Giáo án bài chữ g , gi môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 17             g, g, gi, gi        x.         mục tiêu    1.Kiến thức – Nhận biết và đọc đúng các âm g, gi hiểu và trả …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 17

            g, g, gi, gi       

x.         mục tiêu

   1.Kiến thức

– Nhận biết và đọc đúng các âm g, gi hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc, đọc dúng các tiếng, từ ngữ, có các âm hộ ;

– Viết đúng các chữ g, gi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ g, gi.

– Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm g, gi có trong bài học.

      – Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm

      2. Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Hà đang quan sát giỏ trứng gà, 2. Bà đang che gió cho mấy chú gà, 3. Các loài vật nuôi trong gia đình.

3.Thái độ

      – Cảm nhận được tình yêu đối với vật nuôi trong gia đình.

XI.       CHUẨN BỊ

–           GV cần nắm vững đặc điểm phát âm của âm g, âm gi

–           GV cần nắm vũng cấu tạo và cách viết chữ ghi  âm g, âm gi.

–           Gà gô là loài chim rừng cùng họ với gà, cỡ nhỏ hơn, duổi ngắn, sống ở đói cỏ gán rừng, thường được gọi là gà rừng.

XII.      HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

  Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS ôn lại chữ m, n. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ m, n

– HS viết chữ m, n

2. Nhận biết

– HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

 – GV và HS thống nhất câu trả lời.

– GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS dọc theo.

GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Hà có giỏ trứng gà..

– GV giúp HS nhận biết tiếng có âm g, âm gi và giới thiệu chữ ghi âm g, âm gi.

3. Đọc HS luyện đọc âm

a. Đọc âm

– GV đưa chữ g lên bảng để giúp HS nhận biết chữ h trong bài học.

– GV đọc mẫu âm g

– GV yêu cầu HS đọc.

-Tương tự với âm gi

b. Đọc tiếng

– Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm g ở nhóm thứ nhất •GV đưa các tiếng chứa âm g ở nhóm thứ nhất: yêu cầu HS tìm diểm chung cùng chứa âm h).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm g đang học.

• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng âm g đang học.

+ Đọc trơn các tiếng chứa âm g đang học: Một số (3 – 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một nhóm,

+ GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

Ghép chữ cái tạo tiếng

 + GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa g.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 – 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

Tương tự âm gi

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: gà gô, đồ gỗ, giá đỗ, cụ già

-Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh.

– GV cho từ gà gô xuất hiện dưới tranh.

– Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng gà gô, đọc trơn từ gà gô.

-GV thực hiện các bước tương tự đối với đồ gỗ, giá đỗ, cụ già

– HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc.

 – 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

4. Viết bảng

– GV đưa mẫu chữ g , chữ gi và hướng dẫn HS quan sát.

– GV viết mẫu và nêu cách viết chữ g , chữ gi.

– HS viết chữ g , chữ gi (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

– HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

– GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS.         

-Hs chơi

-HS viết

-Hs trả lời

-Hs trả lời

– HS nói theo.

– HS đọc

– HS đọc

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe           

-Một số (4 5) HS đọc âm g, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS ghép

-HS phân tích

-HS đọc

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-HS phân tích và đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS viết

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV hướng dẫn HS tô chữ g, chữ gi , chữ l HS tô chữ g, chữ gi (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

– HS đọc thầm câu

– Tìm tiếng có âm g

 -GV đọc mẫu

 – HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV

– HS trả lời câu hỏi về nội dung câu văn đã đọc:

+ Em thấy gì trong tranh?

+ Bà che gió cho gà để làm gi?

GV và HS thống nhất câu trả lời.

Tương tự với âm gi

7. Nói theo tranh

– GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK và nói về những con vật trong tranh.

– GV có thể yêu cầu HS nói về một con vật nuôi trong nhà mà HS yêu thích,.

– GV mở rộng giúp HS hiểu về lợi ích của vật nuôi đối với cuộc sống của con người.

8. Củng cố

– GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm g, âm gi.

 – GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

– Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.

– HS tô chữ g, chữ gi (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

– HS đọc thẩm.

– Hs tìm

– HS lắng nghe.

– HS đọc

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS quan sát, nói.

– HS nói.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

LUYỆN VIẾT

LUYỆN VIẾT M, N, G, GI

I. MỤC TIÊU:

– Giúp HS củng cố về đọc viết các âm m, n, g, gi đã học.

II. ĐỒ DÙNG:

– Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– GV ghi bảng.

m, n, g, gi

– GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

m, n, g, gi, mẹ, nơ, gà, gì. Mỗi chữ 2 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:

– GV chấm vở của HS.

– Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố – dặn dò:

– GV hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

– HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– HS viết vở ô ly.

– Dãy bàn 1 nộp vở.

Leave a Comment