Giáo án bài chủ đề bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 6 Chủ đề: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X Thời lượng dạy học: 2 tiết. Tiết PPCT: 29. 30 I. MỤC TIÊU CHỦ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

6 Chủ đề: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Thời lượng dạy học: 2 tiết. Tiết PPCT: 29. 30

I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:

1. Kiến thức: Các kiến thức cần đạt:

– Quá trình đấu tranh giành và giữ quyền tự chủ (hoàn cảnh, diễn biến, kết quả) do Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ lãnh đạo.

– Thống kê và đánh giá những chính sách quan trọng của họ Khúc, họ Dương.

– Qúa trình chuẩn bị và trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938.

– Đánh giá ý  nghĩa, vai trò của chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo đối với nền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc

2. Năng lực:

– Bồi dưỡng kỹ năng quan sát, sử dụng lược đồ, khai thác tranh ảnh, tư liệu và tìm kiếm thông tin. Thực hành về tường thuật diễn biến trên lược đồ. Nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm.

– Lập niên biểu

– Phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.

3. Phẩm chất:

– Giáo dục lòng biết ơn tổ tiên, những người mở đầu và bảo vệ công cuộc giành chủ quyền hoàn toàn cho đất nước, kết thúc thời kỳ hơn 1000 năm bị phong kiến Trung Quốc đô hộ.

II. MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC :

Nội

dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng

Cao

Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Trình bày được hoàn cảnh, diễn biến cuộc đấu tranh giành độc lập và những việc làm của họ Khúc

Nêu được hoàn cảnh, diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần 1

 

 

Hiều được việc vua Đường phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng

So sánh được (thời gian, địa bàn) cuộc đấu tranh chống quân xâm lược của họ Khúc và họ Dương

Lập được bảng thống kê những chính sách quan trọng của họ Khúc, họ Dương

Nhận xét, đánh giá được những chính sách quan trọng của họ Khúc, họ Dương

Ngô Quyền và

chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Trình bày được sự chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán của Ngô Quyền.

Trình bày được trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 theo lược đồ

Hiểu  được ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Rút ra được nét độc đáo trong kế sách đánh giặc của Ngô Quyền

Đánh giá, nhận xét được trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta

III.  C U HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Câu hỏi nhận biết

Câu 1:  Em hãy trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập và những việc làm của họ Khúc để củng cố quyền tự chủ?

Câu 2: Em hãy nêu diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần 1?

Câu 3: Em hãy nêu quá trình chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán của Ngô Quyền?

Câu 4: Em hãy tường thuật trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 qua lược đồ?

2. Câu hỏi thông hiểu

Câu 1: Sự kiện vua Đường phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ  có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: So sánh (thời gian, địa điểm) giữa hai cuộc đấu tranh chống quân xâm lược của họ Khúc và họ Dương?

Câu 3: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

3. Câu hỏi vận dụng thấp

Câu 1: Lập bảng thống kê những chính sách của họ Khúc, họ Dương?

Câu 2: Phân tích sự chủ động, sáng tạo trong kế sách đánh giặc của Ngô Quyền?

4. Câu hỏi vận dụng cao

Câu 1: Nhận xét, đánh giá những chính sách do họ Khúc, họ Dương ban hành?

Câu 2: Chứng minh trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 939 là một chiến thắng vĩ đại

của dân tộc ta?

 Bài tập 2.Viết một bài (khoảng 200 từ) về tinh thần đấu tranh giành quyền tự chủ của nhân dân ta ở thế kỉ X?

Bài tập 3: Kế sách đánh giặc của Ngô Quyền trong trận chiến Bạch Đằng được ông cha ta vận dụng trong cuộc chiến chống quân xâm lược về sau như thế nào?

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

Hoạt động

Nội dung

Thời điểm

Thời lượng

Nội dung cụ thể

Hình thức TCDH

Thiết bị DH, Học liệu

KHỞI ĐỘNG

29

5

Quan sát tranh trả lời câu hỏi

Ca nhân

Tranh ảnh

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

LUYỆN TẬP

Cuộc đấu tranh giành  quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

20

1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ

Cá nhân/ nhóm cặp đôi/ cả lớp.

-Thực hiện trên lớp

 Kênh hình; Phiếu học tập.

20

2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931)

Lược đồ

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

30

15

1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào?

Cá nhân/ nhóm cặp đôi/ cả lớp.

-Thực hiện trên lớp

ở nhà

Lược đồ

20

2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Lược đồ

LUYỆN TẬP

5

Hoàn thành bài tập1

Phiếu học tập

VẬN DUNG

3

Hoàn thành bài tập 2

MỞ RÔNG

2

Hoàn thành bài tập 3

V. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a, Mục tiêu:  có thể hiểu một số thông tin ban đầu, tạo tâm thế học tập, giúp  HS  ý thức được nhiệm vụ  học tập, hứng thú học  bài mới

b.Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm: Bức tranh thể hiện cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán

d) Tổ chức thực hiện:

      GV đưa ra  hình:        

 GV yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi: Hãy quan sát và trình bày những hiểu biết của em về nội dung bức tranh trên?

         – Sau khi học sinh trả lời, giáo viên nhận xét và giới thiệu bài mới : Công cuộc dựng nền tự chủ của họ Khúc, họ Dương đã kết thúc ách đô hộ hơn 1000 năm của phong kiến Trung Quốc đối với nước ta về mặt danh nghĩa. Việc dựng nền tự chủ đã tạo cơ sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn và Ngô Quyền đã hoàn thành sứ mạng lịch sử ấy bằng một trận quyết chiến chiến lược, đánh tan ý chí xâm lược của kẻ thù, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc. Qúa trình đó diễn ra như thế nào, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chủ đề bài học hôm nay: “BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X”

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1: Cuộc đấu tranh giành  quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

a) Mục tiêu: HS Nhận biết hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ; Hiểu được  ý nghĩa những việc làm của Khúc Thừa Dụ: chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến phương Bắc; Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thú nhất của Dương Đình Nghệ

 b) Nội dung: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động dạy và học

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ

 (theo cặp)

Bước 1. GV đặt câu hỏi: từ cuối thế kỷ IX, tình hình ở Trung Quốc gặp khó khăn gì? 

Chiếu hình ảnh Khúc Thừa Dụ -> Em biết gì về Khúc Thừa Dụ?

– Trong hoàn cảnh nào Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ? 

– Theo em việc nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa như thế nào? 

– Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay đã xây dựng đất nước theo đường lối nào? 

– Hãy nêu những việc làm của Khúc Hạo? Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì? Đánh giá, nhận xét những việc làm của Khúc Hạo?

Bước 2: HS trao đổi nhóm để trả lời, nhóm khác bổ sung.

Bước 3. Gv chuẩn kiến thức

Leave a Comment