

– Quan sát tranh trên màn hình và tìm tiếng, từ?

– HS trả lời…

– HS tìm tiếng chứa âm c

– HS đánh vần, đọc trơn các tiếng:cò, cáo, cua ,cam

– HS luyện đọc  cá nhân, nhóm, lớp: “

– HS luyện đọc ca, cà cá

– HS tìm hiểu nội dung đoạn đọc

Hoạt động 5: Nói

MT: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ca

Quan sát tranh, thảo luận nhóm

xem bức tranh có gì?

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra, nếu khó hs có thể thảo luận nhóm

                – Yêu cầu hs quan sát và trả lời câu hỏi

 

– GV kết luận điểm giống và khác

nhau

– GV đọc mẫu:c

– Yêu cầu hs sử dụng bộ đồ dùng cài âm c

– GV quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

 

– Hỏi hs làm thế nào để có tiếp “ca”

 

– Hướng dẫn hs đọc tiếng ca, cà, cá

– Gv quan sát giúp đỡ khó khăn

– GV nhận xét, khen ngợi hs

– GV giới thiệu từ: Ca, cà,cá

 GV hướng dẫn viết

– GV quan sát giúp đỡ hs khó khăn

– GV sửa lỗi chung cả lớp

Leave a Comment